כתב הסכמה להיתר בניה

כתב הסכמה להיתר בניה

 

אנו מצהירים כי בדקנו את התכנית ואנו מסכימים לאישורה.

 

מס'

מס' מגרש/ דירה

שם

מ.ז.

חתימה

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

אני מצהיר כי מוצגת בזאת הסכמת כל ברי הרשות במגרש נכון להיום.

חתימת מבקש ההיתר: ______________ תאריך:________________

 

יש להטמיע טופס זה בגרמושקה אחרי טופס 1.

על החתימות להתבצע במקור ע"ג התכנית-

אין להחתים ע"ג הטופס בנפרד ולסרוק חתום לגרמושקה

אין להדביק טופס ע"ג הגרמושקה

 

 עבור לתוכן העמוד