• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 19/2016

שהתקיימה ביום ראשון, כו' חשון תשע"ז, 27 בנובמבר 2016

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, יוסי זרמון,

                         סטס גרשיקוב, אריה סוד, יוסי זרמון.

 

נוכחים:             שולי שמעון, עו"ד תמיר יחיא, חיים שחר, אלון יוניאן, עידו צ'פניק

 

סדר יום:           1. אישור תברי"ם;

                         2. הצגת מאזן מתנ"ס;

                         3. הקצאת מעון;

                         4. עדכון שכר לגזבר המועצה מר חיים שחר ואישור חוזה אישי לאלי הירשהורן-

                         עוזר ראש המועצה;

                         5. הדירוג החברתי – כלכלי של הלמ"ס – פרסום המדד החדש מצביע על ירידת קרית ארבע חברון לתחתית רשימת הישובים בארץ.

 

אליעזר רודריג:  מערער על פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2016 – בסע' 3 "אישור מחדש של נציגי הרשות לועדה לבחירת רב", לא נרשמה ההצבעה שהתקבלה ברוב של 5 למינוי ישראל ברמסון ואליעזר רודריג לועדה לבחירת רב.

עו"ד תמיר יחיא:           ההצעה לא היתה חוקית כי היא לא תאמה את הנציגים שהוצעו ע"י ראש המועצה ואם נציין זאת בפרוטוקול, זה עלול להטעות שהנציגים שהצעתם נבחרו.

אליעזר רודריג:  הפרוטוקול צריך לשקף את מה שהיה בדיון ואם אח"כ היועהמ"ש נותן חוו"ד שההחלטה שהתקבלה אינה חוקית, אז היא לא תתבצע.

                         אבקש להצביע על הערעור שלי ולתקן את הפרוטוקול בהתאם.

 

הצבעה: בעד – 5 (רודריג, נעה, ברמסון, גיא, אזולאי)

 

הצעת רודריג התקבלה

 

החלטה בישיבת מועצה מס' 20/2016 מיום 27/11/2016

הוחלט לתקן את פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2016 ולרשום בו את ההצבעה למינוי ברמסון ישראל ורודריג אליעזר לועדה לבחירת רב.

 

סע' 1: אישור תברי"ם

 

תב"ר 981 – חינוך – הנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה ממ"ד בנות -  60,000 ש"ח

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 20/2016  מיום 27/11/2016

הוחלט לאשר תב"ר 981 – חינוך – הנגשת שתי כתות לימוד לליקויי שמיעה ממ"ד בנות – 60,000 ₪.   

תב"ר 979 – חינוך – רכישת מבנה יביל ת"ת – 70,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 20/2016 מיום 27/11/2016

הוחלט לאשר תב"ר 979 – חינוך – רכישת מבנה יביל ת"ת – 70,000 ₪

 

תב"ר 972 – תחבורה – דרך גישה ותחנות הסעה בי"ס לבנות חט"ב – 444,445 ₪

 

אליעזר רודריג: מציע לא לאשר את התב"ר עד לקבלת הסברים לגבי התב"ר הקודם של פרוייקט זה – תב"ר 848 ע"ס 388,000 ₪ שאושר על ידינו לפני מספר שנים.

                         מהמסמכים שהועברו אלי ע"י הגזבר עפ"י בקשתי, מתברר לי שרק כ- 170 אלש"ח הושקעו בדרך הגישה ובגדרות וכל השאר, כ- 200 אלש"ח שמופיעים בתוכניות ובכתב הכמויות, כולל עמודי תאורה, לא קיימים בכלל בשטח.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר ולהתנות את תחילת יישומו בכך שאליעזר יקבל את כל ההסברים לשאלותיו.

 

הצבעה: הצעת אליעזר : בעד – 5 (רודריג, נעה, ברמסון, גיא, אזולאי)

                 הצעת מלאכי : בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

                                    הצעת אליעזר התקבלה

 

החלטה בישיבה מס' 20/2016 מיום 27/11/2016

הוחלט לא לאשר את תב"ר 972 עד לקבלת הסברים לגבי תב"ר 848.

 

תב"ר 971 – הלוואה – רכישת דירות עמידר – 2,000,000 ₪

 

                    חיים נותן הסבר על ההלואה שנועדה לרכישת 10 דירות עמידר בנוסף ל- 8 דירות שנרכשו כבר עפ"י הסכם גישור בין המועצה לעמידר שקיבל תוקף פס"ד.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר.

ישראל אזולאי: מציע לא לאשר את התב"ר. הייתם צריכים לשלוח לנו את החומר בענין זה 10 ימים לפני הישיבה, כדי שנוכל להתייחס לנושא ברצינות.

                         הסכם הגישור נחתם בלי להביא זאת לידיעת ואישור המליאה, למרות שיש לכך השלכות תקציביות.

                         עפ"י ההסכם, התשלום הראשוני היה צריך להתבצע לפני כ- 9 חודשים ואנו למעשה הפרנו את ההסכם.

אליעזר רודריג:  מציע לא לאשר, כי המועצה נמצאת בגרעונות כבדים וההלוואה לרכישת 18 הדירות בסך 3.5 מלש"ח תכביד על מצבנו הכספי. העיכוב במימוש החוזה עם עמידר, בוודאי ישא ריבית ולא ברור מדוע הנושא לא הובא בפנינו בזמן.

                         למה לנו לקחת הלוואה כ"כ גדולה? ניתן למכור את 8 הדירות שכבר קנינו ועם הכסף ניתן לקנות את 10 הדירות הנותרות.

 

                         תמיר מסביר את השתלשלות העניינים וההצלחה להפוך תביעה בסך 1.5 מלש"ח שנדרשנו לשלם לעמידר, לעיסקה שהתקבלה בגישור שתניב למועצה רווחים נאים.

 

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד – 4 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס)

             הצעת אזולאי: בעד  - 5 (אזולאי, ברמסון, נעה, גיא, רודריג)

 

                             הצעת אזולאי התקבלה

                        

תב"ר 962 – שיכון – השלמת פיתוח שכונת מורדות האולפנה

 

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון בתב"ר הזה ליום ראשון בעוד שבועיים. הדיון יהיה רק על התב"ר הזה. עד אז אנו מקווים למצות מו"מ קואליציוני שחלק מהותי ומרכזי ממנו עוסק בדרישה שלנו להקים מנגנון בקרה ופיקוח שיוודא שכספי תברי"ם בכלל והתב"ר הזה בפרט, יעברו ליעדם ולא למטרות אחרות כפי שנוהגים פה.

                         היו על התב"ר הזה ופרוייקט פיתוח שכונת המדורגים, דיונים רבים עם משרד הבינוי, ראש המועצה, היועהמ"ש, הגזבר ומנכ"ל החכ"ל ולא זכינו לקבל תשובות מספקות לטענות ולשאלות שהעלנו.

                         אנו דורשים שקיפות מלאה שתאפשר לנו לדעת בוודאות שכל הכסף של התב"ר הזה אכן יושקע בפיתוח השכונה.

יוסי זרמון:        אני מציע לאשר את התב"ר הזה עכשיו ולא לדחות אותו יותר. אתם מעכבים זאת כבר כמה חודשים. תפקידנו פה הוא לאשר תברי"ם ולפתח את הקריה וזה לא קשור למו"מ קואליציוני. יש לכם פה שיקולים פוליטיים ורוכשי הדירות ניזוקים כתוצאה מהעיכובים בפיתוח.

אליעזר רודריג:  אני מציע לדחות את הדיון בשבועיים.  הופתענו שמלאכי העלה את הנושא זה לסדר היום, למרות שביקשו ממנו לדחות זאת בשבועיים כדי לנסות ולהגיע להסכמה.

                         הטענה שהשיקולים שלנו הם פוליטיים היא מופרכת, כי ההתעקשות שלנו בענין זה היא ההיפך מפוליטיקה. כל מה שאנו רוצים זה שיהיה מנגנון שיבקר ויפקח שהכסף של תב"ר זה יגיע ליעדו, על זה מתמקד המו"מ.

נעה רויטל:         מציעה לאשר את התב"ר אם יוסכם על הקמת מנגנון שיפקח על העברת מלוא הסכום לפיתוח השכונה. גילינו שחלק מכספי תברי"ם מסויימים, הועברו במקרה הטוב למטרה ציבורית אחרת ובמקרה הפחות טוב, הכספים הועברו לגורם פרטי.

                         בחוזה בין החכ"ל לחב' צ.פ. שבונה את הדירות, יש סעיף לפיו חלק מכספי התב"ר זה - סך 5 מלש"ח יועברו לקבלן. אנו יושבים על המדוכה של תב"ר זה הרבה זמן ולא סתם. יש פה סוגיות קשות שמפורטות בפרוטוקולים רבים שנרשמו בנושא זה.

סטס גרשיקוב:   מציע שאנשי המקצוע הם יהיו הבקרים ואין צורך בהקמת מנגנון פיקוח מיוחד כפי שמציעים פה. אם נסכים לכך, אז אנו בעצם מודים שקיימת בעיה.

אריה סוד:         מציע לאשר את התב"ר. לכל פרוייקט במועצה יש פיקוח של גורמים מקצועיים חיצוניים שמאשרים את התשלום לקבלנים. ניתן לפנות אליהם ולקבל נתונים. אין מקום לעשות ביקורת על הביקורת. אם יש למישהו חשד לעבירה על החוק, שיפנה למשטרה.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר כעת ולא להמתין יותר. אנו רוצים שהרוכשים יכנסו לדירות בקיץ. מדובר פה בדיני נפשות. אם לא נתחיל בעבודות, אנו עלולים להיחשף לתביעות מצד קבלן הבינוי. ישבנו עם דיירי מדורגים ג' ו- ד' והגענו איתם להסכמות. אני מוכן למנות אדם חיצוני ומקצועי ונציג מטעמכם שיבקרו ויפקחו על העברת כפי התב"ר ליעדו.

 

                                                           

                        

 

                                                            ישראל אזולאי                           שולי  שמעון

                                                            סגן ראש המועצה                       מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצה

 

 עבור לתוכן העמוד