• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 7/2016

שהתקיימה ביום ראשון, ב' ניסן  תשע"ו , 10 באפריל 2016

 

משתתפים:            מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, אריה סוד.

 

נוכחים:                   שולי שמעון, חיים שחר, עו"ד תמיר יחיא, אלון יוניאן. אלי הירשהורן

 

סדר יום:                 1. תברי"ם;

                                 2. היכרות עם מ"מ מהנדס המועצה מר יצחק קטורזה;

                                 3. מכרז מעלות חברון;

                                 4. הנצחת מו"ר הרב משה לוינגר זצ"ל;

                                 5. מוקד עירוני – הצגת המודל ע"י אלי הירשהורן;

                                 6. מעורבות חברי המועצה בהכנת התברי"ם, אישור ופיקוח על הביצוע של התב"ר;

                                 7. פתיחת חשבון פיתוח – "פיס" בבנק דיקסיה.

 

סע' 1: תברי"ם

 

                                 תב"ר 962 – שיכון – השלמת פיתוח שכונת מורדות האולפנא 11,403,300 ₪

 

ישראל ברמסון:    מציע לא לאשר את התב"ר, עד לפגישה בענין זה עם יועמשי"ם ממשרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים וגם עם הממונה, כפי שהציע הגזבר, כדי להסיר מאיתנו את הספקות בפרוייקט זה.

                                 הנימוקים:

1.       ועדת מכרזים מצאה כשלים חמורים ביותר ודווחים סותרים בעת דיוניה במכרז להשלמת פיתוח המדורגים. לא קבלנו תשובות לשאלותינו ואנו מתרשמים שיש פה לכאורה הסתרת מידע ואפילו נסיון להטעיית ועדת המכרזים. יש לנו משפחות וילדים ואנו לא רוצים להסתבך חוקית ב"פויילישטיק" בשביל אף אחד.

2.       למרות פניות חוזרות ונשנות, לא קבלנו מהגזבר שום התייחסות ותשובה מי משלם את המצ'ינג ל- 50% מהעלויות מעבר למימון של משרד השיכון. בוועדת המכרזים נתקלנו בהתחמקויות וכל אחד זרק על השני את האחריות למימון המצ'ינג. אנו חוששים שבאופן כזה פיתוח השכונה יהיה חלקי ביותר ואכן אנו שומעים על ויכוחים וטענות קשות מצד דיירי השכונה על סיכומים עם מלאכי והחכ"ל שלא מכובדים ויש גם טענות שהבניה היא לא עפ"י הת.ב.ע. אנו רוצים לוודא שפיתוח השכונה יהיה מלא.

3.       נחשפנו לשיטה קלוקלת החוזרת על עצמה באופן עקבי שבה תברי"ם שאושרו למטרות מסויימות לא הגיעו ליעדם ועד היום איננו מקבלים הסברים מניחים את הדעת לאן הלך הכסף. עוד התברר לנו שהוגשו לנו תברי"ם כפולים לאותה מטרה ואפילו הגענו למצב שכספי תב"ר שנועדו לחינוך, הועברו לכאורה לעמותה פרטית.

מצב זה גרם למשבר אמון חריף  ביותר מול מלאכי  ובמיוחד פה, כשמדובר על תב"ר בסדר גודל של 26 מלש"ח, אנו מלאי חששות שהכסף לא יגיע ליעדו. אנו רוצים שכל הכסף הזה יושקע בפיתוח השכונה.

אנו חוזרים ודורשים ממלאכי להקים מנגנון פיקוח שיפקח ויוודא שכספי התברי"ם יגיעו ליעדם ולא כפי שנעשה עד כה.

4.       השתתפות משהב"ש ב- 50% מעלויות הפיתוח שנחסכו מהיזם, היתה אמורה להוזיל את מחירי הדירות, אבל לא כך נעשה.

אריה סוד:              מציע לאשר את התב"ר שזה נושא כספי לחלוטין והאחריות על כך היא על הגזבר וראש המועצה. המנדט של ועדת המכרזים עפ"י התקנון הוא לבחור בין ההצעות השונות. המטרה וההתנגדות שלכם ברורה לחלוטין. יש לנו בתב"ר הזה 11.4 מלש"ח ואתם מעדיפים להשאיר את השכונה ללא פיתוח כלל. יש מכתב של החכ"ל שהם מוכנים אם יהיה צורך, לשלם את המצ'ינג. אתם יודעים טוב מאוד וכל אחד שמנהל מערכת יודע שיש הרבה דברים שהם תורה בע"פ ולא רק לפי מה שכתוב בנייר. אם אתם רוצים לקבור את הפרוייקט, זו לא בעיה, אפשר למצוא סימוכין לכל דבר. חיים אומר שיש פה פיקוח של משב"ש אז למה צריך מנגנון פיקוח שלנו?

יוסי זרמון:            מציע לאשר את התב"ר כמה שיותר מהר למרות החששות. אנו חייבים לפעול לפנים משורת הדין. אם היינו מחכים לכל מיני אישורים במאה אחוז, קרית ארבע לא היתה נבנית. אי אפשר לדעת מה יקרה בבחירות הבאות ויש חשש שאולי בגלל כל הויכוחים והעיכובים, בסוף לא נבנה פה כלל. אנו חייבים לנסות ולגשר על הפערים. אנו לא חוקרים ואף אחד לא יכול לבוא אלינו בטענות ולהטיל עלינו אחריות, משום שעשינו את המקסימום כדי לברר את העניינים והיועהמ"ש אומר שהכל חוקי ומסודר.

עו"ד תמיר יחיא:  לגבי המצ'ינג, הוסבר כבר כי משרד השיכון אמור להשתתף ב- 50% מעבודות הפיתוח שבוצעו כבר בעבר וככל שיהיה צורך במימון נוסף, החכ"ל תממן זאת מהכנסותיה בפרוייקט. כל יתר הטענות שהועלו פה אינם קשורות לאישור התב"ר.

נעה רויטל:             מציעה לקיים את החלטת המועצה להקמת מנגנון שיפקח ויוודא שכספי התב"ר יועברו ליעדם. לא מקובל עלי מה שנאמר פה שק. ארבע לא היתה נבנית אם היינו הולכים לפי החוק. אם התב"ר הזה כ"כ כשר ופשוט, אז למה מזהירים אותנו שאם נפנה למשרד השיכון זה יפגע בהתיישבות? ההיפך, אם הכל כשר, זה ירוץ קדימה. אני מאמינה שהחוק במדינת ישראל מאפשר לבנות ולהתפתח עפ"י החוק והאמת. כבר נכווינו כמה פעמים ויש פה כבר חזקה שתברי"ם שאישרנו לא הגיעו ליעד שהוחלט עליו וכשאין אמון, אז בונים מנגנון פיקוח שנהיה רגועים שהכסף מגיע ליעודו.

עו"ד תמיר יחיא:  את גרה בשכונת המדורגים ולכן אסור לך להשתתף בדיון ולהצביע בנושא התב"ר הזה.

נעה רויטל:             מן הראוי שחוו"ד כזו של היועמה"ש תוגש לי מבעוד מועד בכתב עם נימוקים כדי שאוכל לפנות לועדה למניעת ניגוד עניינים ולשמוע את עמדתם בענין.

                                 תמוה שהיועמ"ש לא נהג כך וזה מעורר ספקות ביחס לנקיון הכפיים שלו, כאשר פתאום עכשיו, אחרי שהתב"ר הזה נדון כבר בכמה ישיבות ונדמה לראש המועצה מה אני הולכת להצביע, עולה הטיעון שיש לי ניגוד עניינים.

                                 אבקש מתמיר, שאם אתה מכבד את עצמך, תגיש לי עוד לפני ההצבעה הערב, חוו"ד כתובה ומנומקת היטב. במידה ולא אקבל חוו"ד כתובה ולשם הזהירות, הצבעתי תהיה על תנאי וקולי ייפסל ולא ייחשב במידה ויתברר שאכן אני מנועה.

מלאכי לוינגר:       מציע בהמשך להצעת זרמון, למנות מגשר שיהיה מוסכם על נציגי האופוזיציה, דיירי המדורגים ורוכשי הדירות, במטרה לבחון לעומק את הסוגיות שהועלו במהלך הישיבה ולמצוא להם פתרונות ובטחונות חוקיים עד פסח. בתהליך הגישור ישתתפו נציג משפטי מטעם כל אחד מהצדדים ויועהמ"ש למועצה והפתרון שיושג בגישור חייב לתת מענה לכל הבעיות ולא לחלק מהם.

ישראל ברמסון:    מציע להוסיף להצעתי את הנקודות הבאות:

1.       התב"ר לא מאושר לאור הנימוקים שהעלינו במהלך הישיבה עד לפגישה עם יועמ"ש ממשרדי השיכון והפנים והממונה על המחוז, כפי הציע חיים.

2.       נשמח מאוד שיתקיים גישור עם דיירי המדורגים ג' ורוכשי הדירות במטרה להגיע איתם להסכמות שיובאו לאחר מכן לדיון בישיבת המועצה.

3.       לאור הודעתו המפתיעה של יועהמ"ש המועצה במהלך הישיבה, כי נעה רויטל מנועה להשתתף בהצבעה בגלל נגיעה אישית, אנו דורשים שהחוו"ד תהא כתובה ותוגש לנו עכשיו לפני ההצבעה. החוו"ד תועבר לועדה למניעת ניגוד עניינים כדי לראות אם יש בה ממש ושהיא לא ניתנה מסיבה לא הגיונית.

 

הצבעה: הצעת מלאכי/זרמון: בעד – 4 (מלאכי, זרמון, סוד, סטס)

 

                          הצעת ברמסון:   בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

 

הצעת ברמסון התקבלה

           

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2016 מיום 10/4/2016

תב"ר 962 לא מאושר עד לפגישה בענין עם יועמשי"ם ממשרד הבינוי והשיכון ומשרד  הפנים והממונה על המחוז מר אבנר כהן.

 

 

                                 תב"ר 961 – תחבורה – הסדרת דרך גישה לבי"ס ואשכול גנים ר. ממרא

                                                                                                                                                                914,908   

                                 תב"ר 959 – רוה"מ וחקלאות – הנגשת דרך למערת המכפלה     – 2,220,000 ₪

 

ישראל ברמסון: מציע לא לאשר את תברי"ם 961, 959 מאותם נימוקים שהועלו בישיבת מועצה קודמת.

 מלאכי לוינגר:  מציע לאשר את התברי"ם

 

הצבעה:  הצעת ברמסון:   בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

         הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, זרמון, סוד, סטס)

הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2016 מיום 10/4/2016

תב"ר 961  ותב"ר 959 לא מאושרים מנימוקים שהועלו בישיבת מועצה קודמת.

 

סע' 2: היכרות עם מ"מ מהנדס המועצה מר יצחק קטורזה

 

 

סע' 3: מכרז מעלות חברון

ישראל ברמסון: מציע לדחות את ההחלטה בנושא זה, עד לאחר פגישה עם יועמ"ש משרד הבינוי ומשרד הפנים והממונה על המחוז, עקב החששות הכבדים שהתעוררו לאור הסתירות והכשלים הגדולים שהתגלו במכרז, כפי שמפורט בפרוטוקולים של ועדת המכרזים.

     מלאכי לוינגר:  מציע למסור את ביצוע העבודה הכלולה במכרז פיתוח מעלות חברון למציע הזול ביותר ולהצביע עפ"י חוו"ד היועמ"ש לגבי נעה רויטל.

 

הצבעה:  הצעת ברמסון:   בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

         הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, זרמון, סוד, סטס)

הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 7/2016 מיום 10/4/2016

הוחלט לדחות את ההחלטה בנושא מכרז השלמות פיתוח מעלות חברון, עד לאחר פגישה בנושא זה עם יועמשי"ם ממשרד השיכון ומשרד הפנים והממונה על המחוז.

 

סע' 4: הנצחת מו"ר הרב משה לוינגר זצ"ל

אליעזר רודריג:  מציע להקים ועדה להנצחת הרב משה לוינגר זצ"ל. הועדה תורכב מנציג מכל סיעה, נציג    ציבור – יגאל קוטאי, ונציג חברון – אשי הורוביץ.

     אריה סוד:  מציע לבחור 3-4 נציגי ציבור ונציג משפחה.

מלאכי לוינגר:     מציע שרודריג יוביל את המהלך יחד עם עוד 3-4 אנשים .

    אליעזר רודריג: תעבירו לי שמות באימייל.

 

 

סע' 5: מוקד עירוני – הצגת המודל ע"י אלי הירשהורן

ע/ראש המועצה אלי הירשהורן נותן דווח וסקירה לגבי האפליקציה לניהול המוקד העירוני

שתופעל  החל מאמצע חודש מאי 2016.

 

 

 

 

 

סע' 6: מעורבות חברי המועצה בהכנת  התברי"ם, אישור ופיקוח על הביצוע של התב"ר

ישראל ברמסון:    מציע: (1) להקים ועדה בהרכב רודריג, סטס וברמסון כיו"ר, שתגבש הצעות לסוגיית התברי"ם – מבחינת השתתפות חברי המועצה ברעיונות לייעוד התב"ר ופיקוח אחר ביצוע התב"ר בהתאם להחלטות המועצה. הועדה תעבוד בשת"פ מלא והדוק עם עובדי המועצה הרלווטים;

                                 (2) המלצות הועדה יועלו כנושא ראשון בסדר יום של ישיבת מועצה הבאה מן המנין;

                                 (3) עד לדיון בהמלצות הועדה לא יוגשו תברי"ם חדשים לאישור המועצה.

                                 במשך שנים היינו בטוחים שהתברי"ם מועברים ליעוד שהחלטנו עליו במליאת המועצה, אך התברר שלא כך הוא, בעיקר בתברי"ם עם הגדרה וכותרת כללית ולא ממוקדת ובעיקר אלה עם כותרות מפוצצות כגון בטחון ובטיחות.

                                 בתחילת הקדנציה הוסבר לנו שאנו אמורים להיות מעורבים ושותפים בהתייעצויות להכנת תוכנית דו שנתית של תברי"ם, קביעת סדרי עדיפויות וגיבוש רעיונות בהכנת התברי"ם.

                                 לצערנו זה לא קורה והדבר גורם למשבר אמון גדול בינינו לבין מלאכי.

                                 מנגנון הפיקוח שהוחלט עליו עפ"י הצעתינו יחזיר את האמון שלנו ונשמח לאשר תברי"ם להבא ללא חשש.

הצבעה:  בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

                                                    נמנעים – 2 (זרמון, סטס)

אריה לא נוכח ומלאכי לא משתתף בהצבעה

 

החלטה לסע' 6 בישיבה מס' 7/2016 מיום 10/4/2106

1.הוחלט על הקמת ועדה לגיבוש הצעות בסוגיית התברי"ם – השתתפות חברי המועצה בגיבוש רעיונות ליעוד התברי"ם, קביעת סדרי עדיפויות ותוכנית דו שנתית ופיקוח אחר ביצוע התב"ר בהתאם להחלטות המועצה..

הועדה תפעל בשת"פ מלא עם עובדי המועצה הרלוונטים.

2.הרכב הועדה: ישראל ברמסון – יו"ר, סטס גרשיקוב, ואליעזר רודריג.

3. המלצות הועדה יועלו כנושא ראשון בסדר היום של ישיבת המועצה הבאה מן המנין.

4. עד לדיון בהמלצות הועדה לא יוגשו תברי"ם חדשים לאישור המועצה.

 

 

סע' 7: פתיחת חשבון פיתוח – "פיס" בבנק דיקסיה.

מלאכי: מציע לאשר את בקשת הגזבר לפתיחת החשבון בבנק דיקסיה

ברמסון: מציע לדחות את הדיון בנושא זה לישיבה הבאה, עקב השעה המאוחרת.

          

הצבעה : הצעת מלאכי – בעד: 3 ( מלאכי, סטס, זרמון)  

               הצעת ברמסון – בעד: 4 (ברמסון, נעה, אזולאי, גיא)

                                         נמנע: 1 (רודריג)

החלטה לסע' 7 בישיבת מועצה מס' 7/2016 מיום 10/4/2016

הוחלט לדחות את הדיון בנושא פתיחת חשבון פיתוח – "פיס" בבנק דיקסיה לישיבת המועצה הבאה.

 

            

             

                                                                            מלאכי לוינגר                                          שולי שמעון

                                                                            ראש המועצה                                        מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעוןעבור לתוכן העמוד