• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 14/2014

שהתקיימה ביום ראשון, כד' סיון תשע"ד (22 ביוני 2014)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב, גיא עשת, אריה סוד , אליעזר רודריג, יוסי זרמון, נעה רויטל.

 

לא משתתף: ישראל ברמסון

 

נוכחים: שולי שמעון, נריה דולב

 

סדר יום: העברת פרוייקט כביש "דרך הבנים" לניהול וביצוע ע"י החל"פ

 

מלאכי לוינגר: מציע להעביר לחב' הכלכלית את ניהול פרוייקט כביש "דרך הבנים" במקום למסור זאת לניהול חברה חיצונית שתרוויח את העמלה.

החברה הכלכלית תפרסם מכרז כנדרש בחוק ,כדי לאתר קבלן מבצע.

נעה רויטל: מציעה לא להעביר את הפרוייקט לניהול החב' הכלכלית, כי עדיין לא קבלנו דווח מהמנכ"ל והניהול שם לא תקין. לפני חודש אמרו לנו שהמצב טוב ומאוזן ועל סמך זה הגדלנו להם את הערבות ופתאום מתברר שיש להם גרעון וחובות גדולים שנוצרו בתקופה שראש המועצה היה יו"ר הדירקטוריון.

אליעזר רודריג: מציע לדחות את ההחלטה בנושא זה, עד לאחר קבלת סקירה ממנכ"ל החברה הכלכלית על מצב החברה, וזאת מתוך אחריות ציבורית.

אנו לא יודעים מה המצב בחברה ואם זה דחוף כ"כ, הוא היה צריך להופיע פה כבר לפני חודש.

סטס גרשיקוב: מציע למסור את הפרוייקט הזה לחב' הכלכלית, כי הם במשבר כלכלי וצריך לעזור להם. אתם רוצים שהחברה תפשוט רגל?

יוסי זרמון: מציע להעביר את הפרוייקט לחב' הכלכלית. עושה רושם שהמנכ"ל החדש מייעל את החברה ומצעיד אותה קדימה. למרות שמה שקרה שם בעבר לא היה תקין, אנו חייבים לראות את העתיד ולתת להם הזדמנות למען קרית ארבע. נראה לאלון יוניאן שאנו תומכים בו ושהוא לא לבד.

גיא עשת: מציע שהמועצה תפרסם את המכרז ולא החב' הכלכלית שהיא חברה כושלת וזה דבר מתמשך. צריך לעשות שם קודם כל בדק בית רציני ועד שלא עושים זאת, לא להעביר להם שום פרוייקט.

ישראל אזולאי: אני מציע למסור לחב' הכלכלית את הפרוייקט למרות שאני מבין את החששות. אנו חייבים לעשות את כל המאמצים, כדי להציל את המצב שם ולהתגבר על הבעיות.

דרשתי בהנהלה שהמנכ"ל יבוא לישיבת המועצה הבאה,או זו שאחריה, ונקיים דיון ערב שלם על החברה. אך בינתיים אנו צריכים לנסות כל דרך אפשרית לסייע בידם.

 

 

 

 

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, סטס, זרמון, סוד, אזולאי)

הצעת רודריג: בעד – 3 (רודריג, נעה, גיא)

הצעת מלאכי התקבלה.

 

 

 

החלטה בישיבה מס' 14/2014 מיום 22/6/2014

הוחלט למסור לניהול וביצוע החברה הכלכלית קרית ארבע את ניהול פרוייקט כביש "דרך הבנים"

 

 

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד