הנחיות הועדה המקומית לגבי בניית פרגולה

הנחיות הועדה המקומית לגבי בניית פרגולה

1.       חשוב לדעת:

1.1   בניית פרגולה מחייבת קבלת היתר בניה, באמצעות הליך של היתר אחריות המקים, המבצע, המשתמש : לשים לב להוראות החוק.

1.2   הזכות להקים ולבנות מכוח תקנות אלו שייכת רק לבעל הנכס, או בעל זכות בנכס כנקבע על פי תקנות התכנון.

1.3   העבודה תבוצע באופן שישמור על בטיחות המבנה, הנמצאים בו ובסביבתו.

1.4   העבודה תבוצע על פי כל החוקים התקנות התכניות והתקנים הקיימים (ובכלל כך ת"י 4439 לפרגולות עשויות עץ).

1.5   עמידה בהנחיות ותקנות בינוי אלו, אינה פוטרת את הבונה מנושאים קניינים, נושאי בטיחות, אסתטיקה וכל נושא אחר שהוגדר כמחייב בחוק ובתקנות התכנון והבניה שפטור מכוח תקנות אלה.

1.6   הנחיות הללו אינן מחליפות הנחיות המפורטות בתקנונים של תב"עות שונות, אלא באו רק להוסיף הנחיות ברורות במקומות בהן ישנו חוסר בהנחיות כאלה.

 

2.       סככות ופרגולות

2.1   פרגולה היא מבנה בלא קירות הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו הינה משטח-הצללה מישורי (ואינו משופע או נטוי), הנסמך על עמודים, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו.

2.2   חל איסור לקרות ולכסות המצללה ברעפים או בלוחות, או כל חומר אטום אחר.

2.3   בסיס המצללה יהיה בתחומי קו הבניין, ותחומה  לא יחרוג:

2.3.1          במבנה צמוד קרקע - מעבר ל-40% מהמרווח שקבוע  בהגדרות הבינוי המפורטות בתכנית החלה במקום.

2.3.2          במרפסת של בניין משותף – לא יחרוג מעבר לקו הקיר החיצוני של הבניין.

2.4   שטח כלל המצללות במבנה מסוים, לא יעלה על 50 מ"ר, או על רבע מהשטח הפנוי (שאין עליו בניה) של החצר, או של הגג, הגדול מבין השניים.

2.5   המצללה תוקם על קרקע החצר או על הגג.

2.6   גובהה של הפרגולה  (בנקודה הגבוהה ביותר), לא יעלה מעל גובה קומה במבנה, או מעל 3.0 מ' מפני הקרקע שמתחת לפרגולה.

2.7   הפרגולה/מצללה תהיה עשוי: עץ, או שרפי פולימריים דמויי עץ.

2.8   הפרגולה תורכב ממסגרת בעלת צלעות ישרות (בצורת ריבוע או מלבן), כאשר כל חלקיה עשויים בגימור מוקצע ומוחלק, ללא בליטות וסיבים.

2.9   לא תותר בנית פרגולה מחומרים קלים אחרים כדוגמת עץ לא-מעובד,  דלתות ישנות, לוחות פח, לוחות איסכורית, משטחי פאנל מבודד, פרופילי אלומיניום, פרופילי מתכת, וכדו'.

2.10                        אם אין הגדרה אחרת בהנחיות הבינוי של השכונה – הפרגולה תהיה צבועה בגוון 'אוף-ווייט'/אבן, או בגוון עץ טבעי.

 

 עבור לתוכן העמוד