• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/2013 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/2013 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום שלישי, ט' אדר תשע"ג (19 לפברואר 2013)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, בנצי  גופשטיין,   אריה סוד.

לא השתתפו: יהושע שני, שמואל קרלין, יעקב שרביט.

 

נוכחים:         שולי שמעון, חיים שחר, אבירם כהן.

 

סדר יום:          1. תוואי הכביש החדש בחרסינה והשלכותיו (קריה נאמנה)

                             הצעת החלטה: המועצה תסייע לפתור את הבעיה בירידת ההכנסות הכספיות של המכולות כתוצאה מגדר הבטיחות החדשה.

                        2. מינוי יו"ר לועדה לסמים מסוכנים .

                        3. אישור ערבות להלוואת מתנ"ס.

 

סע' 1: תוואי הכביש החדש בחרסינה והשלכותיו

ישראל ברמסון:    מציע למנות צוות בהרכב 2 חברי מועצה, יחד עם מזכיר המועצה וגזבר המועצה שיבחנו רעיונות לפתרון הבעיה בירידת ההכנסות הכספיות במכולת במתחם הקרוואנים כתוצאה מגדר הבטיחות החדשה בכביש המחבר.

מלאכי לוינגר:       מציע בהמשך להצעת ברמסון, להקים צוות בהרכב גזבר המועצה ומזכיר המועצה , ברמסון ואזולאי, שיבדקו כיצד ניתן לסייע למר אבירם כהן בקטע ההומניטרי, לאור הפגיעה בהכנסות המכולת שהוא מפעיל, לאור הצבת המעקות  בצד הכביש הסמוך למכולת. במקביל, לבחון עם מע"צ כיצד הם יכולים לסייע.

 

הצבעה על הצעת מלאכי/ברמסון: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 6/2013 מיום 19/2/2013

הוחלט להקים צוות בהרכב ישראל ברמסון , ישראל אזולאי, חיים שחר ושולי שמעון שיבדקו כיצד ניתן לסייע למר אבירם כהן בקטע ההומניטרי, לאור הפגיעה בהכנסות המכולת שהוא מפעיל באתר הקרוואנים, לאור הצבת המעקות בצד הכביש הסמוך למכולת. במקביל, יבחן עם מע"צ כיצד הם יכולים לסייע בענין זה.

 

סע' 2: מינוי יו"ר לועדה לסמים מסוכנים

יורד מסדר היום

סע' 3: אישור ערבות להלוואת מתנ"ס

חיים מדווח על בקשת המתנ"ס למתן ערבות מועצה להלוואה בנקאית בסך 250,000 ₪.

ישראל ברמסון:    מציע לא לאשר הערבות ולהזמין לפה את מנהל המתנ"ס שיתן לנו סקירה מפורטת על פעילות המתנ"ס.

                            הגיע הזמן, לאחר 4.5 שנים שהמתנ"ס כגוף נתמך שאנו מעבירים לו מאות אלפי ₪ בשנה, ידווח לנו על פעילותם השוטפת.

                            במידה ונשמע סקירה ונתרשם, אז נדון בבקשתם.

ישראל אזולאי:     מציע: (1) להזמין את מנהל המתנ"ס לאחד מ- 2 ישיבות המועצה הבאות, לתת סקירה ודווח על פעילות המתנ"ס והקהילה.

                            (2) לאשר את הערבות כמתבקש.

 

הצבעה: הצעת אזולאי: בעד – 4 (אזולאי, מלאכי, שני, סוד)

             הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, גופשטיין)

                                הצעת אזולאי התקבלה

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 6/2013 מיום 19/2/2013

הוחלט:

 (א) להזמין את מנהל המתנ"ס לאחד מ-2 ישיבות המועצה הבאות, למתן סקירה ודווח על פעילות המתנ"ס והקהילה.

(ב) לאשר את הערבות להלוואה הבנקאית.

 

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד