• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 18/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 18/2016

שהתקיימה ביום שלישי, ז' מרחשון תשע"ז, 8 בנובמבר 2016

 

 

משתתפים: ישראל אזולאי, אריה סוד, סטס גרשיקוב.

לא השתתפו: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, יוסי זרמון.

נוכח: שולי שמעון.

סדר יום: אישור תב"ר 967 – רוה"מ – סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה – 250,000 ₪

 

                         הדיון בנושא זה זומן בפעם השלישית, לאחר שנדחה פעמיים בגלל היעדר קוורום חוקי.

שולי נותן הסברים על התב"ר והמכרז לביצועו שהתפרסם באופן חריג, עוד לפני אישור התב"ר, כדי להספיק ולממש את הסיורים עד סוף דצמבר 2016 שאז פג תוקפו.

ישראל אזולאי: מציע לאשר את התב"ר לביצוע סיורים להנצחת זכרו של גנדי, שבמסגרתם יגיעו לקריה קבוצות מטיילים וזה בוודאי יתרום ויסייע לבעלי העסקים וליישוב כולו.

קבלנו את המסמכים שביקשנו רק לפני כחודש וחבל שתב"ר כזה לא מוגש מוקדם יותר, כדי לא להיכנס ללחץ זמנים.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 18/2016 מיום8/11/2016

הוחלט לאשר 967 – רוה"מ – סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה – 250,000 ש"ח

ישראל אזולאי שולי שמעון

סגן ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד