• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 04/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2015 שלא מו המנין

שהתקיימה ביום ראשון, ב' ניסן תשע"ה (22/3/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון, נעה רויטל,

לא משתתף: אליעזר רודריג.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר יום: דו"ח כספי שנתי וחצי שנתי מבוקר לשנת 2013

חיים שחר גזבר המועצה נותן סקירה והסברים על הדו"ח שנתי וחצי שנתי מבוקר

לשנת 2013, שהעתקו נשלח לחברי המועצה טרם הישיבה.

שולי שמעון מלאכי לוינגר

מזכיר המועצה ראש המועצהעבור לתוכן העמוד