• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2014

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, אריה סוד, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג, נעה רויטל, בלה גונן.

 

לא משתתף: סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום: אישור צו ארנונה לשנת 2014

 

חיים שחר מדווח על הסיכום שהתקבל בהתייעצות עם חברי המועצה לגבי תעריפי הארנונה כדלהלן:

תוספת חריגה בשיעור 5% מעבר ל- 3.36% - לא אושרה.

הפחתה חריגה: במלאכה מסחר ועסקים - 78 ₪

בתעשיה – 58 ₪ ל- 100 מ"ר ראשונים.

 

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את הסיכום שהתקבל כפי שהוצג ע"י הגזבר.

 

ישראל ברמסון: לא הסכמנו לתעריף תעשיה כפי שהוצג ע"י חיים.

אני מציע להוריד את התעריף לתעשיה כמו במוא"ז גוש עציון והר חברון.

 

מלאכי לוינגר: אם אין הסכמה, אני מוריד את הנושא מסדר היום. אני לא מוכן לפתוח עכשיו דיון על התעריפים, כי הוחלט שתסכמו זאת עם חיים והסיכום יובא רק להצבעה.

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד