• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2014

שהתקיימה ביום ראשון, ה' אלול תשע"ד (31 באוגוסט 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב, גיא עשת, אריה סוד , אליעזר רודריג, יוסי זרמון, נעה רויטל, ישראל ברמסון.

נוכחים: שולי שמעון, אבי שושן, רחל כהן, קדמיאלה העצני, רות היזמי, חיים זלינגר, עמית חזי, שי מיקלצקי, צבי שפק, איתן ארבל, רענן הורוביץ, שלמה לוינגר, סעדיה מנחם.

סדר יום: פתיחת שנה"ל

מנהל אגף החינוך מר אבי שושן, מדווח על העבודה במוס"ח השונים בחדשי הקיץ לקראת פתיחת שנה"ל ומברך את מנהלי בתיה"ס.

מנהלי בתיה"ס נותנים סקירה על המוסדות בניהולם. משבחים ומודים לעובדי מח' החינוך ושפע על עבודתם המאומצת שאפשרה את פתיחת שנה"ל באופן מוצלח.

יוסי זרמון: מציע לחשוב על פתרון יצירתי ואמיץ שיאפשר פתיחת כיתות לתלמידי כיתות ט'-יב' בחינוך הממלכתי בקרית ארבע.

הבעיה הקבועה שמונעת את הפתרון היא, שאין לנו מספיק תלמידים. כדי להתגבר על בעיה זו, אני מציע להקים בקריה בי"ס יחודי שימשוך תלמידים מבחוץ לבוא וללמוד פה ולשכן אותם בפנימיה כפי שקיים באולפנא וביתק"א.

ישראל אזולאי: מציע "להפוך את העולם" כדי לפתוח פה סוף כל סוף כתה ט' לחינוך הממלכתי. אנו שומעים כל שנה סיפורים והבטחות והגיע הזמן לעשות את המאמץ האמיתי, כדי שהכיתה הזו תיפתח.

הורים נאלצים לשלוח את ילדיהם ללמוד בירושלים עם כל הבעייתיות של הדרכים וזה צריך להיפסק.

בנוסף, אני מציע להשקיע בחזות המוסדות ולטפח את חצרות בתיה"ס בגינות ומדשאות ולא להכניס בהם בטון ועוד בטון כי זה נראה קטסטרופה.

מציע להעריך את חברי המועצה על כל המאמץ שלהם וכשהם פונים למנהל מחלקה עפ"י הכללים, הוא צריך לכבד אותם ולשמוע אותם בזמן ולא ביום האחרון לפני פתיחת שנת הלימודים, כי אין לזה שום ערך.

נעה רויטל: אני מציעה לערוך סיור על נושא זה ולקיים עליו דיון. ביקשנו פגישה עם מנהל מח' חינוך בתחילת החופש הגדול בנושא ההיערכות לקראת שנה"ל והוא לא הסכים להיפגש איתנו ולכן הדברים עולים עכשיו.

מלאכי לוינגר: מציע לקיים סיור במוס"ח כפי שהציעו נעה וישראל ולהיפגש עם המנהלים בכל בתיה"ס.

מציע שיוסי זרמון וישראל אזולאי, שנושא פתיחת כיתה ט' קרוב לליבם, להיות פעילים בחשיבה לגבי פתרון פרקטי עם ההיתכנות הגבוהה ביותר ליישום הענין.

מודה למנהלי בתהי"ס ולצוות מח' החינוך ולחברי המועצה שבאמת מקדישים זמנם ומרצם למען קרית ארבע.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד