• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 03/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2014

שהתקיימה ביום ראשון, ב' אדר א' תשע"ד ( 2 בפברואר 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, בלה גונן, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

לא משתתף: אריה סוד.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר, ישראל אפריאט, דניאל חלימי.

סדר יום: 1. אישור תברי"ם;

2. מינוי נציג מועצה למועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה;

3. אישור צו ארנונה 2014;

4. בעקבות הוראת משרד הפנים ורשם העמותות, על המתנסי"ם לשנות את התקנון לתקנון חדש המצ"ל. ע"מ לאשר את התקנון, יש לאשר בהנהלת המתנ"ס ובמליאת המועצה.

בפתיחת הישיבה , סגן יו"ר ועדת התכנון מר דניאל חלימי וקמ"ט תחבורה מר ישראל אפריאט, נותנים סקירה והסברים בענין בניית מעגל התנועה בצומת בית ענון.

סע' 1: אישור תברי"ם

חיים שחר מציג את התברי"ם לאישור:

תב"ר מס' 904 – פנים – שדרוג גנרטורים לתאורת בטחון 2013

השתתפות משרד הפנים - 40,000 ₪.

תב"ר מס' 903 – פנים – רענון 6 תיקי רופא 2013

השתתפות משרד הפנים - 4,800 ₪

תב"ר מס' 901 – פנים – ר.מ. שיקום מדרכות בשכונת רמת ממרא 2013

השתתפות משרד הפנים - 200,000 ₪

השתתפות משרד התחבורה - 1,434,639 ₪

סה"כ תב"ר מס' 901 - 1,634,639 ₪

תב"ר מס' 845 – שידרוג מגרש משולב (איצטדיון)-הסדר ההימורים והספורט

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח - 9,694 ₪

השתתפות מוסדות ותרומות - 147,848 ₪

סה"כ תב"ר מס' 845 - 157,542 ₪

תב"ר מס' 821 – העתקה ושדרוג מוקד החירום

השתתפות משרד הבטחון - 750,000 ₪

השתתפות משרד הפנים - 100,000 ₪

השתתפות משרד החינוך - 75,000 ₪ השתתפות הקרן לעבודות פיתוח- 35,000 ₪

סה"כ תב"ר מס' 821 - 960,000 ₪

יוסי זרמון: מציע לתת הסבר לגבי תב"ר 821, שנבין על מה מדובר ומה מתוכנן. צריך לתת לנו תחושה שאנו שותפים ושנבין על מה אנו מצביעים. אנו נבחרי ציבור.

רשימת תברי"ם לסגירה

תב"ר 880 – פקע"ר והיחידה להתיישבות – שיקום דרכי בטחון בקרית ארבע

תקציב הכנסות- 250,000 ₪

תקציב הוצאות- 250,000 – ₪

תב"ר 881 – רכש גרור חפ"ק תאורה לקרית ארבע

תקציב הכנסות - 40,000 ₪

תקציב הוצאות - 40,000 - ₪

הצבעה: בעד – פה אחד

יוסי זרמון מתנגד לתב"ר מס' 821

החלטה בישיבה מס' 3/2014 מיום 2/2/2014

אושרו התברי"ם דלהלן:

תב"ר מס' 904 – פנים – שדרוג גנרטורים לתאורת בטחון 2013

השתתפות משרד הפנים 40,000 ₪.

תב"ר מס' 903 – פנים – רענון 6 תיקי רופא 2013

השתתפות משרד הפנים- 4,800 ₪

תב"ר מס' 901 – פנים – ר.מ. שיקום מדרכות בשכונת רמת ממרא 2013

השתתפות משרד הפנים- 200,000 ₪

השתתפות משרד התחבורה- 1,434,639 ₪

סה"כ תב"ר מס' 901 – 1,634,639 ₪

תב"ר מס' 845 – שידרוג מגרש משולב (איצטדיון)-הסדר ההימורים והספורט

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח- 9,694 ₪

השתתפות מוסדות ותרומות- 147,848 ₪

סה"כ תב"ר מס' 845 - 157,542 ₪

תב"ר מס' 821 – העתקה ושדרוג מוקד החירום

השתתפות משרד הבטחון - 750,000 ₪

השתתפות משרד הפנים- 100,000 ₪

השתתפות משרד החינוך- 75,000 ₪

השתתפות הקרן לעבודות -פיתוח 35,000 ₪

סה"כ תב"ר מס' 821 - 960,000 ₪

רשימת תברי"ם לסגירה

תב"ר 880 – פקע"ר והיחידה להתיישבות – שיקום דרכי בטחון בקרית ארבע

תקציב הכנסות- 250,000 ₪

תקציב הוצאות- 250,000 – ₪

תב"ר 881 – רכש גרור חפ"ק תאורה לקרית ארבע

תקציב הכנסות- 40,000 ₪

תקציב הוצאות - 40,000 - ₪

סע' 2: מינוי נציג מועצה למועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה

מלאכי לוינגר: מציע להמשיך את מינוי חגי גלס כנציג המועצה לאיגוד ערים לאיכות הסביבה.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 3/2014 מיום 2/2/14

הוחלט להמשיך את מינוי של חגי גלס כנציג המועצה לאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה.

סע' 3: אישור צו ארנונה 2014

הנושא יורד מסדר היום

סע' 4: בעקבות הוראות משרד הפנים ורשם העמותות, על המתנסי"ם לשנות את התקנון לתקנון חדש המצ"ל. ע"מ לאשר את התקנון, יש לאשר בהנהלת המתנ"ס ובמליאת המועצה

מלאכי לויגר: מציע (א) לאשר את התקנון החדש של המתנ"ס (שצורף לעיונכם) עפ"י הוראת משרד הפנים ורשם העמותות.

(ב) לאשר פריסת הלוואה בסך 250 אלש"ח שהמתנ"ס לקח מאחד הבנקים בערבות המועצה מ-5 שנים ל- 3 שנים.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 4 בישיבת מועצה מס' 3/2014 מיום 2/2/2014

הוחלט

א. לאשר את התקנון החדש של המתנ"ס עפ"י הוראת משרד הפנים ורשם העמותות.

ב. הוחלט לאשר פריסת הלוואה בסך 250,000 ₪ שלקח המתנ"ס בערבות המועצה מ-5 שנים ל-3 שנים.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד