• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2013

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, אריה סוד,יעקב שרביט, שמואל קרלין.

לא השתתפו: יהושע שני, בנצי גופשטיין, מרדכי סעייד.

 

נוכחים:         שולי שמעון, חיים שחר, נריה דולב

 

סדר יום:          1. אישור תברי"ם

                         2. ועדה לסמים מסוכנים + ועדת הנצחה

                         3. קיום החלטות המועצה ("קריה נאמנה")

                           4. עידוד עסקים קטנים בקרית ארבע חברון ("אחים")

 

סע' 1: אישור תברי"ם

חיים שחר:        מבקש לאשר התברי"ם דלהלן:

                        תב"ר 878 – רכישת מנוף למשאית –הלוואה לרכישה – 185,000 ש"ח                                                                       

 

הצבעה: בעד – 5

                       נמנע – 1 (ברמסון)

                         תב"ר 861 – התקנת מצלמות – סגירת פיתחה חרסינה –

                                                                                                       השתת' פקע"ר 250,000  

                                                                                     השתת' היח' להתיישבות   35,000   

                                                                                     הקצבה מתקציב רגיל        20,000   

                                                                                     סה"כ תב"ר 861                 305,000 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 7/2013 מיום 18/3/13

הוחלט לאשר את התברי"ם דלהלן:

תב"ר 878 – רכישת מנוף למשאית –הלוואה לרכישה – 185,000 ₪

                                                   

תב"ר 861 – התקנת מצלמות – סגירת פיתחה חרסינה –

                                                           השתת' פקע"ר 250,000  

                                         השתת' היח' להתיישבות   35,000   

                                         הקצבה מתקציב רגיל        20,000   

                                       סה"כ תב"ר 861                 305,000 

 

 

 

 

 

סע' 2: ועדת סמים מסוכנים + ועדת הנצחה

מלאכי לוינגר:  מציע לבחור את שמואל קרלין כיו"ר הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים. יתר חברי הועדה שנבחרו כבר הם גרשון גולדמן – מנהל מח' הרווחה, אבי שושן – מנהל מח' חינוך, נעמה נוב ומינה גוברי – נציגות  ציבור. אוהד זימרן – מנהל בי"ס, שרה זוננשיין – נציגת הרשות הלאומית למלחמה בסמים.

ישראל ברמסון: מציע לא לבחור בועדה כפי שמוצע, כי ועדות החובה מאויישות ע"י חברי הקואליציה בלבד ולא עפ"י ההרכב הסיעתי של המועצה.

 

הצבעה: בעד – 4 (מלאכי, אזולאי, שרביט, סוד)

                                                 נגד – 1 (ברמסון)

                                               נמנע – 1 (קרלין

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 7/2013 מיום 18/3/2013

הוחלט לבחור במר שמואל קרלין כיו"ר הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים.

יתר חברי הועדה הם: גרשון גולדמן – מנהל מח' הרווחה, אבי שושן – מנהל מח' החינוך, נעמה נוב – נציגת ציבור, מינה גוברי – נציגת ציבור, אוהד זימרן – מנהל בי"ס בישוב, שרה זוננשיין – נציגת הרשות הלאומי למלחמה בסמים.

 

סע' 4: עידוד עסקים קטנים בקרית ארבע חברון

ישראל אזולאי:  מציע:

1.       המועצה תהווה דוגמא אישית לעידוד העסקים ע"י רכישה מהחנויות והזמנת עבודות מגורמים מקומיים.

2.       שיפור רציני של חזות מרכז הקניות באמצעות פיתוח, ריצוף, תאורה, גינון, נקיון וכיו"ב.

3.       הצבת שילוט,  תחנת ריענון והסדרת מקומות חניה לאוטובוסים.

4.       לתאם עם הסיורים המאורגנים ע"י המועצה, המדרשה ומוסדות נוספים, לבצע עצירת התרעננות בכל פעם במקום אחר בקריה.

 

בצעדים הנ"ל נחזק את העסקים הקטנים שנמצאים במצב קשה מאוד.

שמואל קרלין: מציע להקים ועדה, יחד עם בעלי העסקים שתכין תוכנית אב עם פירוט הצרכים, העלויות ומקורות מימון ובהתאם לכך יקבעו סדרי עדיפויות.

יעקב שרביט:   מציע למנות פורום בהשתתפות אזולאי, נריה ועוזי, יחד עם מספר בעלי עסקים בתחום המזון במרכז המסחרי, שיגבשו תוכנית איך לשפר את חזית המרכז המסחרי.

אריה סוד:       מציע לא לשבת עם בעלי העסקים כל עוד אין להם ועד מסודר שמייצג אותם .

ישראל ברמסון: מציע: (1) המועצה תוריד את הארנונה לעסקים, לתעריפים שקיימים היום בכל גזרת הר חברון וגוש עציון. (2) המועצה תעסיק בעלי מקצוע תושבי הקריה העוסקים בתחומים שהמועצה זקוקה להם כגון צבעים וכו'.

                       אני סבור שצעדים אלו מצד המועצה יעודדו ויסייעו לעסקים הקטנים בקריה.

מלאכי לוינגר: מציע שהועדה שנבחר  לטפל בנושא זה, תבדוק בין היתר, אפשרות להקל על בעלי העסקים מבחינה כלכלית באמצעות הורדת תעריפי הארנונה.

                       מציע שהרכב הועדה יהיו אזולאי ישראל – מרכז הועדה, ישראל ברמסון ואריה סוד, שולי שמעון, נריה דולב ועוזי כהן.

                       הועדה תיפגש עם נציגות מקובלת שתייצג את בעלי העסקים.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 4 בישיבת המועצה מס' 7/2013 מיום 18/3/2013

1.       תוקם ועדה שתגבש תוכנית לעידוד וטיפוח העסקים הקטנים בקרית ארבע.

2.       הועדה תבדוק בין היתר, אפשרות להורדת תעריפי הארנונה לעסקים.

3.       חברי הועדה הם: ישראל אזולאי – מרכז הועדה, ישראל ברמסון, אריה סוד, שולי שמעון, נריה דולב, עוזי כהן.

4.       הועדה תיפגש עם ועד נבחר שייצג את בעלי העסקים.

 

 

סע' 3: קיום החלטות המועצה

ישראל אזולאי מעדכן על פעילות ועדת ההנצחה ומסוכם שייפגש בימים הקרובים עם עוזי ונריה לגבי שיפורים מוצעים באנדרטה לקראת יום העצמאות.

 

יעקב שרביט עוזב את הישיבה

 

 

 

 

ישראל ברמסון: מציע שראש המועצה יכבד את החלטות המועצה ויישם אותם כרוחם וכלשונם.

                       מלאכי לא תמיד מבצע את החלטות המועצה. לדוגמא – ההחלטה לזמן פגישה תוך שבוע בנושא דחוף ורציני עם המח"ט.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 7/2013 מיום 18/3/2013

ראש המועצה יכבד ויישם את החלטות המועצה ככתבם וכלשונם.

 

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                   שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                   מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד