ת"ת חברון

תכירו אותנו!!

תכירו אותנו!!

סרט תדמית- תלמוד תורה חברון ברקאי

סדר "עקב"

איך משיגים יראת שמים ?

סדר "ואתחנן" – שבת "נחמו"

משה רבנו ממשיך בפרשתנו את נאום הלקח. הוא ממשיך לתאר בפני עם ישראל אירועים מתקופת המדבר. הוא מאריך בענין בחירת עם ישראל והברית בחורב-מעמד הר סיני. המעמד הזה היה חד פעמי. ה' התגלה לעיני כל ישראל במראות מיוחדים שנחרתו בזכרון של כל אחד מישראל: "וכל העם רואים את הקולות ואת הלידים ואת ההר עשן".מדוע עשה זאת ה' לשנות את הטבע והראות נסים כל כך גדולים?עבור לתוכן העמוד