• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 3/2017

שהתקיימה ביום ראשון, ב' שבט תשע"ז, 29 בינואר  2017

 

משתתפים:            מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

 

לא משתתף:           אריה סוד

 

נוכחים:                   שולי שמעון, חיים שחר

 

סדר יום:                 תקציב המועצה לשנת 2017

 

 

מלאכי לוינגר: השנה אנחנו בשנה משמעותית בה פרויקטים רבים שאושרו בהחלטת הממשלה הייעודית יוצאים לדרך. במסגרת התכנית אנחנו מתחילים להניע מספר פרויקטים שהיו זמן רב בקנה כמו מרכז צעירים, חוסן קהילתי ,בינוי מבני ציבור וכד'. תכנית העבודה תמשיך ותכלול המשך בניה ופיתוח, המשך תכנון שטחי העתודה, השקעות בנוער (סניפים, מועדון אופק וכד') וקהילה שיכלול את עיבוי היחידה והעצמתה, מענה לצרכים של הציבור תורני, מענה לציבור הממלכתי , עבודה בתוך השכונות, גרעין משימתי ,ציון יובל שנים לשיבתנו לעיר האבות ועוד'.

                           גם אתגרים מדיניים עומדים לפתחינו וב"ה אנו משתדלים להיערך ומתפללים שהכול יתקדם לטובה. אנחנו מקוים  שבעז"ה נמשיך להתמודד עם האתגרים של חברה והרחבה ולא נצטרך ח"ו להתמודד מול "אתגרי  השלום".

                           אתגרים כלכליים אינם מדלגים עלינו ואנחנו נצטרך כבר במהלך החודשים הקרובים להשלים את תכנית ההתייעלות אותה אנחנו מקדמים יחד עם משרד הפנים.

                           ב"ה ההתקדמויות נראות בשטח:

א.                                  א. בינוי של למעלה מ 200 יח"ד חדשות בשנתיים הקרובות וקידום האישורים לגבעה 18, גבעת גל ,גבעה 22 ולגבעות הצפון מזרחיות ורצף התיישבותי למערת המכפלה ולחברון.

ב.                                   שיקום שכונות פיזי וחברתי – אושר תקציב ובקרוב נצא לדרך. פיתוח בשכונות, שיקום כבישים, גני משחקים חדשים, מבני ציבור ומתקני ספורט לקהילה.

ג.                                    חיזוק הקשר מול התושבים – המוקד העירוני מוכיח תוצאות ואנחנו מתקדמים ומודדים את עצמינו תוך כדי תנועה ונערכים לביצוע בחינה מקצועית לבדיקת שביעות רצון התושבים.

ד.                                   פועלים להקמת מרכז חוסן קהילתי בתקציב בין משרדי.

ה.                                   פיתוח והעצמה של העסקים והתיירות – פועלים להקמת מנהלת אזו"ת עסקים ותיירות ושת"פ עם רשויות שכנות. בקשתנו להפחתת הארנונה לעסקים לא אושרה מספר פעמים, אך אנו בוחנים את הנושא מכיוונים נוספים. משקמים ומפתחים את אזו"ת ב' ונערכים לפיתוח שלב ג'.

ו.                                    מרכזי צעירים - צעירים (מגיל 18 עד 35) שיקבלו מענה בנושאים כמו ייעוץ והכוונה ללימודים, הכנה לחיי משפחה, סדנא לבחירת מקצוע ועוד.

ז.                                 כבישים ותחבורה– השלמת תכניות כביש "לב יהודה" (עוקף אל ערוב) והערכות למכרז ויציאה לדרך. השלמת המעקף בצומת הגוש. השלמת תכנון הכיכר בצומת אליאס והשלמת הפיתוח הנופי לאורך "דרך הבנים". השלמת הרפורמה בתח"צ לשביעות רצון הנוסעים. מעורבות בתכנון הכפלת המנהרות

ח.                                חינוך – קידום תכנית החומש למצוינות , שדרוג תשתיות ובינוי כיתות בתי"ס וגנ"י.

ט.                               רווחה – כניסת מנהלת חדשה, שיפור בדפוסי הפעולה של המועצה וארגוני החסד. פעילות מתמדת לחיזוק עצמאותם של תושבים הנשענים על שירותי הרווחה

י.                                 עובדי המועצה – הינם הבסיס החיוני עליו נשענת פעילותה השוטפת של הרשות . אנו נמצאים כל הזמן בהתייעלות ארגונית ובוחנים דרכים לתיקון פערים (כמו שכר העובדים,    השתלמויות מקצועיות וכד' ) – אנו בוחנים דרכים להוספת הכוחות הנדרשים שיסייעו להתנהלותה השוטפת והיעילה של הרשות.

יא.                             צמצום הנזקים הנגרמים מהתנהלות לקויה של גורמים שאין להם שיקול דעת.

יב.                              חיזוק יזמויות המגיעות מהשטח – בי"כ מרכזי  בשיתוף המוע"ד, מרכז תורני. פעולות בשכונות השונות.

יג.                               שיפור פני העיר – שיקום תשתיות , תוספת מרכיבי בטיחות, התחלת יישום תכנית האב לשדרוג תשתיות פסולת.

יד.                          שיפור איכות החיים באמצעות אכיפות בניה, חיזוק הפיקוח העירוני וקידום ה GIS.

 

ישנם מס' זרזים המסייעים בחיזוקה של הקהילה – הרוח בריאה הראויה לעיר האבות, העצמה קהילתית , הטבות מס לתושבים והנחות במגרשים לתעשייה . אני מקווה שדברים אלו יחד עם אחדות הציבור ודברים נוספים שיתקדמו בעירנו יסייעו בידינו להגדיל את כמות המשפחות שיקלטו בעירנו במטרה לבנות כאן את עתידן וכמובן יסייעו באופן אישי לכל המשפחות שכבר גרות בעירנו.

אני מבקש להודות לגזבר המועצה חיים שחר, לצוות הגזברות ולכל המנהלים והעובדים היקרים אשר נרתמו להכנת תכנית העבודה וספר התקציב ולכל אלו אשר נרתמים במהלך כל השנה לקידומה ופיתוחה של עירנו קרית ארבע חברון.

                         מר חיים שחר גזבר המועצה נותן שוב סקירה על התקציב.

מלאכי: מציע לאשר את תקציב המועצה לשנת 2017 כפי שהוצג ע"י הגזבר.

ישראל ברמסון: מציע לקיים את הדיון על תקציב 2017 ב- 5 למרץ 2017, כפי שהוחלט בישיבה מס' 23/2016 שהתקיימה ב- 18 לדצמבר 2016.

                         אני מקווה שעד מועד הישיבה, תקציב 2016 יאושר סוף סוף ע"י הממונה והנתונים על ביצוע 2016 יהיו ברורים ושלמים יותר, כדי שנוכל להיות מוכנים כראוי לדיון על תקציב 2017.

                          אני מברך על הזמנת ראש המועצה להפגש איתנו בענין התקציב בתקווה שנגיע להבנות והסכמות לקראת הדיון על התקציב.

 

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד -3 (מלאכי, סטס, זרמון)

              הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, רודריג, אזולאי, נעה, גיא)

                                            הצעת ברמסון התקבלה

    הוחלט לקיים את הדיון על תקציב המועצה לשנת 2017 ב-5 למרץ 2017

 

                                 .

                                                                                מלאכי לוינגר                                       שולי  שמעון

                                                                                ראש המועצה                                        מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד