• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2014

שהתקיימה ביום ראשון, יא' שבט תשע"ד (12 בינואר 2014)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, פנחס אטלי, בלה גונן, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

 

לא משתתף: ישראל ברמסון.

 

סדר יום: הענקת אזרחות לשם כבוד למר סילבן שלום, השר לפיתוח הנגב והגליל, התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

 

מלאכי לוינגר: מציע במשאל טלפוני להעניק למר סילבן שלום –השר לפיתוח הנגב והגליל, התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, אזרחות לשם כבוד בקרית ארבע חברון לאות הוקרה על תרומתו לפיתוח ולבנין עיר האבות והבנים.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

החלטה בישיבה מס' 2/2014 מיום 12/1/2014

הוחלט להעניק למר סילבן שלום - השר לפיתוח הנגב והגליל, התשתיות הלאומית, האנרגיה והמים, אזרחות לשם כבוד בקרית ארבע חברון כהוקרה על תרומתו לפיתוח ובנין עיר האבות והבנים.

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד