• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/2014

שהתקיימה ביום ראשון, כז' ניסן תשע"ד (27 באפריל 2014)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, אריה סוד .

 

לא השתתפו: ישראל ברמסון, אליעזר רודריג, נעה רויטל, בלה גונן.

 

נוכחים: חגי גלס.

 

סדר יום: הגדלת היקף משרת מהנדס המועצה למשרה מלאה

 

 

מלאכי לוינגר: מציע להגדיל את היקף משרתו של מהנדס המועצה מר נריה דולב מ- 70% משרה למשרה מלאה, עקב גידול בהיקף הפרוייקטים.

 

יוסי זרמון: מציע לבחון אפשרות להעלות שכר גם לעובדים קשיי היום שמקבלים משכורות נמוכות מאוד.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 10/2014 מיום 27/4/2014

הוחלט להגדיל את משרת מהנדס המועצה מר נריה דולב למשרה מלאה.

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד