• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 02/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 2/2015

שהתקיימה ביום שלישי, כא' שבט תשע"ה (10/2/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג, גיא עשת.

לא משתתפים: סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, ישראל ברמסון, נעה רויטל.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר יום: 1. עדכון תקני כח אדם 2014

2. אישור תברי"ם

סע' 1: עדכון תקני כח אדם 2014

חיים שחר: במסגרת אישור שינוי תקציב 2014, הושמט בטעות אישור תוספת תקנים כדלקמן: אישור תוספת 6 תקנים בפרק 81 – חינוך ;

פרק 812 – גנ"י תוספת 1.98 משרות

פרק 813 – בתי"ס תוספת 2.6 משרות

פרק 8173 – שפ"ח תוספת 1.42 משרות

מדובר בתוספת תקנים של סייעות תגבור/אישיות/כיתתיות שהועסקו עפ"י אישור מ. חינוך.

1.5 משרות ממלאי מקום שאינן בתקן.

בשפ"ח מדובר בטעות – נרשם בטעות 3.55 במקום 4.97 תקנים.

סה"כ תקני כח אדם לפני התיקון: 127.28 + 17 פנסיונרים

סה"כ תקני כח אדם לאחר התיקון: 133.28 + 17 פנסיונרים.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 2/2015 מיום 10/2/2015

הוחלט לאשר תוספת תקנים בפרק 81 חינוך בתקציב 2014 .

סה"כ תקני כח אדם לשנת 2014 133.28 + 17 פנסיונרים.

סע' 2: אישור תברי"ם

תב"ר 932 – מנהל הספורט – החלפת מתקני סל במגרשי כדורסל ואולמות:

השתתפות משרדים שונים 51,343 ₪

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח 22,005 ₪

סה"כ תב"ר מס' 932 73,348 ₪

תב"ר 927 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך יתק"א

השתתפות משרד החינוך 400,000 ₪

תב"ר 926 – משרד התשתיות – התייעלות אנרגטית משאבות חום לבריכה:

השתתפות משרדים שונים 162,000 ₪

תב"ר 924 – פיס – שיפוץ מועדוני פיס לנוער:

השתתפות מוסדות ותרומות 167,000 ₪

תב"ר 921 – חינוך – חידוש מבנים שיקום נזקי הסופה בבתי"ס וגני"ל:

השתתפות משרד החינוך 500,000 ₪

תב"ר 922 – תחבורה – תכנון מסוף תחבורה ציבורית בכניסה לקריה:

השתתפות משרד התחבורה 200,000 ₪

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 2/2015 מיום 10/2/2015

הוחלט לאשר התברי"ם הבאים:

תב"ר 932 – מנהל הספורט – החלפת מתקני סל במגרשי כדורסל ואולמות:

השתתפות משרדים שונים 51,343 ₪

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח 22,005 ₪

סה"כ תב"ר מס' 932 73,348 ₪

תב"ר 927 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך יתק"א

השתתפות משרד החינוך 400,000 ₪

תב"ר 926 – משרד התשתיות – התייעלות אנרגטית משאבות חום לבריכה:

השתתפות משרדים שונים 162,000 ₪

תב"ר 924 – פיס – שיפוץ מועדוני פיס לנוער:

השתתפות מוסדות ותרומות 167,000 ₪

תב"ר 921 – חינוך – חידוש מבנים שיקום נזקי הסופה בבתי"ס וגני"ל:

השתתפות משרד החינוך 500,000 ₪

תב"ר 922 – תחבורה – תכנון מסוף תחבורה ציבורית בכניסה לקריה:

השתתפות משרד התחבורה 200,000 ₪

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד