• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 16/2014

שהתקיימה ביום ראשון, טו' תמוז תשע"ד (13 ביולי 2014)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב, גיא עשת, אריה סוד , אליעזר רודריג, יוסי זרמון, נעה רויטל, ישראל ברמסון.

 

נוכחים: חיים שחר

 

סדר יום: 1. בדיקת קרינה במוס"ח;

2. הקדמת שעת ישיבת מועצה.

 

סע' 1: בדיקת קרינה במוס"ח

סטס גרשיקוב: מציע להזמין מיידית בודק קרינה לכל מוס"ח בקריה ובמידה ותתגלה חריגה מהתקן של משרד איכה"ס, אז לתקן זאת עד 1 בספטמבר.

מבקש לעדכן את חברי המועצה וההורים לאחר הבדיקה

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה שלא מן המנין מס' 16/2014 מיום 13/7/2014

הוחלט להזמין מיידית בודק קרינה לכל מוס"ח בקריה ובמידה ותתגלה חריגה מהתקן של משרד איכה"ס, אז לתקן זאת עד 1 בספטמבר 2014.

חברי המועצה וההורים יעודכנו לאחר הבדיקה.

 

סע' 2: הקדמת שעת ישיבת מועצה

סטס גרשיקוב: מציע להקדים את שעת ישיבות המועצה ל- 18.30 כי אני רוצה להיות בביתי בשעה 22.00 לכל המאוחר. אחרי זה קשה לי להיות מרוכז ולתפקד.

אליעזר רודריג: מציע לא להקדים את ישיבות המועצה, כי זה יקשה על חברת המועצה נעה רויטל, שהיא אמא ,שמטפלת בילדיה הקטנים בשעה שסטס הציע.

אריה סוד: מציע להקדים לשעה שהציע סטס כי לא רק שקשה לתפקד בשעה 22.00 אחרי יום עבודה, אלא זה יקשה לעבוד למחרת.

נעה רויטל: מציעה להשאיר את זמני ישיבות המועצה כקדמותם – 20.00 בשעון חורף ו- 20.30 בשעון קיץ.

מועצת קרית ארבע עיר האבות, הקדימה את שתי ישיבותיה האחרונות בגלל משחקי המונדיאל שזה חשוב מאוד. עכשיו רוצים להקדים את הישיבות באופן קבוע שבשעון קיץ כל הגברים פה לא יוכלו להתפלל מנחה וערבית במנין. שימו לב לסדרי העדיפות.

גיא עשת: מציע לקבוע שעת סיום לדיוני המליאה ומה שלא נספיק עד אז, לדחות לישיבה הבאה.

כדי שנספיק לקיים את הדיונים המתוכננים בזמן, אני מציע לקצץ את כל התוספות. אנשים שאינם חברי מועצה לא ישבו בשולחן המליאה ולא יוכלו לדבר ישירות אלא באמצעות חברי המועצה.

מלאכי לוינגר: מציע להקדים בשעה לעומת היום: 18.30 ישיבת ועדה מקומית וב- 19.00 ישיבת מועצה.

ישראל אזולאי: מציע להשאיר את שעות ישיבות המועצה כפי שהיה עד כה במשך שנים רבות, מתוך התחשבות בחברת המועצה.

 

הצבעה: בעד הצעת סטס – 4 (מלאכי, סטס, זרמון, אריה)

בעד הצעת נעה – 5 (נעה, רודריג, אזולאי, ברמסון, גיא)

הצעת נעה התקבלה

 

החלטה לסע' 2 בישיבה שלא מן המנין מס' 16/2014 מיום 13/7/2014

ישיבות המועצה יתקיימו כפי שהיה עד כה, בשעון חורף בשעה 20.00 ובשעון קיץ 20.30.

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד