• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/2013 שלא מן המנין

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין, ישראל אזולאי, יהושע שני, שמואל קרלין.

 

לא משתתפים:   יעקב שרביט, אריה סוד, מרדכי סעייד.

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:           הארכת ערבות המועצה לחל"פ ע"ס 500,000 ש"ח

 

ישראל ברמסון:  אני מציע לא להאריך הערבות כי מנכ"ל החל"פ  מר יוני כהן, לא נתן לנו סקירה על פעילות החל"פ, כבר זמן רב.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את הערבות ולהזמין את יוני לתת סקירה ודווח באחת הישיבות הבאות.

 

הצבעה: הצעת מלאכי:  בעד – 3 (מלאכי, שני, קרלין)

                                                    נגד  - 2 (בנצי, ברמסון)

 

 

החלטה בישיבת מועצה מס' 10/2013 שלא מן המנין מיום 21/4/2013

הוחלט לאשר הארכת ערבות המועצה לחברה לפיתוח ע"ס 500,000 ₪.

מנכ"ל החל"פ מר יוני כהן, יוזמן לתת סקירה על פעילות החל"פ באחת מישיבות המועצה הבאות.

 

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד