• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/2014

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון,  בלה גונן, אריה סוד .

 

 

נוכחים:           שולי שמעון, חיים שחר, נריה דולב.

 

סדר יום:         1. אישור עדכון תעריף ביוב;

2. הפיכת רחובות יהושע בן נון וגור אריה לחד-סיטרי;

3. אישור ערבות לחל"פ – חידוש והגדלת ערבות ל- 1 מלש"ח.

 

סע' 1: אישור עדכון תעריף אגרת ביוב

חיים מציג את הנושא להעלאת תעריף אגרת הביוב המפורט בחוק עזר (אגרת ביוב) מ- 74 אג' ל- 2.02 ₪ למ"ק מים.

אריה סוד:       מציע לדחות את הדיון בנושא זה עד שנקבל את חוק העזר 10 ימים לפני הישיבה, כדי שנוכל להתכונן.

ישראל ברמסון: מציע לא להעלות את האגרה הזאת, שתיפול כנטל, בעיקר על משפחות ברוכות ילדים, כי אצלם יש את הצריכה הגבוהה ביותר של המים. גם כך נטל המיסים כבד מאוד על התושבים.

אליעזר רודריג: מציע להגדיל את האגרה באופן מדורג, כך שמשפחות ברוכות ילדים ישלמו פחות.

מלאכי לוינגר: מציע ומסכם שהדיון יידחה כפי שהציע אריה, לישיבה שתתקיים אחרי שהגזבר יעביר את החומר הנדרש בצורה מסודרת עם התייחסות לכל השאלות וההערות שהועלו  פה.

 

סע' 2: הפיכת רחובות יהושע בן נון וגור אריה לחד-סטרי

נריה מעדכן על החלטת ועדת תנועה להפיכת רח' יהושע בן נון לחד-סטרי בקטע מצומת המדרשה לצומת ישיבת ניר ואת רח' גור אריה בקטע מצומת הכניסה לבי"ס גוונים עד לצומת הכניסה למגרש חניה בניין 28.

 

מלאכי מנחה את הועדה להתכנס שוב ולדון בהערות שהועלו ע"י חברי המועצה וליישם את התוכנית בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.

 

סע' 3: אישור ערבות לחל"פ – חידוש והגדלת ערבות ל-1 מלש"ח

מלאכי לוינגר:  מציע לאשר חידוש והגדלת הערבות לחל"פ מחצי מלש"ח ל- 1 מלש"ח, בהתאם לבקשת גזבר המועצה

אליעזר רודריג: מציע לתת לנו קודם את הדוחות הכספיים של החל"פ. לא ניתן לבקש מאיתנו להצביע על מתן ערבות, כאשר אין לנו מושג מה קורה שם. מה הגרעון שלהם. זה לא רציני לתת לנו, לפני ההצבעה את הדו"ח הכספי.

ישראל ברמסון: מציע לא לאשר את הערבות. שנים לא קבלנו מהם כנדרש בחוק, דוחות כספיים. לא יקרה כלום אם נחכה שבועיים שלושה עד לבחירת המנכ"ל החדש, שנראה מי הוא ולאן פניה של החל"פ מובילות ושיחשפו בפנינו את הנתונים הכספיים.

ישראל אזולאי: מציע לאשר את חידוש והגדלת הערבות ל- 1 מלש"ח כמתבקש. שיפור המצב בחל"פ זה תהליך ארוך ואני מקווה שעם  המנכ"ל החדש שאמור להתמנות בקרוב, נוכל לפתח את כל הפרוייקטים והשאיפות שלנו.

 

הצבעה על הצעת מלאכי                   : בעד – 5 (מלאכי, סוד, אזולאי, סטס, זרמון)

 

הצבעה על הצעת ברמסון/רודריג:      בעד – 4 (ברמסון, רודריג, נעה, בלה)

 

                                    הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 8/2014 מיום 11/3/2014

הוחלט לחדש ולהגדיל את הערבות לחל"פ ל- 1 מלש"ח.

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                      שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                    מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 עבור לתוכן העמוד