• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 25/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 25/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, טו' טבת תשע"ו (27/12/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב.

לא משתתפים: נעה רויטל, גיא עשת, ישראל רודריג.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר היום: אישור תקציב המועצה לשנת 2016

מלאכי לוינגר: נקודות לתכנית העבודה 2016

* שנת 2016 טובה יותר מקודמתה, אך עדיין ישנם קשיים לא פשוטים שמקשים עלינו לתת מענה לכלל הצרכים. האתגרים רבים, אך עיר האבות ידועה בהצלחתה להתמודד ולפרוץ קדימה.

* פיתוח והתיישבות – כניסת מהנדס חדש, קידום תבעו"ת בשכונות ובגבעות מסביב ליישוב, לפעול ליצירת רצף התיישבותי בין הקריה למערת המכפלה, יישום המלצות המבקר וטיפול באכיפות בניה.

ב"ה בתחום הבניה למגורים, יש התקדמות משמעותית ואנו קווים להגיע ל- 200 יח"ד בבניה ולהתקדם עם בנייתם של מס' מבני ציבור.

* המוקד העירוני ושיפור השרות לתושב - הושלם מעבר המוקד למיקומו החדש, השקת המוקד העירוני במתכונתו החדשה, מתוכננת למרץ 2016.

* קהילה – המשך דגש בנושא הקהילתי המשפיע על התפתחותו והתרחבותו של היישוב, מענה לכלל גווני האוכלוסיה וחיזוק וליווי הגרעין המשימתי.

* מציאות בטחונית – מענה בטחוני, הפגה לצוותים המקצועיים, דוברות והנגשת מידע לציבור – ביקשתי מהגזבר שניתן מענה להגברת הפרסום סביב ישיבות המועצה.

* חינוך – לאור התקדמות בתחום ההכלה, נערכים לקראת השלמת תכנית חומש למצויינות יחד עם כלל צוותי החינוך.

* תרבות ארגונית – שינויי כוח אדם, פרישה בהסכמה, לווי עובדים פורשים, צמצום בתקציב זה של תקן מנהל שפ"ע, העצמת משאבי אנוש, התייעלות ומניעת כפל תפקידים.

* פיתוח כלכלי – עידוד יזמויות כלכליות ותיירותיות ומתן מענה וליווי לבעלי עסקים לשמר ולפתח את עסקיהם.

* רווחה – טיפול עומק אל מול מגמות של גורמים לקבע את המצב ויותר מזה.

* בחירת רב עיר

* מענה לצרכי נגישות

* פרוייקטים משמעותיים בתכנית העבודה – השלמת תכנון כביש לב יהודה, מיתוג ושילוט כולל הכיכרות בדרך הבנים, מדרכות וכבישים בשכונות.

חיים נותן דברי הקדמה, סקירה והסברים על התקציב והכנתו

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את תקציב המועצה לשנת 2016 על בסיס תוכנית העבודה שהוצגה ודברי ההסבר של הגזבר.

ישראל ברמסון: בישיבות ההכנה שקיימנו עם הגזבר לקראת הדיון על התקציב, התברר לנו כי הנתונים הקיימים כיום הם חלקיים והמועצה אמורה לקבל לקראת סוף השנה, כספים נוספים ויחודיים בגין שנת 2015.

גם הנתונים לגבי הכנסות והוצאות עדיין לא ברורים מספיק. לפיכך, אני מציע, לדחות את הדיון על תקציב המועצה לשנת 2016 לישיבה שתתקיים בין 14 – 21 לפברואר 2016 שאז התמונה תהיה אמיתית וברורה יותר. גם באפרת הדיון על התקציב יתקיים במהלך ינואר 2016.

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, סוד)

הצעת ברמסון: בעד – 4 (ברמסון, אזולאי, סטס, זרמון)

הצעת ברמסון התקבלה

החלטה בישיבה מס' 25/2015 שלא מן המנין מיום 27/12/2015

הוחלט לקיים את ישיבת המועצה על תקציב 2016 בין התאריכים 14 – 21 לפברואר 2016.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה.עבור לתוכן העמוד