• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/2014

שהתקיימה ביום ראשון, יז' סיון תשע"ד (15 ביוני 2014)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב, גיא עשת, אריה סוד , אליעזר רודריג, ישראל ברמסון, נעה רויטל.

 

לא משתתף: יוסי זרמון

 

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר .

 

סדר יום: צו ארנונה לשנת 2015

 

צו ארנונה לשנת 2015

חיים שחר: שיעור העדכון לשנת 2015 עומד על 0.75% עפ"י הוראות משרד הפנים.

טבלת ההנחות לשנת 2015 טרם פורסמה. הטבלה מתעדכנת ומתפרסמת ע"י משרד הפנים בתחילת כל שנה ומיד עם פרסומה נפעל על פיה.

ישראל ברמסון: מציע להפחית את התעריפים כדלהלן כמו שקיים במועצות השכנות:

2.2.1 מבנה המשמש למשרדים, עסקים, מסעדות ומסחר - 39 ₪ למ"ר

2.4 – מבנה המשמש לתעשיה – 39 ₪ לכל המטרז'

2.6 – מבנה המשמש למלאכה – 50 ₪ לכל מ"ר

מלאכי לוינגר: מציע : מלאכה, מסחר ועסקים - 78 ₪ למ"ר

תעשיה – 59 ₪ ל- 200 מ"ר הראשונים.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, עשת)

הצעת מלאכי: בעד – 6 (מלאכי, סוד, רודריג, נעה, אזולאי, סטס)

הצעת מלאכי התקבלה.

החלטה בישיבה מס' 13/2014 מיום 15/6/2014

צו הארנונה לשנת 2015 אושר בעדכון התעריפים ב- 0.75%, למעט הפחתה חריגה בסעיפים דלהלן:

2.2.1 – מבנה המשמש למשרדים, עסקים, מסעדות ומסחר – 78 ₪ למ"ר

סע' 2.4.1 ו- 2.4.2 – מבנה המשמש לתעשיה עד 200 מ"ר – 59 ₪

סע' 2.6 – מבנה המשמש למלאכה – 78 ₪.

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד