• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5/2016

שהתקיימה ביום ראשון, ג' אדר ב'  תשע"ו , 13 במרץ 2016

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:           1. אישור תברי"ם;

                         2. פרוייקטים תחבורה;

                         3. פקקי תנועה בכביש 60;

                         4. אישור הרכב המועצה הדתית, על בסיס מכתבו של שר הדתות;

                         5. השלמת נציגי הרשות מקרב הציבור ומקרב עובדי המועצה בדירקטוריון החברה הכלכלית והמתנ"ס;

                            6. מעורבות ואחריות חברי מועצה בסוגיית תקציבים בלתי רגילים (תב"ר), בהכנת התברי"ם, באישורם ובביצועם.

                         7. טיפול וטיפוח אנדרטת ההנצחה.

                        

 

שאילתא – ישראל אזולאי

                         מדוע דגל ישראל ודגל המועצה לא מונפים באנדרטה בצורה ראויה, בניגוד להחלטת מועצה.

תשובת ראש המועצה

                         בדקתי ואכן אתה צודק. חמור מאוד הנושא של הדגלים באנדרטה. ביקשתי שתוך השבועיים הקרובים הנושא יוסדר.

                        

סע' 1: אישור תברי"ם

                         חיים מציג את התב"רים דלהלן:

 

                         תב"ר 963פיס – שיפוץ מבנה פיס לצורך שינוי יעוד ספריה  - 280,000 ש"ח

                                                                              

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר.

אליעזר רודריג:  מציע לדחות את הדיון בנושא זה משום שלא הובא כנדרש לבחינה ואישור מקדמי ועקרוני במליאת המועצה.

                         המקום שימש בעבר כסניף אריאל, שפונה משם זמנית לטובת בי"ס "אלוני ממרא" בגלל מחסור בכיתות והובטח להם שהם יחזרו לשם כשבעיית הכיתות תיפתר.

                            כעת עם השלמת בינוי הכיתות החדשות, סניף אריאל צריך לשוב למקומו כמובטח.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס)

                    הצעת רודריג: בעד – 4 (רודריג, ברמסון, גיא, אזולאי).

                                           נמנעת – 1 (נעה)

 

 

                        

הוחלט לדחות את הדיון בתב"ר 963

 

 

   תב"ר 962 – שיכון – השלמת פיתוח שכונת מורדות האולפנא –11,403.000 ₪   

 

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון בתב"ר זה עד לקבלת הבהרות, מי יממן את המצ'ניג בשיעור 50% כפי שנאמר לנו ע"י נציגי משרד השיכון

אליעזר רודריג:  מציע לקבוע פגישה בנושא זה עם יועמש"ים ממשרדי השיכון והפנים ואם יתברר לנו שהכל תקין, נאשר זאת.

מלאכי לוינגר:    מציע להיפגש עם כל גורם מקצועי ממשבה"ש בתנאי שתקבלו את חוות דעתו בענין.

                         לגבי ההיבט המשפטי והחוקי, אנו פועלים בהתאם לחוו"ד יועמ"ש המועצה.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס)

 

                הצעת רודריג: בעד – 5 (רודריג, ברמסון, גיא, נעה, אזולאי).

                                            

                         הצעת רודריג התקבלה

 

הוחלט לדחות את הדיון בתב"ר 962 עד לפגישת חברי המועצה עם היועמשי"ם של משרדי השכון והפנים וקבלת חוות דעתם בנושא זה.

 

 

  תב"ר 961 – תחבורה – הסדרת דרך גישה לבי"ס ואשכול גנים רמת ממרא

                                                                                                    השתתפות המשרד -823,417 ₪

                                                                                            קרן חלף היטל השבחה – 91,491 ₪

                                                                                                סה"כ תב"ר961  - 914,908 ש"ח

                                                                                                                     

אליעזר רודריג:  מציע לדחות את הדיון בתב"ר הזה, עד שנקבל הסברים מדוע העבודה הזו לא בוצעה, אחרי שאישרנו אותה לפני למעלה משנה בתב"ר אחר בסך 1.6 מלש"ח וועדת המכרזים אף אישרה לפני כשנה קבלן זוכה לביצוע העבודה.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את התב"ר.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס)

                הצעת רודריג:  בעד – 4 (רודריג, ברמסון, גיא, אזולאי).

                                             נמנעת – 1 (נעה)

 

תב"ר 961 – תחבורה הסדרת דרך גישה לבי"ס ואשכול גנים רמת ממרא לא אושר

 

   

תב"ר 960 – פיס – הצטיידות חדרי כושר במועדון קהילתי - 400,000 ₪

 

ישראל ברמסון:  מציע לאשר את התב"ר, לאור נחיצות חדר הכושר לבריאות הציבור ובהסתמך על דברי חיים שהרכישה תיעשה באמצעות המועצה ולא דרך חשכ"ל.

 

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

הוחלט לאשר תב"ר 960 – הצטיידות חדרי כושר במועדון קהילתי 400,000 ₪

 

 

      תב"ר 959 – רוה"מ וחקלאות – הנגשת דרך למערת המכפלה 2,220,000 ₪

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר התב"ר הזה שנועד להשלמת פיתוח המפרדה והכיכרות "בדרך הבנים".

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון בתב"ר זה עד לקיום תהליך התייעצות ושיתוף חברי המועצה בקביעת סדרי עדיפויות בתכנון התברי"ם.

יוסי זרמון:        מציע לאשר את התב"ר ולשים בצד את האגו האישי והויכוחים שגורמים נזק לתושבים שזקוקים לשדרוג הזה בכביש.

אריה סוד:         מציע לאשר את התב"ר ולראות את טובת הציבור. ארבע שנים אנו מחכים להשלמת הכביש הזה, שיש בו מפגעים בטיחותיים כגון אבני שפה שזזו ממקומם.

אליעזר רודריג:  מציע לדחות את הדיון בתב"ר זה, עד שנקבל הסברים ומסמכים לגביו כפי שביקשנו ועד שישתפו אותנו בהחלטות לגבי קביעת סדרי עדיפויות.

                         זה כביש חדש ואין בו שום בעיות בטיחותיות ואם יש בעיה נקודתית, אז לשלוח בדחיפות את מח' שפע לתקן.

סטס גרשיקוב:   מציע לאשר התב"ר. גם אנו דרשנו מראש המועצה לשתף את חברי המועצה. אם ראש המועצה לא בסדר, לא צריך להעניש את הציבור.

 

הצבעה: הצעת רודריג: בעד – 5 (אליעזר, ברמסון, גיא, נעה, אזולאי)

                הצעת מלאכי:  בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

                         הצעת רודריג התקבלה

 

הוחלט לדחות את הדיון בתב"ר 959 עד שיוצגו לחברי המועצה כל המסמכים הרלוונטיים והסברים ועד לשיתוף חברי המועצה בקביעת סדרי העדיפויות בתברי"ם.

 

 

      תב"ר 958 – שינויים והתאמות במוסדות חינוך – כותרים - 200,000 ₪

 

אליעזר רודריג:  מציע לאשר את התב"ר הזה, למרות שאישרנו כבר את תיקון הכותרים האלה במסגרת תב"ר 921 לפני כשנה (בישיבה מיום 10/2/2015), ועד היום הזה לא בוצע התיקון, למרות הדחיפות הסכנה המוחשית לילדי ביה"ס. אני דורש לבצע את התיקון של הכותרים האלה באופן מיידי.

ישראל אזולאי:   מציע לאשר ושיתנו לנו הסברים מה נעשה עם הכסף שאישרנו לפני כשנה. כבר אז זה היה דחוף ומסוכן.

 

הצבעה: הצעת רודריג: בעד – פה אחד

 

מאושר תב"ר 958 – שינויים והתאמות במוסדות חינוך – כותרים 200,000 ₪.

                                                                                                                         

 

                         תב"ר 957 – ר"מ - שיקום ושיפור תשתיות/תעלת בטון 2015

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר התב"ר.

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון בתב"ר הזה שמוגדר באופן כללי ולא ברור, עד שנקבל מסמכים והסברים שיבהירו לנו בדיוק במה מדובר ואיפה העבודות יתבצעו.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

               הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, רודריג, גיא, אזולאי, נעה)

                         הצעת ברמסון התקבלה

 

הוחלט לדחות את הדיון בתב"ר 957 עד לקבלת מסמכים והסברים במה מדובר והיכן בדיוק יבוצעו העבודות.

 

                                                                                   

                         תב"ר 954 – פנים – שיקום כבישים והנגשת מדרכות רח' דרך האבות 384,000 ₪

 

ישראל ברמסון:           מציע לאשר התב"ר לאור ההסברים שקיבלנו.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

הוחלט לאשר תב"ר 954 – פנים – שיקום כבישים והנגשת מדרכות דרך האבות 384,000 ₪

 

 

        תב"ר 953 – פנים – תכנון וביצוע הנגשת מבני ציבור לנכים 125,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

הוחלט לאשר תב"ר 953 פנים – תכנון וביצוע הנגשת מבני ציבור לנכים - 125,000 ₪

 

 

                         תב"ר 949 – תחבורה – תכנון דרך גישה ומדרכות בשכונת מעלות חברון – 50.000 ₪.

                                                                                                                       

יורד מסדר היום

 

                         תב"ר 946 – שיכון – שצ"פ ומתקן משחקים נופי ממרא 400,000 ₪

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר התב"ר

ישראל ברמסון:  מציע לא לאשר את התב"ר הזה שלדברי הגזבר בוצע לפני שנים רבות ע"י "אמנה" והוא לא מצליח להסביר לנו  איך בכלל ניתן לשלם להם, כאשר הם לא זכו במכרז.

 

 

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סטס, סוד, זרמון)

               הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, נעה, גיא, אזולאי, רודריג)

                         הצעת ברמסון התקבלה

 

הוחלט לא לאשר תב"ר 946 – שיכון שצ"פ ומתקן משחקים נופי ממרא - 400,000 ₪

 

         תב"ר 938 – פקע"ר – רענון רכב בטחון רכב קל

                                                                  השתתפות משרד הבטחון – 135.000 ₪

                                                                 השתתפות מוסדות ותרומות -  46,400 ₪

                                                                        השתתפות מכירת רכוש – 15,000 ₪

                                                                                  סה"כ תב"ר 938 – 196,400 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

הוחלט לאשר תב"ר 938 פקע"ר –רענון רכב בטחון רכב קל - 196,400 ₪ .

 

 

                         תב"ר 927 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך – יתק"א

 

                                                                                                הגדלה    150,000 ₪

                                                                                    סה"כ תב"ר 927 – 550,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

הוחלט לאשר תב"ר 927 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך יתק"א – 550,000 ש"ח

 

 

  תב"ר 926 – משרד התשתיות – התייעלות אנרגטית – משאבות חום לבריכה – 324,000 ₪

 

אליעזר רודריג:  מציע לאשר את התב"ר לאור הנחיצות שלו לחסכון שיאפשר פתיחת הבריכה לתקופה ארוכה יותר ולאור ההבהרות וההסברים, מדוע אנו נדרשים שוב לאשר את התב"ר הזה לאחר שאישרנו אותו כבר לפני כשנה.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

הוחלט לאשר תב"ר 926 משרד התשתיות – התייעלות אנרגטית – משאבות חום לבריכה 324,000 ₪.

 

 

                        

 

 

 

תב"ר 902 – עזבונות בית חם לנערות בסיכון

                                                                        השתתפות משרדים שונים -       31,000 

                                                                        קרן חלף היטל השבחה    -         31,000 

                                                                        סה"כ תב"ר 902    -                  62,000 

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

הוחלט לאשר תב"ר 902 עזבונות בית חם לנערות בסיכון.

 

 

                         תב"ר 750 – פיס ושיכון – הקמת מועדון פיס קהילתי

 

רכישת ציוד יסודי -  תוספת -    50,000 ₪

                                                            השתתפות מוסדות ותרומות -      1,962,600 ₪

                                                            השתתפות משרד השיכון  -        1,941,920 ₪

                                                                        סה"כ תב"ר 750  -        3,904,520 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

הוחלט לאשר תב"ר 750  פיס ושיכון – הקמת מועדון פיס קהילתי  - 3,904,520 ש"ח

 

 

 

 

 סע' 2: פרוייקטים תחבורה

 

מלאכי מדווח על פרוייקטים תחבורתיים שנדונו בפגישה עם שר התחבורה.

 

                         כביש "לב יהודה" עוקף אלערוב – השלמת תכנון עד סוף 2016 ויציאה למכרז.

 

                         צומת הגוש: הסדרת נתיבים עוקפי הכיכר מצפון לדרום מושלמים בימים אלה ולאחר מכן, צוותי הנדסה של צה"ל יכשירו את העוקפים מדרום לצפון.

 

                         מסוף תחבורה: הושלם התכנון הראשוני שכולל מעגל תנועה בצומת אליאס בכביש 60. תבחן דרישתנו לתקציב 400 אלש"ח נוספים להשלמת התכנון.

 

                         אוטובוסים ממוגנים: דרשנו תוספת משמעותית למיגון אוטובוסים מעבר ל- 29 האוטובוסים החדשים שיכנסו לשירות עד סוף השנה.

 

                         שילוב ק. ארבע בתוכנית הרכבות הארצית – השר הנחה לקדם תכנון של קו הרכבת לתרקומיה עד לקרית ארבע.

 

                         כביש המנהרות: יורחב לדו מסלולי, דו נתיבי עד צומת אלחאדר.

 

 

 

 

סע' 3: פקקי תנועה בכביש 60

אליעזר רודריג:  מציע לדחות את הדיון לישיבת המועצה הבאה ולזמן את אנשי המקצוע הרלוונטיים - קמ"ט תחבורה ועוד.

יוסי זרמון:        מציע להגביל את תנועת המשאיות הגדולות בכביש 60 בשעות היום העמוסות. זה יקל על הפקקים.

מלאכי לוינגר:    מציע לרכז את ההצעות ולבדוק אותם עם קמ"ט תחבורה לקראת הישיבה הבאה.

 

 

סע' 4: אישור הרכב המועצה הדתית על בסיס מכתבו של שר הדתות

 

מלאכי לוינגר:    מציע את ההרכב דלהלן למועה"ד כפי שגובש יחד עם השר בשיחתי עימו.

1.       אבי אייזמן – נציג השר

2.       הלל הורוביץ – נציג השר

3.       אלכס פרנק – נציג השר ונציג הציבור הממלכתי

4.       יוסי דיין – נציג הקואליציה

5.       צפורת חזי – נציגת האופוזיציה 

                        

ישראל אזולאי:   אתה לא מציג לנו שום מכתב משר הדתות שמאשר את דבריך.

                           מציע את ההרכב דלהלן, שמשקף כנדרש את ההרכב הסיעתי במועצה:

1.       צפורת חזי – נציגת השר וסיעת "קריה נאמנה"       

2.       שבתאי משה – נציג המועצה - סיעת "קריה מאוחדת"

3.       הלל הורוביץ – נציג השר, חברון וסיעת "הבית היהודי";

4.       אלכס פרנק – נציג השר ונציג סיעת "עתיד הקריה";

5.       יוסי דיין – נציג המועצה - סיעת "כולנו".

 

הצבעה: הצעת מלאכי – בעד – 4 (מלאכי, סטס, זרמון, סוד)

                 הצעת אזולאי: בעד – 5 (אזולאי, רודריג, ברמסון, נעה, גיא)

 

                          הצעת אזולאי התקבלה

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 5/2016 מיום 12/3/2016

הוחלט על הרכב המועצה הדתית כדלהלן:

צפורת חזי – נציגת השר וסיעת "קריה נאמנה"

שבתאי משה – נציג המועצה - סיעת "קריה מאוחדת"

הלל הורוביץ – נציג השר, חברון וסיעת "הבית היהודי

אלכס פרנק – נציג השר ונציג סיעת "עתיד הקריה"

יוסי דיין – נציג המועצה - סיעת "כולנו".

 

 

 

 

סע' 5: השלמת נציגי הרשות מקרב הציבור ומקרב עובדי המועצה בדירקטוריון החברה                  הכלכלית והמתנ"ס

 

מלאכי לוינגר:       מציע להשאיר את 2 נציגי המועצה מקרב הציבור בדירקטוריון החכ"ל – חיים זלינגר ויעקב שרביט שנבחרו כבר, ולהוסיף אליהם את עו"ד ורד לוי וגב' אילנה שרגו.

ישראל ברמסון:    מציע לבחור  4 נציגי מועצה מקרב הציבור בדירקטוריון החכ"ל כדלהלן:

1.       עו"ד ברוך בן יוסף – במקום חיים זלינגר

2.       עו"ד זאב וולף – במקום יעקב שרביט

3.       עו"ד ורד לוי – במקום יעקב אייכנשטיין

4.       גב' אורית כהן – בעלת תואר בכלכלה ומינהל עסקים.

 

                            זו הנציגות הטובה ביותר שמורכבת מתוך כלל המועמדים שהוצעו פה במהלך הדיון.

                            אנו צריכים לבחור את המועמדים הטובים והמקצועיים ביותר שיוכלו לתרום לחכ"ל ולהצעידה קדימה ולא ראוי שיהיה לנציגים מקרב הציבור כמו גם לנציגים מקרב עובדי הרשות, קשר לפוליטיקה ולהרכב הסיעות במועצה

 

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד – 4 (מלאכי, סטס, סוד, זרמון)

               הצעת ברמסון : בעד - 5 (אזולאי, ברמסון, גיא, נעה, רודריג)

                                 הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 5 בישיבה מס' 5/2016 מיום 12/3/2016

הוחלט לבחור כנציגי המועצה מקרב הציבור, לדירקטוריון חכ"ל קרית ארבע את: עו"ד ברוך בן יוסף (במקום חיים זלינגר), את עו"ד זאב וולף (במקום יעקב שרביט), את עו"ד ורד לוי (במקום יעקב אייכנשטיין) ואת גב' אורית כהן.

 

 

מלאכי לוינגר:       מציע לבחור כנציגי המועצה מקרב עובדי המועצה לדירקטוריון החכ"ל  את:     

                               (1)  גב' הודיה מאירוביץ

                              (2)  מר יוני נחום.

                            כראש מועצה יש לי את הזכות לבחור מי מבין העובדים ייצג את המועצה בדירקטוריון החכ"ל. שולי לא עונה על הקריטריונים כי אין לו תואר.

 

ישראל ברמסון:    אני מציע כנציגי המועצה מקרב עובדי המועצה לדירקטוריון החכ"ל את:

                                (1) הודיה מאירוביץ (2) שולי שמעון.

                            שולי מכהן למעלה מ- 30 שנה כמזכיר המועצה והוא העובד הבכיר ביותר במערכת, עם נסיון ניהולי עצום. מומחה גדול במכרזים, בכח אדם, ובכל הנושאים שמהותיים לניהול וקידום החכ"ל ותמוה מדוע מלאכי לא מציע אותו.

 

ישראל אזולאי:     מציע לבחור את שולי. הוא המתאים והמבין ביותר והוא יכול לסייע בצורה הטובה ביותר לחכ"ל.

 

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד – 1 (מלאכי)

               הצעת ברמסון : בעד - 8 (ברמסון, סוד, זרמון, סטס, נעה, אזולאי, רודריג,גיא)

 

                                   הצעת ברמסון התקבלה

 

 

החלטה מס' 2 לסע' 5 בישיבה מס' 5/2016 מיום 12/3/2016

הוחלט לבחור את  גב' הודיה מאירוביץ ומר שולי שמעון כנציגי המועצה מקרב עובדי המועצה בדירקטוריון החברה הכלכלית.

 

 

ישראל ברמסון:  מציע לבחור את יצחק סבח כנציג המועצה מקרב הציבור בהנהלת המתנ"ס. נבצר ממנו מסיבות רפואיות, להגיש את השאלון כשנבחר פעם קודמת ועכשיו ב"ה הוא החלים ומעוניין בתפקיד.

 

הצבעה: בעד – 7 (ברמסון, רודריג, סטס, זרמון, גיא, אזולאי, נעה)

              נמנע – 2 (מלאכי, סוד)

 

      הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה מס' 3 לסע' 5 בישיבה מס' 5/2016 מיום 12/3/2016

הוחלט לבחור את מר יצחק סבח כנציג  המועצה מקרב הציבור בהנהלת המתנ"ס.

 

מלאכי ואריה עוזבים את הישיבה

 

סע' 6: מעורבות ואחריות חברי המועצה בסוגיית תקציבים בלתי רגילים (תברי"ם), בהכנת התבר"ים, באישורם ובביצועם

 

ישראל אזולאי:   מציע לדחות את הדיון בנושא התברי"ם ולהעלותו כנושא ראשון בישיבת המועצה מן המנין הבאה, בגלל שראש המועצה עזב את הדיון.

                         זו דרך ילדותית מצידו להתמודד עם הנושא הזה שהממונה כפה עליו להעלות לסדר היום.

                         אני מציע שגם הדיון בנושא הבא – "טיפול וטיפוח אנדרטת ההנצחה" ידחה ויעלה כנושא שני בסדר היום בישיבת המועצה הבאה מן המנין.

 

ישראל ברמסון:  מציע מעורבות מלאה של חברי המועצה בגיבוש ותכנון התברי"ם, בקביעת הצרכים וסדרי עדיפויות ומציאת מקורות המימון בשלבים השונים של הכנת התב"ר, בהתאם לנוהלי משרד הפנים. בנוסף, כשמביאים תב"ר בשלב הסופי לאישור המליאה, צריך לצרף מסמכים ודברי הסבר מפורטים למה מיועד התב"ר, כדי שנוכל לעקוב ולוודא שהכסף אכן הולך לייעוד שהחלטנו עליו ולא השתמשו בו לדברים אחרים כמו שראינו פה.

 

 

 

 

יוסי זרמון:        מציע לאשר תברי"ם כי זה טובת הציבור ובכל ישיבה מן המנין, יתנו לנו דווח מה מתקדם עם כל תב"ר שהחלטנו עליו וכך נוכל לעקוב ולוודא שהדברים מתקדמים כפי שהוחלט.

 

הצבעה: הצעת אזולאי : בעד פה אחד

 

 

הוחלט לדחות את המשך הדיון בנושאים 6 ו-7 ולהעלותם כנושאים ראשונים לסדר היום בישיבת המועצה הבאה מן המנין כדלקמן:

1.       מעורבות ואחריות חברי המועצה בסוגיית תקציבים בלתי רגילים (תברי"ם), בהכנת התברי"ם, באישורם ובביצועם.

2.       טיפול וטיפוח אנדרטת ההנצחה

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד