• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2016
שהתקיימה ביום ראשון, ד' תמוז תשע"ו (10/7/2016)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, אריה סוד, אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון.

לא משתתף: ישראל אזולאי

נוכח: שולי שמעון.

סדר יום: הארכת חוזה שכר בכירים ליצחק קוטורזה מ"מ מהנדס המועצה ב-3 חודשים.

שולי: מבקש אישור להאריך ב-3 חודשים נוספים את העסקתו של מר יצחק קטורזה מ"מ מהנדס המועצה בחוזה בכירים -70% משכר בכירים דרגה 2, טבלת שכר ב', לפי 100% משרה.

פורסם מכרז לאיוש המשרה באופן קבוע.

בעד: פה אחד

הוחלט לאשר הארכה ב-3 חודשים נוספים (עד 5/10/2016), את העסקת ממלא מקום מהנדס המועצה מר יצחק קטורזה בחוזה בכירים – 70% משכר בכירים דרגה 2, טבלת שכר ב', לפי 100% משרה.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד