ת"ת חברון

תלמוד תורה חברון בפריחה מתמדת

תלמוד תורה חברון בפריחה מתמדת

סרטון המתאר את האקלים החינוכי המיטבי בבית הספר ת"ת חברון ברקאי זוכה בפרס האקלים המחוזי לשנת הלימודים תשע"ז
תכירו אותנו!!

תכירו אותנו!!

סרט תדמית- תלמוד תורה חברון ברקאי

סדר "עקב"

איך משיגים יראת שמים ?

סדר "ואתחנן" – שבת "נחמו"

משה רבנו ממשיך בפרשתנו את נאום הלקח. הוא ממשיך לתאר בפני עם ישראל אירועים מתקופת המדבר. הוא מאריך בענין בחירת עם ישראל והברית בחורב-מעמד הר סיני. המעמד הזה היה חד פעמי. ה' התגלה לעיני כל ישראל במראות מיוחדים שנחרתו בזכרון של כל אחד מישראל: "וכל העם רואים את הקולות ואת הלידים ואת ההר עשן".מדוע עשה זאת ה' לשנות את הטבע והראות נסים כל כך גדולים?עבור לתוכן העמוד