• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2014

שהתקיימה ביום ראשון, יז' סיון תשע"ד (15 ביוני 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, סטס גרשיקוב, גיא עשת, אריה סוד , אליעזר רודריג, ישראל ברמסון, נעה רויטל.

לא משתתף: יוסי זרמון, ישראל אזולאי.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר , נריה דולב.

סדר יום: 1. הבניה בקרית ארבע חברון;

2. הקדמת השעה של ישיבות המועצה;

3. העברת פרוייקט כביש "דרך הבנים" לניהול וביצוע ע"י החל"פ.

סע' 1: הבניה בקרית ארבע חברון

נריה נותן סקירה על תוכניות הבניה העתידית בקרית ארבע.

אליעזר רודריג : מציע שנדבר קודם על מחירי הדירות, אוכלוסיית היעד, פרסום מראש ושקיפות לגבי הבניה העתידית במדורגים ובאזורים האחרים ביישוב.

רוב הציבור לא יוכל לעמוד במחירים היקרים של הדירות האלה, שיהיו למעשה דירות להשקעה וזה ישפיע גם על מחירי השכירות ב"לב הקריה".

לגבי אוכלוסיית יעד – אם רוצים אוכלוסיה טובה, צריך שמחירי הדירות יהיו סבירים ,שאנשים ירצו לרכוש.

מציע לקיים את הדיון בנושא אישור בניית המדורגים, רק לאחר שנקבל נתונים ממנכ"ל החל"פ מה מצב החברה כיום.

נעה רויטל: מציעה למכור הרבה דירות עם רווח קטן במקום, מעט דירות עם רווח גדול.

גיא עשת: מציע להעביר את הפרוייקט ישירות ליזם ולא בתווך החל"פ ,שרק מייקר את הדירות.

ישראל ברמסון: מציע להעביר את כל השטחים המיועדים לבניה ,לקבוצות רכישה שיתחרו ביניהם וכך נבטיח שמחירי הדירות יהיו זולים. החל"פ, עד היום, קבעה בעצמה את המחירים שהיו גבוהים ומיועדים רק לסוג מסויים של תושבים. אתם מספסרים בקרקע.

החל"פ, שראש המועצה משמש כיו"ר הדירקטריון שלה, היא חברה כושלת ולא ניתן שוב פעם, שתחליט על המחירים לבד עם מנכ"ל החל"פ.

מלאכי לוינגר: הקרקע מוחכרת זמן רב לחל"פ והעברתה ליזם אחר, תעכב את הבינוי בהרבה זמן. מציע שניפגש עם היזמים – החל"פ ואמנה, לאחר שיושלמו התוכניות ויהיו תחשיבים ואומדנים שיוצגו בפניכם ואז תוכלו להציע איך להקל.

אני בעד מחירים מאוזנים וסבירים. בנושא הזה צריך זהירות ולא לזרוק לציבור בשלב זה, מחירים כשאין לנו עדיין את הנתונים.

המטרה היא לא לנצל או לעשוק את הציבור.

אזמין לישיבת המועצה הבאה את מנכ"ל החל"פ שיתן לנו סקירה אודות החל"פ.

סע' 2: הקדמת השעה של ישיבות המועצה

הנושא יורד מסדר היום

סע' 3: העברת פרוייקט כביש "דרך הבנים" לניהול וביצוע ע"י החל"פ

חיים שחר מציג ומנמק את הבקשה להעביר לחל"פ, כזרוע הארוכה של המועצה, את ניהול וביצוע פרוייקט כביש "דרך הבנים", במימון תב"ר בסך 4.5 מלש"ח שנקבל בקרוב.

ישראל ברמסון: מציע להשאיר בידי המועצה את הפרוייקט הזה ולא להעביר אותו לחל"פ, ששם אין לי אפשרות כמו במועצה, לדעת ולבקר איך מתנהל הפרוייקט והאם הכסף הולך לייעודו.

בנוסף, המצב הכלכלי החמור שהחל"פ נקלעה אליו, מצריך בדק בית יסודי ורציני וכיום אני לא סומך עליהם.

אליעזר רודריג: מציע לדחות את הדיון בנושא זה עד לאחר קבלת הסקירה ממנכ"ל החל"פ. חיים נתן לנו דווח שהכל בסדר בחל"פ ויש אפילו רווח ופתאום מתברר שנאלצים לפטר שם עובדים בגלל המצב הכספי הגרוע שהם נקלעו אליו.

גיא עשת: אני מציע להעמיק חקר ולבדוק את המצב בחל"פ ועד אז, לא למסור להם שום דבר. עד היום הם לא עשו גדולות ונצורות בלשון המעטה.

נעה רויטל: מציעה לא להעביר בשלב זה את התב"ר הזה לחל"פ בגלל ששם אין לי שקיפות ושיניים ויכולת לבקר אם מתנהל שם משהו לא חוקי.

עד היום סמכנו על חברי הדירקטוריון ואת התוצאה כולנו רואים עכשיו.

מלאכי לוינגר: מציע שתשבו אפילו מחר, עם אלון ותקבלו ממנו תמונת מצב . השאיפה שלי, להעלות את הנושא הזה לאישור בישיבה שלא מן המנין ,אנו מצפים להתחיל את הפרוייקט לפני שנת שמיטה ועיכוב הפרוייקט לא יאפשר לנו לבצע את עבודות הגינון.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד