• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/2013

 


שהתקיימה ביום א' , ז' מנ"א תשע"ג, 14 ביולי 2013


 


משתתפים: מלאכי לוינגר, יהושע שני, ישראל ברמסון, יעקב שרביט, ישראל אזולאי, אריה סוד, שמואל קרלין.


 


לא משתתפים: בנצי גופשטיין, מרדכי סעייד.


 


נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר.


 


סדר יום: 1. אישור תברי"ם ;


2. עבודות פיתוח ליד ישיבת "אור חברון" ("אחים")


 


 


סע' 1: אישור תברי"ם


חיים שחר מציג את התברי"ם לאישור.


 


תב"ר 887 – סימון כבישים והתקני בטיחות 2013 –


השתת' משרד התחבורה 108,772 ₪


השתת' הקרן לעבודות פיתוח 12,086 ₪


סה"כ תב"ר 887 120,858 ₪


 


תב"ר 888 – הלוואה – רכישת דירות עמידר בקרית ארבע


השתתפות הלוואה 1,500,000 ₪


 


תב"ר 889 – שינויים והתאמות – ת"ת חברון


השתתפות משרד החינוך 70,000 ₪


 


תב"ר 890 – שינויים והתאמות – גן רימון נופי ממרא


השתתפות משרד החינוך 50,000 ₪


 


תב"ר 891 – שינויים והתאמות + הסדרת מיזוג בגן לילך


השתתפות משרד החינוך 50,000 ₪


 


תב"ר 892 – הסדרת ליקויי בטיחות בחצר – גן רותם, גן גפן, גן מכינה


השתתפות משרד החינוך 120,000 ₪ 


 


הצבעה: בעד – פה אחד


 


 


 


 


 


 

החלטה בישיבה מספר 14/2013 מיום 14/7/2013


הוחלט על אישור התברי"ם כדלקמן:


תב"ר 887 – סימון כבישים והתקני בטיחות 2013 –


השתת' משרד התחבורה 108,772 ₪


השתת' הקרן לעבודות פיתוח 12,086 ₪


סה"כ תב"ר 887 120,858 ₪


 


תב"ר 888 – הלוואה – רכישת דירות עמידר בקרית ארבע


השתתפות הלוואה 1,500,000 ₪


 


תב"ר 889 – שינויים והתאמות – ת"ת חברון


השתתפות משרד החינוך 70,000 ₪


 


תב"ר 890 – שינויים והתאמות – גן רימון נופי ממרא


השתתפות משרד החינוך 50,000 ₪


 


תב"ר 891 – שינויים והתאמות + הסדרת מיזוג בגן לילך


השתתפות משרד החינוך 50,000 ₪


 


תב"ר 892 – הסדרת ליקויי בטיחות בחצר – גן רותם, גן גפן, גן מכינה


השתתפות משרד החינוך 120,000 ₪


 


 


 


סע' 2: עבודות פיתוח ליד ישיבת "אור חברון"


 


ישראל אזולאי: אני מציע שמלאכי ייפגש עם הרב שלמה בן חמו ויגיע איתו להבנות בקשר להריסת הקיר בכניסה לישיבת "אור חברון". זו התנהגות לקויה של המועצה, לפעול בצורה כזו בלי לקבל רשות והסכמה מהרב בן חמו.


ישראל ברמסון: מציע:


1. המועצה מצרה על הפגיעה ברב שלמה בן חמו ע"י הורדה הקיר.


2. המועצה תתקן את הנזק שנגרם לקיר.


3. המועצה תבוא בדברים עם הרב, כדי להסדיר בצורה נאותה את המעבר במדרכה, לנוכח סיכון חיי אדם שקיים שם.


4. 2 נציגים מטעם המועצה – ישראל אזולאי וישראל ברמסון, יפגשו עם הרב לתיאום הסדרת המעבר.


שמואל קרלין: אני מציע שנושא כזה לא יובא כלל לדיון במליאת המועצה. אם יש טענה על התנהלות מנהל מחלקה, ניתן לפנות לראש המועצה.


אריס סוד: אני מציע שהמועצה תקיים דיון עם הרב ותגיע איתו להבנות ופתרון מוסכם בנושא זה וכמובן, תביע צער על מה שקרה.


יעקב שרביט: אני מציע , לאחר הדיון בנושא, לא להעלות זאת להצבעה. אני חושב שיש פה ניצול של במת המועצה, כדי לקנות תשומת לב וקולות. אנו סומכים שמלאכי ועוזי מספיק רציניים כדי ללמוד את הלקחים הנדרשים.


 


הצבעה: הצעת ברמסון ואזולאי: בעד – 2 (אזולאי, ברמסון)


 


הצעת שרביט: בעד – 5 (מלאכי, סוד, שרביט, קרלין, שני).


 


הוחלט לא להצביע על נושא הריסת הקיר ליד ישיבת "אור חברון".


 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 14/2013 מיום 14/7/2013


המועצה סומכת על ראש המועצה ומנהל מח' שפע שידעו להפיק את הלקחים הנדרשים ממקרה זה.


 


  


 


 


 


מלאכי לוינגר שולי שמעון


ראש המועצה מזכיר המועצה


 


 


 


רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה


 


 


 


 
עבור לתוכן העמוד