• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'8/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/2015

שהתקיימה ביום ראשון, ד' תמוז תשע"ה (21/6/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון, נעה רויטל, אליעזר רודריג

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר גזבר המועצה, אבי שושן – מנהל מח' חינוך.

סדר יום: 1. אישור תברי"ם

2. שיתופי פעולה קרית ארבע חברון עילית ותחתית.

3. ספריה ציבורית בקרית ארבע וברמת ממרא

אלי הירשהורן נותן סקירה ואבני דרך לתהליך הכנת תוכנית חומש – יעדי ראש רשות

לקרית ארבע חברון לשנת 2020.

סע' 1: אישור תברי"ם

שולי נותן הסבר על תב"ר מס' 940 – חינוך – רכישת מבנה יביל ממ"ד בנות ע"ס 70,000 ₪

הצבעה: בעד - פה אחד

החלטה בישיבת מועצה מס' 8/2015 מיום 21/6/2015

הוחלט לאשר תב"ר מס' 940 – חינוך – רכישת מבנה יביל ממ"ד בנות ע"ס 70,000 ₪.

סע' 2: שיתופי פעולה קרית ארבע – חברון עילית ותחתית

ישראל ברמסון: מציע לקיים מפגש של חברי המועצה עם נציגי חברון לצורך ליבון המחלוקות, הורדת המתח ושיפור האווירה בינינו לבינם.

המפגש יתקיים לא במסגרת ישיבת מועצה הבאה, אלא כשעה לפניה.

מלאכי לוינגר: כדי להבטיח תוצאות טובות למפגש כזה, אני מציע לבצע קודם כל תהליך של הידברות שקטה לתיאום ציפיות והבנות.

צריך לעשות כל מה שניתן כדי להוריד את המתח ולהשכין שלום ושיתוף פעולה, כפי שקיים ביני לבין אברהם בן יוסף.

יוסי זרמון: מציע שראש המועצה יחליט את מי להזמין ומתי.

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד – פה אחד

החלטה בישיבת מועצה מס' 8/2015 מיום 21/6/2015

הוחלט לקיים מפגש של חברי המועצה עם נציגי חברון לצורך ליבון המחלוקות ושיפור האווירה.

המפגש יתקיים כשעה לפני ישיבת המועצה הבאה.

סע' 3: ספריה ציבורית בקרית ארבע וברמת ממרא

ישראל אזולאי: מציע שהספריה הציבורית בקרית ארבע ובחרסינה תמשיך להיות פתוחה 6 ימים בשבוע ולא לקצץ בשעות הפעילות, כפי ששמעתי שמתכוונים לעשות.

זו החלטה פזיזה שאינה במקומה והיה ראוי להביא את הנושא הזה קודם כל לדיון והתייעצות במועצה. צריך לפתח את הספריה ולהשקיע בה יותר ולא לפגוע בכבשת הרש.

אני מציע גם לחדול מגביית תרומות מהציבור שמשאיל ספרים. זה מנוגד לחוק ומעמיד אנשים שאין להם כסף לשלם במצב לא נעים ולהתבייש להגיע לספריה בגלל זה.

נעה רויטל: מציעה לתלות שלט בספריה שמבקש מהאנשים לתרום ואף לשים קופה כמו בביכנ"ס, אך אסור שזה יהיה בכפיה וכתנאי להשאלה, אלא מתוך בחירה.

ישראל אזולאי: מציע שהשלט לגבי התרומות לא יהיה כלל במתחם הספריה .

אליעזר רודריג: מציע שהמליאה תקבע את התיעדוף של צרכי היישוב והספריה הציבורית צריכה לקבל העדפה גבוהה בהתאם לרמת הביקוש שלה בציבור. אחוז הקוראים בספריה בקרית ארבע הוא הגבוה ביותר בארץ

שיקצצו במקומות אחרים כגון אירועי יום העצמאות ובפעולות נוספות שפורטו בהצעה שלנו להעברות תקציביות מסעיף לסעיף.

סטס גרשיקוב: מציע להקפיא את המצב הקיים בספריה ולא לקצץ בשלב זה, אלא לשבת עם חיים ולבדוק פתרונות יצירתיים אולי הפעלת מתנדבים,,,

מלאכי לוינגר: מציע שאבי שושן ידון בנושא יחד עם חיים שחר, נורית כהן וישראל אזולאי במטרה לגבש הצעה שתובא לדיון בישיבת המועצה הבאה ועד אז, המצב הקיים בספריה יוקפא.

אנו צריכים לפעול עפ"י חוק, אך מצד שני, אנו צריכים לשמור על רצף העשייה החשובה שנורית עושה בספריה.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 8/2015 מיום 21/6/2015

הוחלט שאבי שושן ידון בנושא הספריה יחד עם חיים שחר, נורית כהן וישראל אזולאי במטרה לגבש הצעה שתובא לדיון בישיבת המועצה הבאה ועד אז, המצב הקיים בספריה יוקפא.

שולי שמעון מלאכי לוינגר

מזכיר המועצה ראש המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד