• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקל ישיבת מועצה מס' 15/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2014

שהתקיימה ביום ראשון, טו' תמוז תשע"ד (13 ביולי 2014)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב, גיא עשת, אריה סוד , אליעזר רודריג, יוסי זרמון, נעה רויטל, ישראל ברמסון.

 

נוכחים: חיים שחר

 

סדר יום: 1. אישור תברי"ם;

2. אישור הרכב המועה"ד;

3. הצורך לרשת את הציר מגוש עציון לקריה במצלמות;

4. שילוט למרכזים מסחריים.

סע' 1: אישור תברי"ם

 

חיים שחר מציג את התברי"ם לאישור

 

תב"ר מס' 908 – חינוך – רכישת מבנים יבילים לגני"ל

השתתפות משרד החינוך - 240,000 ₪

תב"ר מס' 841 – חינוך – תוספת כיתות בי"ס אלוני ממרא

השתתפות משרד החינוך – 6,553,573 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 15/2014 מיום 13/7/2014

הוחלט על אישור התברי"ם דלהלן:

תב"ר 908 – חינוך – רכישת מבנים יבילים לגני"ל – השתתפות משרד החינוך - 240,000 ₪

תב"ר 841 – חינוך – תוספת כיתות בי"ס אלוני ממרא – השתתפות משרד החינוך – 6,553,573 ₪.

 

סע' 2: אישור הרכב המועה"ד

מלאכי לוינגר: מציע את הגב' מינה גוברי ומר עמית חזי כנציגי המועצה ואת מר יוסי דיין והרב הלל הורוביץ כנציגי השר. מר אבי אייזמן הוא נציג הרב.

אליעזר רודריג: מציע לדחות את ההצבעה עד שאפנה לשר הדתות בדרישה:

(א) לקבל ייצוג לסיעת "קריה מאוחדת". ההצעה של מלאכי לא משקפת את יחסי הכוחות בין קואליציה ואופוזיציה במועצה.

(ב) בהרכב המוצע יש למעשה 2 נציגים ל"בית היהודי"– הרב הלל הורוביץ וגב' מינה גוברי.

הצבעה: בעד הצעת רודריג – 2 (אליעזר, נעה)

בעד הצעת מלאכי – 7 (מלאכי, אזולאי, סוד, ברמסון, גיא, סטס, זרמון)

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 15/2014 מיום 13/7/2014

הוחלט על בחירת הרכב המועה"ד כדלהלן:

מר עמית חזי וגב' מינה גוברי – נציגי המועצה

מר יוסי דיין והרב הלל הורוביץ – נציגי שר הדתות

מר אבי אייזמן – נציג הרב

 

סע' 3: הצורך לרשת את הציר מגוש עציון לקריה במצלמות

יוסי זרמון: מציע להציב מצלמות בכביש 60 מצומת הגוש עד הקריה שיהיו מחוברות למוקד תצפית משותף לנו ולמוא"ז גוש עציון והר חברון.

זה יעניק תחושת בטחון לתושבים ויאפשר מעקב ופיקוח על זריקות אבנים, פעולות פח"ע, תאונות דרכים, ונדליזם ובעיקר חטיפות, כפי שקרה לאחרונה.

הגיע הזמן שאנו בתור אזרחים ומקבלי ההחלטות בקרית ארבע, נקח אחריות על הציר הזה. אנו חייבים להקצות כמה שיותר משאבים לקידום הענין הזה ולתת לשם כך תמריץ ראשוני. צריך להקים צוות חשיבה בהרכב אנשים שמבינים בגיוס כספים, בטחון, תכנון וטכנולוגיה.

גיא עשת: מציע, לאור דברי המח"ט היום, לראות קודם מה התוכניות של הצבא והאם היא עונה על צרכינו.

אליעזר רודריג: מציע לנצל את התקציב בסך 5 מלש"ח שהובטח למועצות ביו"ש עקב המצב הבטחוני, לטובת הפרוייקט החשוב הזה, שיתן לנו כח עצום בידיים. אנו חיים את השטח כל הזמן ואילו החיילים מתחלפים ולא מבחינים בכל מיני שינויים קטנים שהערבים מחוללים בשטח.

סטס גרשיקוב: מציע במקביל, להטיל על ראש המועצה שישיג גם תב"ר לפרוייקט הזה.

מלאכי לוינגר: מציע לקחת על עצמי לקדם את הענין הזה יחד עם פקמ"ז ומשרד הבטחון. זה גדול עלינו. אין לנו אפשרות לבצע זאת בעצמנו כי זה כרוך בתקציבים גדולים, בדמצי"ם ומערכות תקשורת.

יוסי זרמון: מציע שראש המועצה יעדכן אותנו כל 3 חודשים מה המצב.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – פה אחד

ברמסון לא נכח

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 15/2014 מיום 13/7/2014

ראש המועצה יפעל מול פקמ"ז ומשרד הבטחון לקדם את נושא הצבת מצלמות בכביש 60 מצומת הגוש עד קרית ארבע.

ראש המועצה יעדכן את חברי המועצה בנושא זה כל 3 חודשים.

 

 

סע' 4: שילוט למרכזים מסחריים

סטס גרשיקוב: מציע להציב שלטי פרסום לעסקים לאורך כביש הכניסה לקרית ארבע ושלטים גדולים ליד המרכזים המסחריים.

העסקים מוכנים להשתתף בעלויות שלטים אלה.

הבנתי ממלאכי שיש תוכנית שילוט גדולה במסגרת פרוייקט "דרך הבנים", אבל בינתיים, אני מציע להציב ליד המרכז המסחרי בבנין המועצה, שלט ענק עם שמות העסקים.

מלאכי לוינגר: מציע להחליט על קידום תוכנית השילוט במסגרת פרוייקט "דרך הבנים" המתוכננת ע"י מעצב שלטים. זה יקח זמן. בינתיים, נקדם הצבת שלטים שיתוכננו ע"י המעצה ויוצבו ליד המרכז המסחרי בבנין המועצה וליד הבנק.

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד