• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/2013

 

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין, ישראל אזולאי, אריה סוד, שמואל קרלין.

 

לא משתתפים: יהושע שני, מרדכי סעייד.

 

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר, עוזי כהן, חגי גלס, חיליק גוטמן.

 

סדר יום: 1. אישור תבר"ים;

2. אישור דירקטוריון חל"פ קרית ארבע חברון.

3. קידום בניית בי"ס "גוונים" והרחבת בתי"ס קיימים ("אחים").

4. בעיית הכלבים המשוטטים ("קריה נאמנה").

 

בפתיחת הישיבה ניתנים עדכונים וסקירות בנושאים הבאים:

"שבוע שפע" – ממנהל מח' שפע מר עוזי כהן.

פעילות המרכז הקהילתי – ממנהל המרכז הקהילתי מר חיליק גוטמן.

עדכוני ראש המועצה:

- הקמת יחידה להסברה והגברת מודעות בכל הקשור לקרית ארבע חברון באמצעות יגאל קוטאי ומרכז מורשת חברון.

- החלה בפעילותה קרן קרית ארבע חברון , בהנהלת הקרן בשלב ראשוני, מנהל המתנ"ס, ראש המועה"ד, גזבר ונציגי הנהלת המועצה. מינוי מר שי סלומון כמנהל הקרן .

- סיום שנת תקציב 2012 בצורה מאוזנת (ממתינים לאישור סופי של משרד הפנים).

- פעילות ראש המועצה וראשי מועצות באזור בנושא התגברות תופעת זריקות אבנים בצירים הראשיים.

 

שאילתא ע"י ישראל אזולאי סיעת "אחים"

התרבות הכלבים בקרית ארבע – חברון היא מטרד גדול ומציק מאוד בזמן האחרון. תושבים רבים מתלוננים ואין מענה.

לאחרונה ילדה קטנה ננשכה ע"י כלב משוטט, בנוסף למקרים שהיו בעבר.

מה עושה המועצה כדי למנוע את המטרד החמור?

 

תשובת ראש המועצה

מדובר בבעיה ארצית עקב ביטול האישור לפקחי "רשות הטבע והגנים" לבצע חיסול כלבים ע"י ירי. המועצה לוחצת על הגורמים הרלוונטים (צרפתי לעיונכם מכתבי לקמ"ט חקלאות) ואנו מקווים כי הנושא יוסדר חוקית תוך שבועות ספורים.

בינתיים עושה המועצה כל שניתן באמצעים החוקיים העומדים לרשותה – כגון: לכידת הכלבים באמצעות מלכודות.

שיטה זו אינה יעילה מספיק מול היקף הבעיה שאנו מתמודדים כנגדה.

סע' 4: בעיית הכלבים המשוטטים

ישראל ברמסון: מציע לטפל בבעיית הכלבים המשוטטים שמפחידים ומסכנים את התושבים ולא משנה איך. צריך ראש יצירתי. לא יתכן שהמצב הזה יימשך. התרענו על הבעיה החמורה הזו כבר לפני מספר שנים.

אני מציע לקחת קבלן חיצוני שיטפל בבעיה ויפתור אותה. אני מוכן להביא את הקבלן.

מלאכי לוינגר: אני מציע שברמסון יביא תוך שבוע הצעה מגובשת לעוזי ושולי ובמקביל, אני אמשיך בלחץ על קמ"ט חקלאות וראש המינהל, לזרז את ההליכים החוקיים שיאפשרו פתרון לבעיה.

סע' 1: אישור תברי"ם

חיים שחר מציג התברי"ם לאישור:

תב"ר 882 – ציוד וריהוט לכיתות חדשות (אולפנא) – השתתפות מפעל הפיס

76,913 ₪

תב"ר 798 – בינוי מחלקה לשירותים חברתיים-

השתת' משרד הרווחה 400,000 ₪

השתת' הקרן לעבודות פיתוח 0

השתת' מפעל הפיס 1,474,770 ₪

סה"כ תב"ר 798 1,874,770 ₪

תב"ר 843 – השלמת פיתוח גבעה ו' – השתת' משהב"ש 400,000 ₪

עבודות קבלניות 392,371 ₪

העברה לעודף סופי 7,629 ₪

 

תב"ר 832 – התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 928,426 ש"ח

השתתפות משרד החינוך 928,420 ₪

השתת' בגרעון סופי – קרן לעבודות פיתוח 26 ₪

 

תברי"ם לסגירה:

תב"ר 774 – תחבורה – הסדרים בטיחותיים בסביבת בתי"ס

תקציב 91,970 ₪

ביצוע 91,970 ₪

 

תב"ר 804 – חינוך, בניה ממ"ד בנות "אופק חדש" תקציב 413,542 ₪

ביצוע 413,542 ₪

 

תב"ר 816 – תחבורה – הסדרי בטיחות בגישה לאולפנא ("דרך חיים") –

תקציב 1,080,000 ₪

ביצוע 1,080,000 ₪

 

תב"ר 823 – חינוך, חידוש מבנים, שיפוץ וחלוקה ל-2 כיתות

תקציב 151,882.07 ₪

ביצוע 151,882.07 ₪

 

תב"ר 873 – מע"צ – העתקת סככה וקרוואנים כביש 3507

תקציב 128,700 ₪

ביצוע 128,700 ש"ח

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבת מועצה מס' 11/2013 מיום 20/5/2013

אושרו התברי"ם הבאים:

תב"ר 882 – ציוד וריהוט לכיתות חדשות (אולפנא) – השתתפות מפעל הפיס

76,913 ₪

תב"ר 798 – בינוי מחלקה לשירותים חברתיים-

השתת' משרד הרווחה 400,000 ₪

השתת' הקרן לעבודות פיתוח 0

השתת' מפעל הפיס 1,474,770 ₪

סה"כ תב"ר 798 1,874,770 ₪

תב"ר 843 – השלמת פיתוח גבעה ו' – השתת' משהב"ש 400,000 ₪

עבודות קבלניות 392,371 ₪

העברה לעודף סופי 7,629 ₪

 

תב"ר 832 – התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 928,426 ₪

השתתפות משרד החינוך 928,420 ₪

השתת' בגרעון סופי – קרן לעבודות פיתוח 26 ₪

תברי"ם לסגירה:

תב"ר 774 – תחבורה – הסדרים בטיחותיים בסביבת בתי"ס

תקציב 91,970 ₪

ביצוע 91,970 ₪

 

תב"ר 804 – חינוך, בניה ממ"ד בנות "אופק חדש" תקציב 413,542 ₪

ביצוע 413,542 ₪

 

תב"ר 816 – תחבורה – הסדרי בטיחות בגישה לאולפנא ("דרך חיים") –

תקציב 1,080,000 ₪

ביצוע 1,080,000 ₪

 

תב"ר 823 – חינוך, חידוש מבנים, שיפוץ וחלוקה ל-2 כיתות: תקציב 151,882.07 ₪

ביצוע 151,882.07 ₪

 

תב"ר 873 – מע"צ – העתקת סככה וקרוואנים כביש 3507 :תקציב 128,700 ₪

ביצוע 128,700 ש"ח

 

 

סע' 2: אישור דירקטוריון חל"פ קרית ארבע חברון

ישראל אזולאי: אני מציע את מר יעקב דדון כאחד מ-2 נציגי הציבור בדירקטוריון.

דדון היה תושב הקריה שנים רבות ויו"ר הדירקטריון של החל"פ ואין ספק שנסיונו העשיר בתחום, יתרום לפעילות החל"פ.

אריה סוד: אני מציע את גב' שרון גוט כנציגת ציבור נוספת.

ישראל ברמסון: אני מציע ששני נציגים בדירקטוריון יהיו מטעם סיעת "קריה נאמנה", כדי שיהיה פה מראית עין של שוויון בייצוג המועצה בדירקטוריון, או ששוב אתם בכח הרוב שלכם, תסגרו הכל מראש ותבחרו נציגים של הקואליציה בלבד. חוץ מזה ,לדעתי, לא ניתן לבחור בדדון כנציג ציבור, משום שהוא לא גר פה.

אני מציע את דוד יואלי כנציג ציבור. יש לו תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות והוא מאוד מתאים לתפקיד הזה. לנציגת ציבור, אני מציע את גב' חנה רוצקי – בחורה מוכשרת מאוד שנבחנת לקראת תואר בראיית חשבון.

מלאכי לוינגר: אני מציע לקבל את הצעת אזולאי וסוד לבחור את גב' שרון גוט ומר יעקב דדון כנציגי ציבור.

אני מציע את חיים שחר ועוזי כהן כנציגים מקרב עובדי המועצה ואת ישראל אזולאי ואותי כנציגים מקרב חברי המועצה.

אני רואה חשיבות בהפיכת הדירקטוריון לגורם מקצועי שיעמיד את החל"פ על הרגליים מבחינת יזמות כלכלית.

ישראל ברמסון: אני מציע כנציגים מקרב חברי המועצה את מלאכי ואותי.

 

הצבעה על נציגים מקרב חברי המועצה:

הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, אזולאי, סוד, קרלין)

הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, גופשטיין)

הצעת מלאכי התקבלה

 

 

הצבעה על נציגי הציבור:

הצעת מלאכי: בעד – 3 (מלאכי, אזולאי, סוד)

הצעת ברמסון: בעד –2 (ברמסון, גופשטיין)

קרלין לא משתתף בהצבעה עקב התנגדותו לבחירת דדון

הצעת מלאכי התקבלה

 

 

הצבעה על נציגים מקרב עובדי המועצה:

הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, קרלין, סוד, אזולאי)

נגד - 2 (ברמסון, גופשטיין)

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מספר 11/2013 מיום 20/5/2013

הוחלט לבחור את נציגי המועצה דלהלן לכהן בדירקטוריון חל"פ קרית ארבע

1. מלאכי לוינגר – נציג מקרב חברי המועצה

2. ישראל אזולאי – נציג מקרב חברי המועצה

3. עוזי כהן – נציג מקרב עובדי המועצה

4. חיים שחר – נציג מקרב עובדי המועצה

5. יעקב דדון – נציג ציבור

6. שרון גוט – נציגת ציבור

 

 

 

 

 

סע' 3: קידום בניית בי"ס "גוונים" והרחבת בתי"ס קיימים

ישראל אזולאי: מציע לתת לבי"ס "גוונים" העדפה מתקנת ולטפל כמה שיותר מהר בבינוי ביה"ס הזה, כדי שניתן יהיה לתת מענה לצרכים שיתפתחו בשנים הקרובות, כולל פתיחת חטיבת ביניים, כדי שהתלמידים לא יצטרכו לנסוע ללמוד בירושלים. חשוב שתהיה להם תחושה טובה ושהם רצויים פה.

ישראל ברמסון: מציע לשמור על זכויות הציבור החילוני ולהתייחס אליו כשווה מול שווים בנושא החינוך וגם בנושא הדיור.

אני עקרונית תומך בפתיחת בי"ס תיכון לציבור החילוני שלא יצטרכו לנסוע לירושלים.

יעקב שרביט: אני מציע שהמועצה תבחן בחיוב את הנושא הזה בהתאם לנתונים שיבדקו באמצעות מנהל אגף החינוך.

מלאכי לוינגר: אני מציע שאם אכן הנתונים יוכיחו שקיימת היתכנות לפתיחת כיתה ט', המועצה תעודכן ובכל מקרה זה יהיה רק לקראת שנה"ל תשע"ה.

הצעת יעקב שרביט מתקבלת ברוב קולות.

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד