• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה מס' 16/2012

שהתקיימה ביום ראשון, ד' כסלו תשע"ג (18/11/2012)

            

משתתפים:           מלאכי לוינגר, אריה סוד, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, מרדכי סעייד, יעקב שרביט, בנצי גופשטיין..

 

לא השתתפו:         מרדכי סעייד, יהושע שני.

 

נוכחים:                שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:              צו ארנונה לשנת 2012

 

 

חיים שחר מציג את הצעת צו הארנונה לשנת 2013.

 

ישראל ברמסון:    מציע לקיים דיון מיוחד ביום נפרד בנושא הארנונה ולא לשלב זאת עם ישיבות מועצה אחרות, בשעה כ"כ מאוחרת. או לחילופין, לפתוח תחילה בדיון על הארנונה.

אריה סוד:            מציע לאשר את טבלה ההנחות שהוגשה לנו ע"י הגזבר אבל לתת אפשרות לועדת הנחות במקרים מסויימים להגיע להנחה המירבית המאושרת ע"י שר הפנים ושזה יופיע בצו הארנונה.

ישראל אזולאי:     מציע, בהמשך להצעת אריה, לפרסם לציבור לא רק את החיובים אלא גם את הזכויות. כמו"כ מציע לקבל את הצעת הגזבר לבעלי עסקים ולתעשיה כמהלך ראשון ומתוך שאיפה להקלה נוספת לקראת השנה הבאה.

ישראל ברמסון:    מציע:

1.       טבלת ההנחות לפי משרד הפנים תהיה במקסימום לפי הצו שפורסם ע"י שר הפנים ולא לקצץ באפשרות ההנחה כפי שנעשה היום.

2.       ההנחה המקסימלית, כפי שאוזכר, תינתן לכל מי שמגיע לו הנחה ולא עפ"י שיקול דעתם של חברי ועדת ההנחות בארנונה.

3.       סע' 2.21 – מבנה המשמש למשרדים, עסקים, מסעדות ומסחר – 60 ₪ למ"ר.          

4.       סע' 2.4 – מבנה המשמש לתעשיה:

                       עד 100 מ"ר ראשונים                     – 30 ₪ למ"ר

                       מ- 101 מ"ר ראשונים עד 200 מ"ר – 30 ₪ למ"ר

                       מ- 201 מ"ר ראשונים עד 300 מ"ר – 30 ₪ למ"ר

                       מ- 301 מ"ר ראשונים עד 400 מ"ר – 30 ₪ למ"ר

                       התעריפים שהצעתי הם לפי הנהוג במועצות השכנות.      

         

5.       המועצה  תתמוך ככל יכולתה בבעלי עסקים השונים, הן במסחר והן בתעשיה וזאת מתוך הבנה שהחוסן הקהילתי נמדד גם בחיזוק הכלכלי של העסקים השונים בקרית ארבע.

מלאכי לוינגר:       בהתאם להצעות סוד ואזולאי, אני מציע:

1.       לאשר את צו הארנונה לשנת 2013 כפי שהוגש ע"י הגזבר.

2.       ועדת ההנחות בארנונה תפעל בהתאם לטבלת ההנחות ותהיה מוסמכת במקרים ספציפיים לתת את ההנחה המירבית שמאושרת ע"י שר הפנים.

3.       המועצה רואה חשיבות וצורך לחזק את בעלי העסקים בקרית ארבע חברון, לפיכך, מאושר התעריף המופחת לבעלי עסקים כמפורט בהצעת הצו, שנקבע בהתאם להחלטת ועדת משנה והגזבר.

 לקראת שנה הבאה, תביא ועדת המשנה המלצות מחודשות כדי להתאים את מחירי הארנונה לבעלי עסקים, כמה שיותר לתעריף שנהוג בישובים הסמוכים.

4.       המועצה תפרסם לציבור דף הסבר לגבי הארנונה שיפורטו בו בין היתר, ההקלות שהתושבים זכאים להם.

שמואל קרלין:       מציע לאשר את הצו כפי שהוגש ע"י הגזבר ומתנגד להצעה לגבי ועדת המשנה.

 

הצבעות:

הצעת מלאכי, סוד ואזולאי: בעד – 5 (מלאכי, סוד, אזולאי, שרביט, שמואל)

                           הצעת שמואל: בעד - 1 (שמואל)

                        הצעת ברמסון : בעד – 2 (ברמסון, גופשטיין).

 

 

החלטה בישיבת מועצה מס' 16/2012 מיום 18/11/2012

א.      צו הארנונה לשנת 2013 כפי שהוגש ע"י הגזבר מאושר.

ב.      ועדת ההנחות בארנונה תפעל בהתאם לטבלת ההנחות ותהיה מוסמכת במקרים ספציפיים לתת את ההנחה המירבית שמאושרת ע"י שר הפנים.

ג.       המועצה רואה חשיבות וצורך לחזק את בעלי העסקים בקרית ארבע חברון, ולפיכך מתבקשת ועדת המשנה לקראת שנה הבאה, להביא בפניה המלצות מחודשות כדי להתאים את מחירים הארנונה לבעלי עסקים, כמה שיותר לתעריף שנהוג בישובים הסמוכים.

ד.      המועצה תפרסם לציבור דף הסבר לגבי הארנונה שיפורטו בו בין היתר, ההקלות שהתושבים זכאים להם.

 

 

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                   שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד