• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/2013

 

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, יהושע שני, ישראל ברמסון, יעקב שרביט, ישראל אזולאי, אריה סוד, שמואל קרלין, בנצי גופשטיין.

 

לא משתתף: מרדכי סעייד.

 

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

 

סדר יום: 1. אישור תברי"ם;

2. שינוי מס' 1 בספר התקציב לשנת 2013.

 

סע' 1: אישור תברי"ם

חיים מציג את התב"רים לאישור.

 

תב"ר 889 – "עוז לתמורה" – פינות עבודה אולפנא לבנות

השתתפות משרד החינוך – 179,000 ₪

 

תב"ר 809 – גן ילדים ממ"ד ברמת ממרא

השתתפות משרד החינוך 2,602,060 ₪

השתתפות קרן חלף היטל השבחה 215,672 ₪

סה"כ תב"ר 809 2,817,732 ₪

 

תב"ר 806 – "מתיחת פנים" – שיפוץ מבני מגורים

השתתפות משרד השיכון 400,000 ₪

השתתפות בעלים 400,000 ₪

סה"כ תב"ר 806 800,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מועצה מס' 16/2013 מיום 11/8/2013

אושרו התברי"ם כדלקמן:

תב"ר 889-"עוז לתמורה"– פינות עבודה אולפנא לבנות- השתת' משרד החינוך – 179,000 ₪

תב"ר 809 – גן ילדים ממ"ד ברמת ממרא השתת' משרד החינוך 2,602,060 ₪

השתתפות קרן חלף היטל השבחה 215,672 ₪

סה"כ תב"ר 809 2,817,732 ₪

תב"ר 806 – "מתיחת פנים" – שיפוץ מבני מגורים-השתת' משרד השיכון 400,000 ₪

השתתפות בעלים 400,000 ₪

סה"כ תב"ר 806 800,000 ₪

 

 

 

סע' 2: שינוי מס' 1 בספר התקציב לשנת 2013

חיים מציג את השינויים בספר התקציב:

 

סע' מס'

פרטים

תקציב קיים

תוספת

תקציב מעודכן

 

 

 

הוצאות

 

 

 

 

 

 

 

161610750

השתלמויות מועצה כללית

60,000

20,000

80,000

 

 

181320583

בתי"ס יסודיים -השתת' נהרי

70,000

330,000

400,000

 

 

178100750

פקוח עירוני

0

35,000

35,000

חדש

 

 

176810750

איכות הסביבה- מיחזור

0

20,000

20,000

 

 

173100110

הנדסה- משכורות

334,000

35,000

369,000

 

 

174600750

גנים ונטיעות- עבודות קבלניות

380,000

120,000

500,000

 

 

182400820

מתנ"ס - השתת' המועצה

350,000

105,000

455,000

 

 

161400750

יחסי ציבור עבודות קבלניות

120,000

300,000

420,000

 

 

193500750

קרקעות- שמירת אדמות

100,000

50,000

150,000

 

 

181220410

שכ"ד -גן אלון

0

150,000

150,000

חדש

 

 

182700750

גרעין תורני

0

150,000

150,000

 

 

177100750

פיתוח התיירות בקרית ארבע

120,000

120,000

240,000

 

 

181320420

בי"ס יסודיים תיקונים

25,000

50,000

75,000

 

 

186000780

קליטה ואיכלוס-הוצ' אחרות

20,000

20,000

40,000

 

 

186000782

קליטה חברתית לעולים

20,000

30,000

50,000

 

 

161400551

יחסי ציבור-הוצ'

10,000

15,000

25,000

 

 

173210752

תכנון עיר קידום עבודות ציבוריות

50,000

50,000

100,000

 

 

165400750

קשרי חוץ ותרומות

0

90,000

90,000

 

 

176300820

השתת' באגודה לקידום האיכלוס

150,000

154,000

304,000

 

 

181220450

גנ"י גיל חובה ריהוט

15,000

70,000

85,000

 

 

 

 

1,824.000 ₪

1,914,000 ₪

3,738,000 ש"ח

 

 

 

הכנסות

מס' סעיף

פ ר ט י ם

תקציב קיים

תוספת

תקציב מעודכן

 

 

 

119100911

מענק איזון משרד הפנים

9,981,000

1,914,000

11,895,000

 

סה"כ תקציב 2013 מעודכן

58,629,000

ישראל ברמסון: מציע להסיר 3 סעיפים דלהלן, שאני מתנגד להם:

1. סע' 178100750 "פיקוח עירוני" – משום שמדובר בעובד שגר מחוץ לקריה.

2. סע' 161400750 "יחסי ציבור עבודות קבלניות" – משום שמדובר פה בהעברת כספים לחברות פרסום ובמיוחד פרסום "אורן" שזו חברה שקשורה להרבה רשויות ביו"ש וזה לא ראוי להיעשות לפני בחירות.

3. סע' 177100750 "פיתוח התיירות בקרית ארבע" – משום שהכסף הזה עובר ל"משקפת" ולא ברור לי מי הם. למה דווקא הם מקבלים את הכסף ועוד בלי שנותנים לנו פירוט מסודר.

 

ישראל אזולאי: מציע להסיר 2 סעיפים דלהלן שאני מתנגד להם:

1. פיקוח עירוני;

2. יחסי ציבור – עבודות קבלניות.

 

שמואל קרלין: מציע לקבל את ההצעה כפי שהציע הגזבר ללא כל שינוי.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, גופשטיין)

הצעת אזולאי: בעד – 4 (מלאכי, שרביט, אזולאי, סוד)

קרלין לא משתתף בהצבעה

הצעת אזולאי מתקבלת

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 16/2013 מיום 11/8/2013

 

 

 

מאושרת בקשת המועצה לשינויים בספר התקציב כדלקמן:

 

 

 

סע' מס'

פרטים

תקציב קיים

תוספת

תקציב מעודכן

 

 

 

הוצאות

 

 

 

 

 

 

 

161610750

השתלמויות מועצה כללית

60,000

20,000

80,000

 

 

181320583

בתי"ס יסודיים -השתת' נהרי

70,000

330,000

400,000

 

 

176810750

איכות הסביבה- מיחזור

0

20,000

20,000

 

 

173100110

הנדסה- משכורות

334,000

35,000

369,000

 

 

174600750

גנים ונטיעות- עבודות קבלניות

380,000

120,000

500,000

 

 

182400820

מתנ"ס - השתת' המועצה

350,000

105,000

455,000

 

 

193500750

קרקעות- שמירת אדמות

100,000

50,000

150,000

 

 

181220410

שכ"ד -גן אלון

0

150,000

150,000

חדש

 

 

182700750

גרעין תורני

0

150,000

150,000

 

 

177100750

פיתוח התיירות בקרית ארבע

120,000

120,000

240,000

 

 

181320420

בי"ס יסודיים תיקונים

25,000

50,000

75,000

 

 

186000780

קליטה ואיכלוס-הוצ' אחרות

20,000

20,000

40,000

 

 

186000782

קליטה חברתית לעולים

20,000

30,000

50,000

 

 

161400551

יחסי ציבור-הוצ'

10,000

15,000

25,000

 

 

173210752

תכנון עיר קידום עבודות ציבוריות

50,000

50,000

100,000

 

 

165400750

קשרי חוץ ותרומות

0

90,000

90,000

 

 

176300820

השתת' באגודה לקידום האיכלוס

150,000

154,000

304,000

 

 

181220450

גנ"י גיל חובה ריהוט

15,000

70,000

85,000

 

 

 

 

 

 

 

הכנסות

מס' סעיף

פ ר ט י ם

תקציב קיים

תוספת

תקציב מעודכן

 

 

 

119100911

מענק איזון משרד הפנים

9,981,000

1,914,000

11,895,000

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד