• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

מחלקת הנדסה

 דבר מהנדס המועצה:

מחלקת ההנדסה עוסקת בתכנון שטח הרשות המקומית (הכנת תכניות בינוי עירוניות, קביעת ייעודי הקרקע וכדו'). בנוסף לכך, המחלקה מאשרת תכניות בניה של תושבים, או של גופים ציבוריים, וזאת בהתאם לתכניות הפיתוח העירוני, ולהתפתחות הישוב והקהילה.

המחלקה אחראית לבדוק ולוודא, כי כל תכנית שמוגשת לקבלת אישור בניה, עומדת בקריטריונים התכנוניים החוקיים, שומרת על תקני הבטיחות, שומרת על החזות האסתטית של קריה וכדו'.

ולפיכך למחלקת הנדסה תפקיד חשוב בשמירה על איכות החיים של תושבי קרית ארבע, בקידום התפתחות הישוב, אופיו, חזותו והמענה הניתן לצרכי הציבור.

מהנדס המועצה הינו הסמכות המקצועית העליונה בנושא התכנון והבניה, והא מממש את סמכותו בקידום פרויקטיי בניה מטעם המועצה, בהכנת תכניות בינוי עתידיות, ובאישור תכניות בניה מפורטות בתחומי הרשות.

בנימה אישית אוסיף, כי אני מרגיש שתפקידי המקצועי הינו לסייע לקריה ולתושביה בהתפתחות העירונית שלה, לשמור שתהליכי הבניה יעשו בצורה טובה, תוך שמירה על אופיו ועל יופיו של הישוב.

בברכה,

אדר' נריה דולב,

מהנדס המועצה המקומית קרית ארבע חברון.

 

יעדי המחלקה:

· תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית, כולל הכנת תכניות מתאר, ותוכניות מיוחדות ומפורטות.

· שינוי יעודי קרקע וייצוג הרשות בועדת התכנון העליונה.

· אישור תוכניות לבניה, קליטת בקשות להיתרי בניה, בקשות לשימוש חורג וכדו'.

· פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים - בבניה, ובשימוש - כולל נקיטת הצעדים המתבקשים.

· איתור מבנים מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים.

· תכנון ובניית מבני ציבור ומתקנים בתחומי הרשות המקומית.

· תכנון וביצוע או פיקוח על ביצוע עבודות תשתית (ביוב, מים, כבישים, תאורה, גנים וכדו') בתחומי הרשות המקומית.

 

צוות המחלקה:

אדריכל נריה דולב (לפקוביץ')

מהנדס המועצה

02-9969511

מהנדסת ילנה איזנשטיין

מנהלת תחום רישוי ומפקחת בניה

02-9969512

מורן אלמליח

מנהלת משרד

02-9969531

 

 

פקס- 1532-9969511

אימייל: handasa@kiryat4.org.il

 עבור לתוכן העמוד