סקר נכסים

סקר נכסים (הגדל)

 

סקר נכסים

 במסגרת יישום הוראות משרד הפנים לביצוע סקר נכסים לארנונה אחת לחמש שנים, ביצעה המועצה סקר שהחל במהלך שנת 2013 ונמשך בימים אלו.

הסקר מבוצע באמצעות ביקורים בבתים ע"י חברה מקצועית חיצונית-חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ.

ממצאי סקר מדידות הארנונה שערכה חברת מילגם נמסרו למועצה ועל בסיס ממצאים אלו עודכנו שטחי הנכסים החל מ- 01.01.2014 .

הודעות שומה נשלחו לבתים שנמדדו ובהם פירוט המדידה ותוצאותיה.

 

בשובר ינואר 2014 חויבו נכסים אלו בפערי המדידה –בשורה נפרדת בשובר,

תחת סוג שרות 1- תוספת ארנונה מדידות. (להבדיל מסיווג 010 –ארנונה רגילה).

הסקר ממשיך, ובתקופה הקרובה יפקדו הסוקרים את כל הנכסים בקריה.

 

השגות על שומת הארנונה

 

תקנות הארנונה קובעים תקופה של 90 יום לתושב להגיש השגה על שומת הארנונה השנתית.

את ההשגה ניתן להגיש על טעות בסיווג או טעות בחישוב השטחים לחיוב. את ההשגה ניתן להגיש אך ורק בכתב ע"ג טופס המצוי במחלקת הגביה במועצה ובאתר האינטרנט.

עם הגשת ההשגה יפקיד המשיג המחאה ע"ס 200 ₪ שיוחזרו במידה וההשגה נמצאה נכונה.

תשובה על ההשגה תינתן תוך 60 יום ממועד הגשתה.

 

ביום שני 24/03/2014 ימצאו המודדים של חברת מילגם במחלקת הגביה במועצה

בין השעות: 09:00-13:00 ואחה"צ 16:00-19:00 .

תושבים שקיבלו מכתבי שומה ורוצים להיפגש עם המודדים לשאלות והבהרות –זה הזמן.

 

לידיעתכם, בעלי הוראות קבע יחויבו בגין הפרשי המדידות בארנונה. במידה ותוגש השגה –ותמצא נכונה תחזיר המועצה את הפער למגיש ההשגה.

 

תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה

בכבוד רב,

חיים שחר

גזבר המועצה ומנהל הארנונהעבור לתוכן העמוד