• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/2014 שלא מן המנין

 

 

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, אריה סוד .

 

לא משתתפת: בלה גונן.

 

נוכחים: שולי שמעון.

 

סדר יום: 1. בחירת ועדת מכרזים;

2. אישור צו ארנונה לשנת 2014.

 

מלאכי לוינגר: מציע לבחור ועדת מכרזים קבועה בהרכב הבא: אריה סוד – יו"ר, סטס גרשיקוב, ברמסון ישראל, אזולאי ישראל, רודריג אליעזר.

ישראל ברמסון: מציע לערוך הצבעה הצבעה נפרדת על הרכב הועדה ועל היו"ר.

 

הצבעה על הצעת מלאכי על הרכב הועדה: בעד – פה אחד

 

הצעת על הצעת מלאכי ליו"ר: בעד – 5

נגד – 2 (נעה, רודריג)

נמנע – 1 (ברמסון)

 

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 6/2014 מיום 27/2/2014

הוחלט על בחירת ועדת מכרזים בהרכב דלהלן: אריה סוד – יו"ר, ישראל ברמסון, אזולאי ישראל, גרשיקוב סטס, רודריג אליעזר.

 

סע' 2: אישור צו ארנונה לשנת 2014

מלאכי לוינגר: מציע לאשר הצעת הארנונה לשנת 2014 עם השינויים דלהלן, כפי שגיבש גזבר המועצה, לאחר התייעצות עם חברי המועצה.

"מבנה המשמש לתעשיה" – 58 ₪ ל- 100 מ"ר ראשונים במקום 87.68 ₪

"מבנה המשמש למשרדים עסקים, מסעדות ומסחר" – 78.00 ₪ במקום 86.90 ₪

"מבנה המשמש למלאכה" – 78.00 ₪ במקום 87.68 ₪

אני מבקש להבהיר, כי לאור העיכוב באישור הצו, אנו אחרי הדקה ה- 90 ויש סיכוי לא קטן שמשרד הפנים יעביר את בקשתנו ל- 2015.

ישראל ברמסון: מציע: "תעשיה ומלאכה" – 30 ₪

"שירותים ומסחר" - 50 ₪

הנימוקים: (א) ראש המועצה התחייב לכך במערכת הבחירות ואף הודיע שכבר ירדו מחירי הארנונה. אז ממילא זה היה צריך לחול בקדנציה הקודמת.

(ב) אלה המחירים ב- 2 המועצות הסמוכות – גוש עציון והר חברון וראוי שנהיה שווים להם.

(ג) השוואת המחירים למועצות השכנות תעודד את בעלי העסקים פה.

(ד) העמסת ארנונה לתעשיה ומלאכה לא תבוא הישועה למועצה.

אליעזר רודריג: מציע לאשר את מה שסיכמנו עם הגזבר – 42.43 ₪ למ"ר תעשיה ולא 58 ₪ כפי שמוצע עכשיו. חיים שחר פשוט שינה את דעתו לאחר הסיכום איתנו.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 5

הצעת אליעזר: בעד – 2 (נעה, אליעזר).

הצעת ברמסון: בעד – 1 (ברמסון)

 

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 6/2014 מיום 27/2/2014

הוחלט לאשר את צו הארנונה לשנת 2014 עפ"י העלאה של 3.36% למעט הפחתה בנכסים דלהלן:

"מבנה המשמש לתעשיה" – 58 ₪ ל- 100 מ"ר הראשונים.

"מבנה המשמש למלאכה" – 78.00 ₪ למ"ר.

"מבנה המשמש למשרדים, עסקים, מסעדות ומסחר" – 78 ₪.

 

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד