• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2016

שהתקיימה ביום ראשון, ה' אדר א'  תשע"ו , 14 בפברואר 2016

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר

 

סדר יום:           1. אישור תברי"ם;

                         2. אוטובוסים ממוגנים לקרית ארבע וממנה

                         3. הכבישים מקרית ארבע חברון והצירים המובילים ליישוב;

                         4. אישור הפקדת צ'קים ומזומנים בבנק;

                         5. התנהלות וסדר יום של ישיבות המליאה ופרסום הנושאים לישיבות;

                         6. עדכון שכר חיים שחר – גזבר המועצה;

                         7. הארכת כהונה מבקר המועצה – רוני שטרסברג;

                         8. אישור החלטות ועדת הקצאות.

 

שאילתא – אליעזר רודריג

                         לפני למעלה משנה, בעקבות דרישה שלנו, הוחלט על הקמת מוקד עירוני לפניות הציבור ביישוב כחלק משירות לתושב. ביקשנו שיקום מוקד שיתן מענה מיידי לפניות הציבור בעניינים המוניציפאליים ובנוסף תחתם אמנת שירות מול התושבים.

                         מאחר והסתיימה שנת 2015 והמוקד עדיין אינו פועל, אנו מעוניינים לדעת היכן הדברים עומדים היום.

תשובת ראש המועצה

                         תכנון ובניית המוקד העירוני מטופל מאז כניסתו של אלי הירשהורן לתפקיד, ובע"ה בישיבת מועצה הבאה, הוא יציג את הנושא בפניכם.

 

שאילתא ישראל אזולאי

מדוע דגל ישראל ודגל המועצה לא מונפים בצורה ראויה באנדרטה בניגוד להחלטת המועצה?

 

תשובת ראש המועצה תינתן בישיבת המועצה הבאה

 

מלאכי נותן סקירה על יעדי הרשות לשנת 2016

 

פיתוח והתיישבות קידום תבעו"ת, השלמת 250 יח"ד, יצירת רצף התיישבותי בין קרית ארבע למערת המכפלה, התנעת ציר "לב יהודה" – בשלב זה השלמת תכנון מפורט וחומר למכרז, היערכות להפקעות וכדו'.

                         אכיפות בניה נקווה שעם כניסתו של מהנדס חדש, יינתן מענה לנושא זה, בהתאם להערות מבקר המועצה,           מיתוג ושילוט בכיכרות ב"דרך הבנים";

                         מדרכות ושבילים בשכונות – נסיון לגייס משאבים לשיקום כבישים ומדרכות בר"מ וב"לב הקריה";

                         מוקד עירוני ושיפור השירות לתושב – רמת השירות לתושבים תשתפר ותהיה מקצועית ורצינית יותר.

                         פיקוח עירוני – הוכנס פקח עירוני בחצי משרה שיטפל באכיפת חוקי העזר העירוניים.       

                          מיחזור והפרדת פסולת – יוכנס מתכנן שיתחיל לבחון נושא זה ולבדוק את כל החלופות;

                         קהילה – אנו משקיעים הרבה באתגרים הקהילתיים. אנו נדרשים לתת מענה למגוון גדול של אוכלוסיה. חשוב שהקהילה תצמח ושהאנשים ירגישו מחוברים ושותפים לתהליכים שמתקיימים ביישוב.

                         השגת תקצוב להקמת כפר סטודנטים שיתחברו לאחד ממוסדות להשכלה גבוהה באזור.

                         חינוך – מח' חינוך נערכת לתוכנית חומש למצויינות, יחד עם כל צוותי החינוך במוסדות החינוך.

                         עולם התורה – צריך להמשיך ולחזק את הת"תים והתרבות התורנית. מקווה שעוד השנה נירה את האבן הראשונה לביכנ"ס המרכזי. מקווה שמחר נקבל ממשרד הדתות את האישור הנדרש כדי להשלים את תהליך בחירת רב עיר.

                         כלכלה –עידוד יזמויות כלכליות ותיירותיות ונסיון לתת מענה לבעלי העסקים.

                         מקווה ששילוט ההכוונה לעסקים יסייע בקידום העסקים ואנו בקשר עם בעלי העסקים מה עוד ניתן לעשות.

                         חב' "מקיף" עתידה להשקיע ולפתח את אזור תעשיה ב'.

                         תרבות ארגונית – אנו לקראת כמה שינויים במערך כח אדם בתוך המערכת. פרישת עובדים בהסכמה, שאושרה על ידכם וליווי העובדים הפורשים. העצמת העובדים באמצעות קורסים מקצועיים. מקווה לסיים את תהליך התרבות וההתייעלות הארגונית עד סוף השנה.

                         בטחון – פקמ"ז נכנס להשקעה בנושא זה ואני מקווה שזה יתן מענה גם לנושא המצלמות והתאורה.

 

סע' 1: אישור תברי"ם

                         חיים מציג את התב"רים דלהלן:

 

                         תב"ר 959 – רוה"מ וחקלאות – הנגשת דרך למערת המכפלה

                                                                               השתתפות משרד רוה"מ   1,020,000 

                                                                               השתת' משרד החקלאות   1,200,000 

                                                                                    סה"כ תב"ר  959        2,220,000 

 

                         תב"ר 958 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך – כותרים 200,000

 

                         תב"ר 957 – פנים – ר.מ. – שיקום ושיפור תשתיות/תעלת בטון 2015

                                                                                                                     1,200,000

 

                         תב"ר 954 – פנים – שיקום כבישים והנגשת מדרכות רח' דרך האבות –

                                                                                                                         384,000

 

                         תב"ר 953 – פנים – תכנון וביצוע הנגשת מבני ציבור לנכים –       125,000

 

                         תב"ר 949 – תחבורה – תכנון דרך גישה ומדרכות בשכונת מעלות חברון

                                                                                    השתת' מ. התחבורה      45,000  

                                                                        השתת' הקרן לעבודות פיתוח      5,000   

                                                                                    סה"כ תב"ר 949            50,000  

                         

 

                         תב"ר 948 – היח' להתיישבות – שיקום תאורת בטחון – תוספת 150,000 

                                                                                       סה"כ תב"ר 948       280,000 

 

                         תב"ר 946 – שיכון – שצ"פ ומתקן משחקים נופי ממרא             400,000  

 

                         תב"ר 926 – משרד התשתיות – התייעלות אנרגטית משאבות תום לבריכה

                                                                             השתתפות משרד התשתיות – 162.000           

                                                                                                       השתתפות בעלים – 160.000 ₪

                                                                                           סה"כ תב"ר 926 -  324,000 

 

                         תב"ר 927 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך – יתק"א

                                                                                                   תןספת  - 150.000  

                                                                                       סה"כ תב"ר 927  -     550,000 

 

                         תב"ר 902 – עזבונות בית חם לנערות בסיכון

                                                                        השתתפות משרדים שונים -   31,000 

                                                                        קרן חלף היטל השבחה    -     31,000 

                                                                        סה"כ תב"ר 902              -    62,000 

 

                         תב"ר 750 – פיס ושיכון – הקמת מועדון פיס קהילתי תוספת 50,000 ₪

                                                            השתתפות מוסדות ותרומות        1,962,600 

                                                            השתתפות משרד השיכון                        1,941,920 

                                                            רכישת ציוד יסודי                      50,000     

                                                            סה"כ תב"ר 750  -                 3,904,520 

 

אליעזר רודריג:  מציע לדחות את הדיון בתברי"ם עד לקבלת מסמכים, הסברים ותשובות לשאלותינו מאנשי המקצוע הרלוונטיים.

                         בדיון הקודם, לפני כחודש, חיים גמגם ולא ידע לתת לנו פרטים. אנו לא חותמת גומי.

ישראל אזולאי:   מציע לדחות את הדיון בתברי"ם עד שישתפו אותנו בגיבושם ובייעודם.

                         המועצה צריכה לקבוע את המדיניות וסדרי העדיפות ואנשי המקצוע אחראים על הביצוע איך לעשות זאת.

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון בתברי"ם מהנימוקים הבאים:

1.       הפרסום לציבור על הישיבה לא היה בהתאם להחלטת המועצה ועד שהחלטה זו לא תיושם, לא נדון בשום נושא כולל הנושאים שאנו העלינו;

2.       לא ניתנו לנו הסברים מאנשי המקצוע לגבי התברי"ם ולא התקיים דיון מקדים עם חברי המועצה לגבי יעוד וסדרי העדיפויות של התברי"ם;

3.       לא הוצע לנו כפי שהוחלט, מנגנון שיפקח על הפניית הכספים ליעוד שהוחלט עליו ולא לדברים אחרים. יש לנו בעיית אמון קשה בנושא זה לאור נסיוננו.

סטס גרשיקוב:   מציע שתבררו עם יובל לפני ישיבת המועצה, והוא יתן לכם את כל ההסברים על התברי"ם.           

                         אתם צודקים בטענות שלכם, אך זה לא יכול להיות מנוף לחץ .

יוסי זרמון:        מציע לשלוח לחברים לפני הישיבה, פירוט והסבר על התברי"ם.

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את התברי"ם שהוצגו. מציע ללמוד מה נהוג ברשויות אחרות בנושא התברי"ם ומה הנוהל מחייב ולהשאיר דלת פתוחה במהלך 10 הימים לפני הישיבה שחברי מועצה יוכלו לפנות ולקבל הסברים.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, גיא, נעה, אליעזר, אזולאי)

                 הצעת מלאכי:  בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

                         הצעת ברמסון התקבלה.

 

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 4/2016 מיום 14/2/2016

הוחלט לדחות את הדיון בתברי"ם עד לפרסום ישיבות המועצה כפי שהוחלט ועד להקמת מנגנון שיפקח ויוודא שכספי התברי"ם יועברו לייעוד עליו הוחלט.

 

סע' 2: אוטובוסים ממוגנים לקרית ארבע וממנה

 

ח"כ מוטי יוגב הוזמן, אך לא הגיע

 

ישראל ברמסון: מציע לדחות את הדיון בנושא זה לישיבה שתזומן בהתאם להחלטת המועצה ולזמן לישיבה זו את ח"כ מוטי יוגב שמטפל בנושא זה במסגרת ועדת חוץ ובטחון.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 6 (ברמסון, אזולאי, גיא, נעה, רודריג, סטס)

                                             נמנע – 1 (זרמון)

                              אריה ומלאכי לא משתתפים בהצבעה

                                 הצעת ברמסון מתקבלת

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 4/2016 מיום 14/2/2016

הוחלט לדחות את הדיון בנושא האוטובוסים הממוגנים לישיבת מועצה שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת מועצה ולישיבה יזומן ח"כ מוטי יוגב.

 

סע' 3: הכבישים מקרית ארבע חברון והציבים המובילים ליישוב

 

ישראל אפריאט הוזמן לדיון אך לא הגיע

 

אליעזר רודריג: מציע לדחות את הדיון בנושא זה לישיבה שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת מועצה ולהזמין לישיבה את קמ"ט תחבורה ישראל אפריאט.

 

הצבעה : הצעת רודריג – בעד - 6

                                             נמנע – 1 (זרמון)

             אריה ומלאכי לא משתתפים בהצבעה

 

                           הצעת רודריג מתקבלת

 

החלטה לסע' 3בישיבת מועצה מס' 4/2016 מיום 14/2/2016

הוחלט לדחות את הדיון בנושא כבישים מקרית ארבע חברון והצירים המובילים ליישוב, לישיבת שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת מועצה ולישיבה יזומן קמ"ט תחבורה מר ישראל אפריאט

 

 

סע' 4: אישור הפקדת צ'קים ומזומנים בבנק

 

ישראל ברמסון: מציע לדחות את הדיון בנושא זה לישיבה שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת מועצה. מה גם שהגזבר שהיה אמור לתת הסברים בנושא זה, עזב את הישיבה.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את הפקדת הצ'קים ומזומנים בבנק.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 6 (ברמסון, גיא, נעה, רודריג, אזולאי, זרמון)

                                             נמנע – 1 (סטס)

             הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, סוד)

 

                         הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 4 בישיבת מועצה מס' 4/2016 מיום 14/2/2016

הוחלט לדחות את הדיון בנושא הפקדת צ'קים ומזומנים בבנק לישיבה שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת מועצה.

 

 

סע' 5: התנהלות וסדר יום של ישיבות המליאה ופרסום הנושאים לישיבות

 

ישראל אזולאי: מציע לדחות את הדיון בנושא זה עד שישיבות המועצה יפורסמו בהתאם להחלטת מועצה

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 5 בישיבת מועצה מס' 4/2016 מיום 14/2/2016

הוחלט לדחות את הדיון בנושא התנהלות וסדר יום של ישיבות המליאה ופרסום הנושאים לישיבות המועצה בהתאם להחלטת מועצה עד לקיום החלטת מועצה בנושא זה.

 

 

סע' 6: עדכון שכר חיים שחר – גזבר המועצה

 

שולי נותן הסבר על עדכון השכר לגזבר ב- 5% בהתאם לנהלי משרד הפנים

 

אליעזר רודריג: מציע לא לאשר העלאת השכר לחיים בתקופה זו, שמדברים איתנו על פיטורי עובדים וקיצוצים. זה לא מכוון אישית נגד חיים שאני מאד מעריך והייתי מתנגד להצעה כזו לגבי כל אחד אחר.

ישראל אזולאי: מציע לא לאשר את העלאת השכר לחיים. צריך שיהיה דין שווה לכולם . לפני כשנה סירבו להעלות את שכר השומרים בכחצי שקל לשעה. זה זועק לשמים.

יוסי זרמון:        מציע לדחות את הדיון בנושא זה לשלושה חודשים לפחות. זה לא הזמן לדבר על העלאת שכר בשעה שמדברים פה על קיצוצים ואנו לא יודעים מה מצפה לנו בשנה זו. זה לא קשור לחיים שעושה את עבודתו נאמנה וכולנו מעריכים אותו, אלא לאווירה הכללית שחווינו פה בחצי שנה האחרונה. הפצעים צריכים להגליד. צריך למצוא קודם פתרונות לאנשים שיושבים בבית בלי עבודה ולא לפתוח פה עוד פערים. מקווה שעוד 3 חודשים המצב ישתנה.

אריה סוד:         מציע לאשר את ההעלאה לחיים שמשקיע פה את הנשמה ועובד במסירות יום ולילה. הוא יכול לבטל את ה- 5% שהוא מרצונו הוריד  משכרו ולקבל את אותה משכורת. כל עובד אחר במועצה מקבל העלאה בדרגה באופן אוטומטי כשמגיע הזמן.

  הצבעה: הצעת זרמון: בעד - 7

                הצעת סוד: בעד – 2 (מלאכי, סוד)

                   הצעת זרמון מתקבלת

 

החלטה לסע' 6 בישיבת מועצה מס' 4/2016 מיום 14/2/2016

הוחלט לדחות את הדיון בנושא העלאת שכר גזבר המועצה ב-5% בשלושה חודשים.

 

סע' 7: הארכת כהונה  מבקר המועצה – רוני שטרסברג

 

                         שולי מסביר את הנוהל להארכת השירות של רוני בשנה וחצי עד גיל 68.5, בהתאם להנחיות משרד הפנים

ישראל אזולאי: מציע לאשר את ההצעה להארכת השירות למבקר שהוא אדם ראוי ומסור.

ישראל ברמסון: מציע לאשר את הארכת השרות לרוני שהוכיח את עצמו כמקצוען שעושה מלאכתו באמונה ולא מושפע מלחצים.

 

                        הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 7 בישיבת מועצה מס' 4/2016 מיום 14/2/2016

הוחלט להאריך את שירותו של מבקר המועצה מר רוני שטרסברג בשנה וחצי עד גיל 68.5 שנה.

 

סע' 8: אישור החלטות ועדת הקצאות

 

                         שולי נותן סקירה על החלטות ועדת הקצאות מיום 2 לפברואר 2016 כמפורט דלהלן:

1.        בנין כיתות הלימוד ב"רמת ממרא" ת.ב.ע. 510/18 מגרש 2 – יוקצה לעמותת הישיבה

הישיבה התיכונית "אור מנחם" קרית ארבע חברון לצורך הפעלת כיתות לימוד ונספחים של הישיבה התיכונית (הישיבה היתה מבקשת יחידה).

2.       בנין כיתות הלימוד ב"לב הקריה" ת.ב.ע. 510/1/6 מגרש 1 – יוקצה לעמותת האולפנא לבנות קרית ארבע חברון לצורך הפעלת כיתות ונספחים של האולפנא לבנות (האולפנא היתה מבקשת יחידה).

3.       כיתת גן ב"לב הקריה" ת.ב.ע. 510/1 מגרש ז' - יוקצה לעמותת "תלמוד תורה כנגד כולם" לצורך הפעלת גן נפרד מכינה (העמותה היתה מבקשת יחידה).

 

אזולאי: מציע  שההקצאות הנ"ל יהיו לתקופה של 5 שנים.

 

                              הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

 

החלטה בישיבה מס'  4/2016 מיום 14/2/2016

הוחלט לאשר את החלטות ועדת הקצאות מיום 2/2/2016 כדלהלן:

1.       בנין כיתות הלימוד ב"רמת ממרא" ת.ב.ע. 510/18 מגרש 2 – יוקצה לעמותת הישיבה התיכונית "אור מנחם" קרית ארבע חברון לצורך הפעלת כיתות לימוד ונספחים של הישיבה התיכונית (הישיבה היתה מבקשת יחידה).

2.         בנין כיתות הלימוד ב"לב הקריה" ת.ב.ע. 510/1/6 מגרש 1 – יוקצה לעמותת האולפנא לבנות קרית ארבע חברון לצורך הפעלת כיתות ונספחים של האולפנא לבנות.

3.       כיתת גן ב"לב הקריה" ת.ב.ע. 510/1 מגרש ז' - יוקצה לעמותת "תלמוד תורה כנגד כולם" לצורך הפעלת גן נפרד מכינה.

 

                ההקצאות הנ"ל הינן לתקופה של 5 שנים.

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד