רישום ילדים לגנים ולכיתות א' לקראת שנה"ל תשע"ז

רישום ילדים לגנים ולכיתות א' לקראת שנה"ל תשע"ז (הגדל)

רישום ילדים לגנים ולכיתות א'  

לקראת שנה"ל תשע"ז

מועדי הרישום באינטרנט:

מיום ראשון יד' שבט תשע"ו (24.01.2016) ועד

יום שישי י' אדר א' תשע"ו (19.02.2016)

הרישום באינטרנט חוסך זמן וטרחה. האתר מאובטח.

הרישום דרך האתר אפשרי:

א. אם הכתובת הרשומה בתעודת הזהות היא בקרית ארבע.

ב. הילדים רשומים במחלקת הגביה של המועצה ובמרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

לטובת הציבור - עמדות להרשמה עצמאית באינטרנט קיימות בספריות הציבוריות ובמרכז הפסג"ה.

תהליך הרישום באינטרנט מובנה ומוסבר

א. מלאו את הפרטים הנדרשים על פי ההנחיות .

ב. בסיום תהליך הרישום וודאו כי תופיע ההודעה "בקשת הרישום נקלטה בהצלחה".

ג. הדפיסו את האישור ושימרו אותו לצורך בירורים עתידיים.

רישום במשרדי אגף חינוך וחברה:

יום ד' א' אדר א' (10.02.16) בין השעות 12:30 - 8:30

יום א' ה' אדר א' (14.02.16) בין השעות 12:30 - 8:30

יום ב' יג' אדר א' (22.02.16) בין השעות 18:30 - 16:30

יום ד' טו' אדר א' (24.02.16) בין השעות 12:30 - 8:30

יום ב' כ' אדר א' (29.02.16) בין השעות 18:30 - 16:30

רישום לאחר המועד הנ"ל יוצר בעיה קשה בקבלת אישורים לתקני הגנים.

הרישום יתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד וילווה בתשלום 150 ש"ח

אנא הקפידו לרשום במועד!

לתשומת ליבכם :

  • ייתכנו שינויים בהגדרות הגנים ובאזורי הרישום, בהתאם לנתונים ואילוצים שיצופו בתום תקופת הרישום.
  • גם ילדים הלומדים השנה בגנים חייבים ברישום מחדש, כולל ילדי החובה והחינוך המיוחד!!
  • הרישום לגן מסוים אינו מהווה בהכרח שיבוץ לאותו הגן.

הצטיידות מסמכים לרישום

בעת הרישום יש להצטייד בתעודת הזהות של 2 ההורים.

אנא עדכנו את כתובתכם בתעודת הזהות לפני הגעתכם לרישום בגנים ובבתי הספר.

אפשר לבצע שינוי כתובת בשלוחת משרד הפנים במועצה.

*ללא פרטים מעודכנים בת"ז, לא יהיה ניתן לבצע רישום.

*על תושבים חדשים להצטייד באישור גריעה/ ביטול רישום - אישור בכתב ממחלקת החינוך ברשות הקודמת.

*ייפוי כוח- במידה והרושם אינו אחד מההורים, מיופה הכח שיגיע לרשום מטעמם, צריך להגיע עם ייפוי כוח חתום, וצילום תעודת זהות של שני ההורים.

גילאי הרישום

גילאי 5 :

ילדים שנולדו בין התאריכים:

כ"ה בטבת התשע"א - 1 בינואר 2011

ה' בטבת התשע"ב - 31 בדצמבר 2011

גילאי 4 :

ילדים שנולדו בין התאריכים:

ו' בטבת התשע"ב - 1 בינואר 2012

י"ח בטבת התשע"ג - 31 בדצמבר 2012

גילאי 3:

ילדים שנולדו בין התאריכים:

י"ט בטבת התשע"ג - 1 בינואר 2013

כ"ח בטבת התשע"ד - 31 בדצמבר 2013

חריגי גיל רך: ילדים שנולדו עד 15.1.14 (כולל)

על פי קריטריונים שיקבלו בזמן הרישום.

ילדים שאינם גמולים

על מנת לאפשר לילדכם השתלבות קלה בגן, הקדימו וסיימו את תהליך הגמילה. "אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה" (אבות ב' ו' )

שיבוץ:

*השיבוץ ייעשה על פי גיל הילד ואזור מגוריו או על פי בקשת הוריו בגן על אזורי(ראה טבלת מיפוי גנים).

*עדיפות להמשך שנה שניה בגן תינתן רק להורים שיירשמו בתקופת הרישום.

*ילדים שנרשמו לאחר מועד ההרשמה ישובצו בהתאם לאפשרויות.

*שיבוץ הגננות בגנים, ייעשה בחודשי הקיץ על ידי מפקחת משרד החינוך.

הנרשמים לאחר מועדי הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי .

הודעת השיבוץ תגיע אל ההורים במהלך חודשי הקיץ.

מידע כללי :

בקשות מיוחדות :

המעוניינים לרשום את ילדם לגן שלא בסביבת מגוריהם, עליהם להגיע ולבצע רישום במשרד ולא באינטרנט.

במקרה והרישום באינטרט נסגר לגן מסוים מחוסר מקום , עליכם להגיע למשרד ולבצע רישום.

השארת ילדים שנה נוספת בגן חובה

הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה מחוייבים להפנות בקשה זו לגננת עד לתאריך 31.01.2016

כל מקרה שהופנה, ידון לגופו על ידי הגננת ופסיכולוג הגן, ובהמשך תתקיים פגישה עם ההורים.

בכל מקרה יש לבצע רישום רגיל לגן וגם לביה"ס.

יום חינוך ארוך ותוכנית ההזנה-

גני חובה מתנהלים במתכונת יום חינוך ארוך ומסיימים בימים א',ב',ד',ה' בשעה 15:30. בגנים אלה חובה לרשום את הילד לתכנית ההזנה. הפרוייקט מסובסד על ידי המועצה.

תשלומי הורים- במהלךהשנה תגבה המועצה תשלומים שונים:

*ביטוח תאונות אישיות- 48 ש"ח לשנה

*סל תרבות - 45 ש"ח לשנה

*הזנה לגני הילדים כ-770 ש"ח לשנה (ארוחה חמה 4 ימים בשבוע)

*דמי שכלול וריתמוסיקה ישולמו ישירות למנהלת הגן בתיאום עם ועד הורים.

רישום לגני החינוך המיוחד

הורים המבקשים לבדוק את התאמת בנם/ביתם למסגרת חינוך מיוחד מתבקשים לפנות למיכל מנחם, רכזת החינוך המיוחד היושבת בשירות הפסיכולוגי בטלפון 02-5325245.

במידה וילדכם בן ה-3 זקוק למענה מיוחד, זה הזמן להתייעץ ולברר. דיווח מאוחר יקשה על המערכת ועליכם. הורה המעוניין לסייר ולהתרשם מגני החנ"מ, נא לתאם עם הגב' רות היזמי במייל :hizmiru@gmail.com

גן מכינה "מוכר שאינו רשמי"

הורה המבקש לרשום את בנו לגן מכינה, עליו לתאם מבדק עם מזכירות ביה"ס תלמוד תורה ברקאי טל' 02-9961802 ולאחר מכן להגיע ולרישום באגף חינוך וחברה ולהצטייד באישור רישום מהת"ת.גנים נפרדים

הורים המעוניינים לרשום לגנים הנפרדים ברמת ממרא ובלב הקריה- עליהם להירשם אך ורק מטעמים של הקפדה על הפרדה, ולא משום שיקול אחר כגון: קרבה לבית, גננת וכד'. ההרשמה לגנים אלה תיסגר כאשר הגן יתמלא על פי התקן, הקדימו להירשם!

הורים גרושים או פרודים

הורים פרודים/גרושים רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לגן הילדים לשתי כתובות מגורים (כתובת האם/כתובת האב) למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים אחרת. ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע לכל אחד משני ההורים בכתב,למחלקת גני ילדים. (בצירוף הסכם גירושין)

אחריות ליווי לגן על הורים לידע את צוות הגן מי רשאי להוציא את הילד בצהריים. על פי הנחיית משרד החינוך, ילדי הגנים אינם רשאים לצאת מהגן ללא ליווי מבוגר או ילד מעל גיל 9! חזרת הילד מהגן הינה באחריות ההורים.

רגישויות למזון ומתן תרופות

הורים לילדים בעלי רגישות למזון או בעיות בריאות אחרות מתבקשים ליידע את מחלקת גני הילדים במהלך הרישום ולהמציא, מסמכים מתאימים על מנת להיערך לקליטה מיטבית של הילדים בגן. מתן תרופות אסור לצוות הגן לרבות אקמול.

 

 

רשימת הגנים + טלפונים

שם הגן

סוג הגן

איזורי הרישום

טלפון בגן

גן פרג

נפרד בנות

על איזורי **

02-6223863

לב הקריה- גני טרום

גן רקפת

בנים/ בנות

בניינים:403,404,407,408. 504-506 4,5,7,8, 10-16

026228691

גן סביון

בנים/ בנות

על איזורי חינוך מיוחד

026228691

גן גפן

בנים/ בנות

בניינים: 406,410,411,412, 501-503 20-29 אשמורת יצחק

02-6228657

גן ורד

בנים /בנות

בניינים:1,2,3,6,9 31-39, 300

גבעת גל, מדורגים א', ב', ג'.

02-6228667

גן סיגלית

בנים/ בנות

כנ"ל

02-6228667

גן רותם- חב"ד

נפרד בנים

על איזורי **

026228650

לב הקריה גני חובה

גן צבעוני

נפרד בנות

על איזורי **

02-6223863

גן אלון

נפרד בנים

על איזורי **

026228650

גן סיתוונית

בנים/ בנות

בניינים:מדורגים ב' ג' 20,400,500, אשמורת יצחק,גבעת האבות

02-5337649

גן דקל

בנים /בנות

על איזורי חנ"מ

02-5337649

גן אורן

בנים/ בנות

בניינים:30, 1-16, 300מדורגים א' , ג' גבעת גל

02-5003788

גן מכינה

ת"ת חברון בנים

על איזורי (מוכר שאינו רשמי)

02-6228657

לב הקריה רב גילאי

גן כלנית

ממלכתי-רב גילאי

על איזורי

02-5333687

רמת ממרא גני טרום

גן לילך

בנים/ בנות

על איזורי

02-5004602

גן יסמין

בנים/ בנות

על איזורי

02-5633231

גן נרקיס

בנים/בנות

על איזורי

02-5633231

רמת ממרא גני חובה

גן עירית

בנים/ בנות

על איזורי

02-5004602

גן מור

בנים/ בנות

על איזורי

02-5795981

גן נורית

בנים/ בנות

על איזורי-חנ"מ

02-5386892

נופי ממרא

גן רימון-טרום

בנים/ בנות

נופי ממרא

02-5386863

גן ארז-חובה

בנים/ בנות

נופי ממרא

02-5386863

גבעת האבות

גן שקד -טרום

בנים/ בנות

גבעת האבות וכל המעוניין ללא הסעות

02-5334539


 

 

*ייתכנו שינויים בהגדרות הגנים ע"פ נתוני הרישום.

** לציבור המעוניין בהפרדה בסדר עדיפות ראשון ולא ע"פ קרבה לגן.

גני חובה - מסיימים בימים א,ב,ד,ה בשעה 15:30 , ביום ג' בשעה 13:00 ביום ו' בשעה 12:00

גני הטרום (3-4) מסיימים בימים א'-ה' בשעה 14:00 ביום ו' בשעה 12:45

הורים עובדים היוצאים מוקדם ורוצים להביא את בנם לגן בשעה מוקדמת נמחק כאן (7:35) רשאים להגיש בקשה בצירוף אישור, על היותם הורים עובדים, למזכירות אגף החינוך- בצירוף שם הילד והגן בו הוא ילמד לאחר קבלת השיבוץ.

 

להרשמהעבור לתוכן העמוד