• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2017

 

 

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 4/2017

שהתקיימה ביום ראשון, ב' שבט תשע"ז, 29 בינואר  2017

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

 

לא משתתף:       אריה סוד

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר, אבי שושן

 

סדר יום:           1. אישור תבר"ים;

                         2. עדכונים – מנהלת אזו"ת ועסקים;

                                              תוכנית יובל;

                         3. חניה ליד קופ"ח מאוחדת;

                         4. עדכון שכר גזבר המועצה ואישור חוזה אישי לעוזר ראש המועצה;

                         5. מצב מבני תנועות הנוער.

 

שאילתא – אליעזר רודריג, נעה רויטל וגיא עשת

                         נקבע בישיבת המועצה הקודמת כי נושא השינוי בתחבורה הציבורית, יעלה לדיון כנושא ראשון בישיבת המועצה הבאה. עוד הוחלט שתינתן סקירה מה נעשה בענין עד כה . להזכירך, מדובר בנושא בטחוני וחברתי חשוב ביותר לחיי התושבים .

                         קבלנו את הזימון לישיבת המועצה הנוכחית והנושא לא עלה . אנו שואלים למה הנושא והסקירה לא עלו לדיון בישיבת המועצה הנוכחית כפי שהוחלט בישיבת המועצה הקודמת ע"י רוב חברי המועצה ? מה עשית לפתור את הענין עד עכשיו? איפה הפתרונות עומדים כרגע?

 

תשובת ראש המועצה

                         אנו עושים מאמץ מקביל – שולי מטפל בבעיות הלו"ז ועמידה בזמנים של "אגד תעבורה" ואני מטפל בהשארת נהגי קרית ארבע בקווים שלנו ובמציאת פתרון לבעיית הבטחון לנוסעים בתח"צ.

                         אני בקשר עם המשטרה והמח"ט שלקח על עצמו לבדוק את הנושא.

גיא עשת:           השארת נהגי הקריה, זה דבר מבורך, אך גם אם זה יצליח, הבעיה הבטחונית לא תיפתר כי 80% מהנהגים הם תושבי מזרח ירושלים.

                         צריך לדרוש סיווג בטחוני. המצב של הלו"ז ואי עמידה בזמנים הוא קטסטרופה.

 

סע' 1: אישור תברי"ם

 

תב"ר 991 – משרד המדע – הקמת מעבדת חקר לילדים ונוער - 600,000 ₪

 

                         מנהל אגף החינוך נותן הסבר על התב"ר.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר תב"ר מס' 991 – משרד המדע – הקמת מעבדת חקר לילדים ונוער - 600,000 ₪.

 

תב"ר 990 – היח' להתיישבות ופקע"ר – גלאים אלקטרוניים ע"ג השערים

                                                                        השתת' היחידה להתיישבות -  75,000  

                                                                         השתת' משרדים שונים  -       75,000 

                                                                             סה"כ תב"ר 990   -  150,000 

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר תב"ר מס' 990 – היח' להתיישבות ופקע"ר – גלאים אלקטרוניים ע"ג השערים

השתת' היחידה להתיישבות - 75,000 ₪

השתת' משרדים שונים - 75,000 ₪

סה"כ תב"ר 990  =  150,000 ₪

 

 

תב"ר 989 – היח' להתיישבות – החלפת חלונות ממוגני ירי בעמדה הצפונית

                                                                        60,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר תב"ר מס' 989 – היח' להתיישבות – החלפת חלונות ממוגני ירי בעמדה הצפונית – 60,000 ש"ח

 

                         תב"ר 988 – פנים – רכש 3 גנרטורים ו- 3 משאבות מים 2016 – 45,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר תב"ר מס' 988 – פנים – רכש 3 גנרטורים ו-3 משאבות מים 2016  - 45,000 ש"ח

                        

תב"ר 987 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך   660,000 ₪

 

                         מנהל אגף החינוך מגיש חוברת מפורטת והסברים לניצול תברי"ם 987 ו – 986 במוס"ח שונים.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

 

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר תב"ר מס' 987 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך 660,000 ש"ח

 

                        

     תב"ר 986 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך - 1,500,000  

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר תב"ר מס' 986 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך - 1,500,000 ש"ח

 

 

תב"ר 985 – פנים – שיפוץ מחסן חירום - 35,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר תב"ר מס' 985 – פנים – שיפוץ מחסן חירום 35,000 ש"ח

 

תב"ר 983- תחבורה – תכנון מפורט למסוף תחבורה ציבורית

                                                                        השתת' משרד התחבורה 400,000 ₪

                                                                        קרן חלף השבחה             44,445 

                                                                        סה"כ תב"ר 983   - 444,445 

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר תב"ר מס' 983 – תחבורה ציבורית – תכנון מפורט למסוף תחבורה ציבורית

השתתפות משרד התחבורה 400,000 ₪

קרן חלף השבחה – 44,445 ₪

סה"כ תב"ר 983 – 444,445 ש"ח

 

 

תב"ר 974 – פנים – הנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות

                                                                                    הגדלה – 1,281,829 

                                                                                    סה"כ תב"ר 974 - 1,482,829  

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר 974 – פנים הנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות - הגדלה 1,281,829 ₪

סה"כ תב"ר 974 - 1,482,829 ₪

 

                        

 

 

 

תב"ר 971 – הלוואה – רכישת דירות עמידר 2,000,000 ₪

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר.

ישראל ברמסון:  מציע לא לאשר את התב"ר מהסיבות שפירטנו בישיבה הקודמת שנערכה ב- 27 בנובמבר 2016. בהתאם לתקנון, אסור היה להעלות זאת היום לדיון כי לא חלפו 3 חודשים מההחלטה הקודמת.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 3 (מלאכי, סטס, זרמון)

             הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, גיא, רודריג, נעה, אזולאי)

                                הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

הוחלט לא לאשר את תב"ר 971

 

 

תב"ר 933 – ר.מ. רכישת מגוב מכני לתא שאיבת ביוב 2014 – תוספת 50,000 ₪

                                                            סה"כ תב"ר 933 – 200,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר תב"ר 933– ר.מ. רכישת מגוב מכני לתא שאיבת ביוב 2014 – תוספת 50,000 ₪

סה"כ תב"ר 933 – 200,000 ₪.

                        

תב"ר 963 – פיס - שיפוץ מבנה פיס לצורך שינוי יעוד לספריה – 280.000 ₪

 

                                                  יורד מסדר היום

 

תב"ר 869 – שיכון – מבנה רב תכליתי רמת ממרא – תוספת מ השיכון - 550,000 ₪           

                                                                        השתת' מ. פיתוח נגב וגליל – 1,000,000 ₪

                                                                        סה"כ תב"ר 869  - 2,550,000 ₪

 

                                                יורד מסדר היום

 

תב"ר 794 – פיס – הקמת מוסד חינוך בבינוי עצמי - תוספת 110,000 ₪

                                                            השתתפות משרד החינוך    5,417,385 

                                                            השתתפות תרומה              70,000     

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

מאושר תב"ר 794 – פיס – הקמת מוסד חינוכי בבינוי עצמי - תוספת 110,000 ₪

השתתפות משרד החינוך 5,418,385 ₪

השתתפות תרומה            70,000    ₪.

 

 

סע' 2: עדכונים מנהלת אזו"ת ועסקים

                          תוכנית יובל

 

מלאכי לוינגר:    מעדכן:

                         מינהלת אזור תעשיה ועסקים – הושג תקציב ומקווה שבקרוב יושלם התהליך.

                         תוכנית יובל – 50 שנה לקרית ארבע חברון

                         ביום ראשון עוד שבועיים, נקבע דיון בהשתתפות אגף חינוך וחברה, היחידה הקהילתית והמרכז הקהילתי כדי להכין תוכנית לאירועי היובל.

ישראל אזולאי:   מציע (1) להקים ועדת נבחרים שתלווה את אירוע היובל ;

                                  (2) הרכב מינהלת אזור תעשיה ועסקים ייקבע במועצה.

 

סע' 3: חניה ליד קופ"ח מאוחדת

 

יורד מסדר היום

 

סע' 4: עדכון שכר גזבר המועצה ואישור חוזה אישי לעוזר ראש המועצה

ישראל ברמסון:  מציע לא לאשר את תוספת השכר המוצעות לאור מצבה הכספי הקשה של המועצה. הגזבר דווח לנו כי בשנת 2016 אנו בגרעון של 4 מלש"ח.

                         תקציב המועצה לשנת 2016 עדיין לא אושר.

                         מה יגידו העובדים הפשוטים על תוספת השכר הגדולות האלה לאור המצב התקציבי של המועצה, זה יגרום להם לעוגמת נפש.

                         מדובר בכסף ציבורי והתושבים מצפים מאיתנו שנשמש דוגמא ונתנהל בהתאם.

נעה רויטל:         מציעה לא לאשר. חיים ביקש מאיתנו לאחרונה להעלות את מיסי הארנונה לתושבים הפשוטים ולא יתכן שבמצב כזה נעלה שכר.

ישראל אזולאי:   מציע לוותר על עוזר ראש המועצה לאור המציאות הכספית שהמועצה לא מפרישה לעובדים את קרנות הפנסיה.

אליעזר רודריג:  מציע לא לאשר את העלאות השכר וחבל שבמצב הכספי הקיים, נושא זה עולה לסדר היום. זה לא פרסונאלי ואני מעריך ומודה לחיים ולאלי על עבודתם.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר עדכון שכר לחיים שחר – גזבר המועצה וחוזה אישי לעוזר ראש המועצה מר אלי הירשהורן.

 

הצבעה לעידכון שכר לגזבר המועצה

                  הצעת מלאכי: בעד – 3 (מלאכי, סטס, זרמון)

                  הצעת ברמסון: בעד – 4 (ברמסון, נעה, רודריג, גיא)

                                                  אזולאי לא משתתף בהצבעה

 

                                               הצעת ברמסון התקבלה

 

 

 

הצבעה לאישור הסכם אישי לעוזר ראש המועצה

                הצעת מלאכי: בעד – 3 (מלאכי, סטס, זרמון)

                הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

 

הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 4/2017 מיום 29/1/2017

הוחלט לא לאשר עדכון שכר לגזבר המועצה וחוזה אישי לעוזר ראש המועצה

                         .

                                                           

 

                                                                    מלאכי לוינגר                                      שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד