• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2015שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, יג' סיון תשע"ה (31/5/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון, נעה רויטל, אליעזר רודריג

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה.

סדר יום: 1. מינויה של גב' ורד לוי לדירקטוריון החברה הכלכלית;

2. אישור ועדת חינוך;

3. קיום וביצוע החלטת מליאת המועצה.

סע' 1: מינויה של גב' ורד לוי לדירקטוריון החברה הכלכלית

ישראל ברמסון: מציע לדון בנושא "השלמת הדירקטוריון" כפי שביקשנו להעלות לסדר היום ולא בחירת ורד לוי בלבד.

אתה ומזכיר המועצה אומרים לנו במשך חודשים, כי עפ"י הוראות החוק ומשרד הפנים, עלינו לבחור שתי נשים, כדי שיהיה ייצוג הולם לנשים .

אם לא נבחר 2 נשים, זה מתכון לכשלון מלכתחילה, כי הועדה לבדיקת כשירות המועמדים במשרד הפנים לא יאשרו את ההרכב ואז כל תהליך בחירת הדירקטוריון ימשיך להתעכב.

מלאכי לוינגר: מכיוון שלגבי האשה הנוספת לא הגענו להסכמה, אני מציע לבחור עכשיו את ורד לוי, שיחד עם שלושת הגברים שבחרנו כבר, נשלים את הרכב הדירקטוריון.

דודי ספיר אמר לי להגיש את ההרכב באופן הזה ואח"כ נראה מה לעשות.

סכמנו בהסכם הקואליציוני שהכל יהיה בהסכמה ואני מבקש שתעמוד בכך.

הצבעה: הצעת ברמסון : בעד – 7

נמנעים – 2 (מלאכי, סוד)

החלטה לסע' שונות בישיבת מועצה מס' 7/2015 מיום 31/5/205

הוחלט להעלות לדון את נושא השלמת דירקטוריון החברה הכלכלית ולא בחירת ורד לוי בלבד.

סע' 2: אישור ועדת חינוך

ישראל אזולאי: מציע לבחור ועדת חינוך בהרכב דלהלן:

חברי מועצה: נעה רויטל – יו"ר, ישראל אזולאי, יוסי זרמון.

נציגות ועדי הורים: רויטל בן חיים – מבי"ס גוונים ואושרית מרציאנו – מממ"ד.

רבנים ונציגי ציבור: הרבנים מישאל רובין, שמעון בן עמרם, עמרם בן אבו ונגר עוזי.

מנהלי בתיה"ס אסתר אוליאל ואיתן ארבל, הגננת תהילה דרעי ומנהל מח' חינוך אבי שושן יוזמנו לדיוני הועדה כגורמי מקצוע מייעצים.

מלאכי לוינגר: מציע שהועדה תיתן ייצוג הוגן שישקף את החלוקה הסיעתית במועצה. בהרכב הועדה המוצע אין ייצוג שווה לכל הסיעות.

הצבעה על הצעת אזולאי: בעד – 7

נגד – 2 (מלאכי, סוד)

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 7/2015 מיום 31/5/2015

הוחלט לבחור בועדת חינוך בהרכב דלהלן:

נציגי מועצה: נעה רויטל – יו"ר, ישראל אזולאי, יוסי זרמון.

נציגי ועדי הורים: רויטל בן חיים – מבי"ס גוונים, אושרית מרציאנו – מממ"ד

רבנים ונציגי ציבור: הרב מישאל רובין, הרב שמעון בן עמרם, הרב עמרם בן אבו, והרב עוזי נגר.

מנהלי בתיה"ס הגב' אסתר אוליאל, מר איתן ארבל, הגננת תהילה אדרי ומנהל מח' החינוך מר אבי שושן – יוזמנו לדיוני הועדה כגורמי מקצוע מייעצים.

סע' 3: קיום וביצוע החלטות מועצה

אליעזר רודריג: מציע שראש המועצה ימנה מישהו שיבדוק ביצוע כל ההחלטות שהתקבלו במועצה ויגיש למועצה פעם ברבעון יחד עם הדו"ח הכספי, סקירה ועדכון מה סטטוס של כל החלטה - מה בוצע ומה לא ומדוע.

אנו משקיעים מזמננו שעות וימים בגיבוש הצעות ולא יתכן שהם יתמוססו סתם ככה.

ישראל אזולאי: מציע להגיש את הדו"ח גם לגבי החלטות שהתקבלו בועדות . חברי המועצה משקיעים מזמנם ללא שכר, ובסוף חלק מהחלטות שמתקבלות פה, כלל לא מבוצעות. זו תופעה פסולה, לא דמוקרטית ולא חוקית המבזה את נבחרי הציבור פה.

מלאכי לוינגר: מציע לקיים את החלטות המועצה

הצבעה: הצעת רודריג: בעד – 7

הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, אריה)

הצעת רודריג התקבלה.

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 7/2015 מיום 31/5/2015

ראש המועצה ימנה מישהו שיבדוק ביצוע כל החלטות המועצה והועדות ויגיש פעם ברבעון במועד הגשת הדו"ח הכספי הרבעוני, סקירה על סטטוס ההחלטות.

סע' 4: דיון בהוראות ראש המועצה למנהלי מחלקות, המתנ"ס והחב' הכלכלית לא לדבר עם חברי המועצה, אלא עפ"י אישורו

גיא עשת: מציע לראש המועצה לבטל את ההוראה האוסרת על מנהלי מחלקות במועצה ומנהלי המתנ"ס והחברה הכלכלית לדבר עם חברי המועצה אלא עפ"י אישורו. זה מצב לא תקין שמכביד ומעקר את האפשרות שלנו לקבל מידע בסיסי שנחוץ למילוי תפקידנו.

מלאכי לוינגר: מציע לכבד את ההוראה הזו שהיא חוקית ומקובלת במקומות אחרים. זו התנהלות בריאה שנועדה לעשות סדר בדברים והנחיתי על ביצועה, לאחר שקיבלתי פניות ממנהלים.

מלאכי ואריה עוזבים

גיא עשת: מציע לאשר חצי שעה שבועית לכל סיעה, להיפגש עם כל מחלקה בתיאום מראש עם מנהל המחלקה.

הצבעה על הצעת גיא: בעד – 7

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 7/2015 מיום 31/5/2015

הוחלט לאשר חצי שעה שבועית לכל סיעה להיפגש עם כל מחלקה בתיאום מראש עם מנהל המחלקה.

שולי שמעון מלאכי לוינגר

מזכיר המועצה ראש המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד