• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 22/2016

שהתקיימה ביום ראשון, יח' כסלו תשע"ז, 18 בדצמבר 2016

 

משתתפים:            מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, גיא עשת, אריה סוד, סטס גרשיקוב,  יוסי זרמון.

                                  

לא השתתפו:         ישראל ברמסון, נעה רויטל, אליעזר רודריג.

 

נוכח :                      שולי שמעון.

 

סדר יום:                 מכרז 9/2015 – השלמות פיתוח ותשתיות מעלות חברון

 

שולי שמעון:          התקבלו 3 הצעות כדלקמן:

                                 1. שחר שות' חברה להנדסה אזרחית בניה ותשתיות בע"מ –      23,960,774.45 ₪

                                 2. אסיק תשתיות בע"מ -                                                                               24,117,756,88 ₪

                                 3. אייל ישר בע"מ -                                                           24,257,164.00 ₪

 

                                                                אומדן -                  26,408,563.00 ₪

                                                                    כל המחירים כוללים מע"מ

מלאכי לוינגר:       מציע למסור את ביצוע העבודות הכלולות במכרז 9/2015 למציע הזול ביותר – שחר שות' חברה להנדסה אזרחית בניה ותשתיות בע"מ.

ישראל אזולאי:     מציע להעביר את ביצוע פרוייקט הכלול במכרז 9/2015 , למשרד השיכון כפי שהוחלט ע"י ועדת המכרזים. גם גזבר המועצה ומנכ"ל החכ"ל תמכו בהצעה זו.

                                 מדובר במכרז גדול מאוד שמשב"ש מסבסד את מחציתו בסך 11.4 מלש"ח ולא ניתנו לנו תשובות ברורות מי הגוף שהאחראי לשלם את המצ'ינג על המחצית השניה. לדיוני הועדה הוזמנו נציג משב"ש, יועהמ"ש המועצה, גזבר המועצה ומנכ"ל החכ"ל וכל גוף זרק את האחריות למצ'ינג על הגוף האחר.

                                 כמו"כ לא קבלנו תשובה ברורה, האם מבצעים את כל עבודות הפיתוח המפורטים בכתב הכמויות של המכרז או שמא לא.

גיא עשת:                מציע לא לאשר את המכרז הזה משום שהמכרז אינו תקין, לפי אמות המידה המקובלות.

                                 אני לא סומך על חוו"ד היועהמ"ש ואין לי שום אמון בו וגם השופט אלכסנדר רון פסל אותו.

הצבעה: הצעת מלאכי - בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

                                                    נגד – 1 (גיא)

                          הצעת אזולאי – 1 (אזולאי)

 

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה בישיבת מועצה מס' 22/2016 מיום 18/12/2016

הוחלט למסור את ביצוע העבודות הכלולות במכרז 9/2015 – "השלמות פיתוח ותשתיות מעלות חברון" לחב' שחר תשתיות בע"מ ע"ס 23,960,774.45 ₪ כולל מע"מ

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצה

 

 

 עבור לתוכן העמוד