• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 24/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 24/2014

שהתקיימה ביום שלישי, ח' טבת תשע"ה (30 בדצמבר 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, גיא עשת, אליעזר רודריג, , נעה רויטל, ישראל ברמסון.

לא משתתפים: אריה סוד, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר.

סדר יום: בחירת חברי דירקטוריון – החברה הכלכלית

מלאכי לוינגר: עקב התפטרות מר יעקב דדון והגב' שרון גוט מחברותם בדירקטוריון כנציגים מקרב הציבור והגדלת מספר חברי הדירקטוריון ל- 15 – 12 נציגי מועצה ו-3 נציגי בעלי המניות, מציע לבחור את יעקב שרביט, יעקב איכנשטיין והרב חיים זלינגר כנציגי המועצה מקרב הציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית.

ישראל ברמסון: מציע לבחור את סטס גרשיקוב כנציג המועצה מקרב חברי המועצה בנוסף למלאכי לוינגר, ישראל אזולאי וישראל ברמסון, שכבר מכהנים בדירקטוריון.

מציע לבחור את אילנה אברהמי ונריה דולב כנציגי המועצה מקרב עובדי המועצה, בנוסף לחיים שחר ועוזי כהן שכבר מכהנים בדירקטוריון.

מציע למנות תוך שבוע, עוד אשה כנציגת המועצה מקרב הציבור, כדי לתת ייצוג הולם לנשים ובכך יושלם מספר נציגי המועצה בדירקטוריון ל- 12 כאשר יחד עם 3 נציגי בעלי המניות, ימנה הדירקטוריון 15 חברים.

מציע למנות את מזכיר המועצה שולי שמעון ליועץ מיוחד שילווה את החב' הכלכלית והוא יוזמן לכל ישיבות הדירקטוריון והנהלת החברה הכלכלית. נסיונו הרב ומומחיותו במכרזים ובחוזים, יכולים להועיל מאוד להתנהלות החברה.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 24/2014 מיום 30/12/2014

הוחלט לבחור את הרשומים להלן, כנציגי המועצה בדירקטוריון החברה הכלכלית קרית ארבע, בנוסף לנציגי המועצה שכבר מכהנים:

1. יעקב שרביט – נציג המועצה מקרב הציבור;

2. יעקב אייכנשטיין – נציג המועצה מקרב הציבור;

3. חיים זלינגר – נציג המועצה מקרב הציבור;

4. אילנה אברהמי – נציגת המועצה מקרב עובדי המועצה;

5. נריה דולב – נציג המועצה מקרב עובדי המועצה;

6. סטס גרשיקוב – נציג המועצה מקרב חברי המועצה.

תוך שבוע, תבחר אשה כנציגת מועצה נוספת מקרב הציבור.

- מזכיר המועצה מר שולי שמעון, נבחר כיועץ מיוחד שיוזמן לישיבות הדירקטוריון והנהלת החברה הכלכלית.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד