• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22/2015 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי, טז' חשון תשע"ו (29/10/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, ישראל ברמסון, אליעזר רודריג , ישראל אזולאי, נעה רויטל.

לא משתתף: גיא עשת.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה.

סדר היום: דיון בהמלצות ועדת בטחון

הישיבה מתנהלת בדלתיים סגורות בהסכמת כל חברי המועצה, בנימוק שבטחון האזור והיישוב מחייבים לעשות כן.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה.עבור לתוכן העמוד