• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 1/2017

שהתקיימה ביום שני, יא' טבת תשע"ז, 9 בינואר  2017

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, יוסי זרמון,

                         סטס גרשיקוב, אריה סוד, יוסי זרמון.

 

נוכחים:             שולי שמעון, ישראל בלומנטל

 

סדר יום:           1. אישור תברי"ם;

                         2. עידוד בעלי עסקים ליזמות ופיתוח באזור תעשיה ב'.

 

 

סע' 1: אישור תבר"ים

                         תב"ר 972 – תחבורה – דרך גישה ותחנות הסעה בי"ס לבנות חט"ב

                                                            השתתפות משרד התחבורה    400,000 ₪

                                                            השתתפות מוסדות ותרומות   44,445  

                                                            סה"כ תב"ר 972                               444,425 

                        

 

אליעזר רודריג:  מציע לאשר את התב"ר ולהתנות זאת בכך שהמכרז לביצוע העבודות יהיה באמצעות המועצה.

                         אני רוצה לוודא שהתב"ר הזה במלואו אכן יגיע להסדרת דרך גישה ותחנות הסעה לאולפנא ולא ליעדים אחרים כמו שקרה בתב"ר הקודם של פרוייקט זה  שהושקע בו רק 170,000 ₪ ולא קבלנו הסבר מה עשו עם יתרת התקציב.

גיא עשת:           אני מציע לא לאשר את התב"ר כי 210 אלש"ח מתוך התב"ר הקודם של הפרוייקט הזה אנו לא יודעים היכן הם הושקעו ועכשיו שוב מבקשים לאשר תב"ר על אותו פרוייקט. זו שיטה נפסדת ולא תקינה והגיע הזמן לעצור זאת.

 

הצבעה: הצעת רודריג: בעד– 8

               הצעת גיא    : בעד  – 1 (גיא).

                                                          הצעת רודריג מתקבלת

 

החלטה בישיבה מס' 1/2017 מיום 9/1/2017

הוחלט לאשר את תב"ר 972 – תחבורה דרך גישה ותחנות הסעה בי"ס לבנות חט"ב.

הפרוייקט מכספי תב"ר זה יבוצע באמצעות מכרז של המועצה.

 

 

                         תב"ר 933 – פנים – ר.מ. – רכישת מגוב מכני לתא שאיבת ביוב 2014

                                                השתתפות משרד הפנים                          150,000 

                                                השתת' הקרן לשיקום רשת המים                        50,000   

 

                                                             סה"כ תב"ר מס' 933 – 200,000 ₪

 

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את האישור לתב"ר זה עד שנתקבל הסבר מחגי מדוע נדרש להגדיל את הפרוייקט הזה ב- 50 אלש"ח לאחר שכבר בחרנו קבלן במכרז.

 

                        

 

תב"ר 983 – תחבורה – תכנון מפורט למסוף תחבורה ציבורית

                                                            השתתפות משרד התחבורה         400,000  

                                                            קרן חלף היטל השבחה               44,445   

                                                                        סה"ב תב"ר 983       444,455 ש"ח

 

ישראל אזולאי:   מציע לדון בתב"ר זה בישיבה הבאה, כי הוא לא הועבר אלינו 10 ימים לפני הישיבה כנדרש בחוק ולא קבלנו לגביו שום חומר. אישרנו כבר 200 אלש"ח לתכנון הפרוייקט הזה ועכשיו עוד 444 אלש"ח, דהיינו כמעט 700 אלש"ח רק לתכנון כיכר. אני מבקש להראות לנו את הצעת המחיר ואם נראה שהכל בסדר, נאשר זאת.

יוסי זרמון:        אני מציע לא לעכב את התב"ר הזה שנועד לתכנון הכיכר בצומת המסוכן ביציאה מהקריה. מדובר פה בחיי אדם.

 

סטס עוזב את הישיבה

 

סע' 2: עידוד בעלי עסקים ליזמות ופיתוח באזור תעשיה ב'

 

                         מר ישראל בלומנטל נותן סקירה על תוכנית עסקית של 7 יזמים בעלי עסקים תושבי הקריה שמעוניינים לרכוש קרקע באזור תעשיה ב' ולפתח שם מפעלים שונים.

                         מלאכי מדווח על עבודות פיתוח רחבות היקף באזור תעשיה ב', הסדרת כביש הגישה, השגת הנחה משמעותית ברכישת קרקע והקמת מינהלת א.ת.

מלאכי לוינגר:     מציע לבלומנטל, אם אתה לא מסתדר עם אלון, תפגש איתי ותציג  לי את התוכנית.

ישראל אזולאי:   מציע לסייע ולעזור לאותם יזמים לרכוש את השטחים באזור תעשיה ב' שעומד שמם והרוס שנים רבות ולא להערים עליהם קשיים ולבלום אותם.

אליעזר רודריג:  מציע: (א) שראש המועצה יוציא מחר מכתבי המלצה לכל 7 היזמים כדי לאפשר להם לרכוש את השטח ולפתח בו מפעלים ויוזמות עסקיות, כפי שנאמר בסקירה של בלומנטל. (ב) המועצה תקבל לידיה מידע על כל עבודות הפיתוח שבוצעו עד כה באזור תעשיה ב'.

אריה סוד:         מציע שמלאכי ייפגש עם ישראל בלומנטל והיזמים כדי לקדם את העניין ובעוד חודש יינתן על כך דווח למליאה. המועצה מחליטה שחשוב לה לקדם את העסקים גם באזור תעשיה ב'.

אליעזר רודריג:  אני מוסיף את הצעת אריה להצעתי.

 

 

הצבעה: הצעת רודריג: בעד– 4 (רודריג, אזולאי, נעה, גיא)

               הצעת אריה    בעד  – 3 (מלאכי, אריה, זרמון).

                         ברמסון לא משתתף בהצבעה בשל היותו אחד היזמים

 

                                       הצעת רודריג התקבלה

 

 

 

 

החלטה לנושא מס' 2בישיבה מס' 1/2017 מיום 9/1/2017

הוחלט :

א. ראש המועצה יוציא מחר מכתבי המלצה לכל 7 היזמים, כדי לאפשר להם לרכוש שטחים באזור תעשיה ב' ולפתח בהם מפעלים ויוזמות עסקיות.

ב. המועצה תקבל לידיה מידע על עבודות הפיתוח שבוצעו עד כה באזור תעשיה ב'.

ג. ראש המועצה ייפגש בקרוב עם מר ישראל בלומנטל והיזמים כדי לקדם את הענין ובעוד חודש יינתן על כך דווח למליאה.

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד