• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2012

שהתקיימה ביום ראשון, ד' כסלו תשע"ג (18/11/2012)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, אריה סוד, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, מרדכי סעייד, יעקב שרביט, גופשטיין בנצי.

 

לא השתתף:          יהושע שני.

 

נוכחים:                שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:        1. הגרעון בתקציב המועצה ("קריה נאמנה")

                        2. המשך רכישת קרקעות ובתים בסביבות קרית ארבע חברון ("אחים")

 

סע 1: הגרעון בתקציב המועצה

ישראל ברמסון:    מציע:

                            א. המועצה מבינה את המשמעות החמורה של הגרעון הכספי המצטבר שבו נתונה הרשות המקומית.

                            ב. המועצה דורשת מראש המועצה לקחת את העניינים בידיים ולהגיש תוכנית מהירה ע"מ לתקן את המצב הקיים.

                            ג. ראש המועצה יביא יחד עם הגזבר תוכנית חירום להגדלת ההכנסות וקיצוץ בסעיפים הבזבזניים והפופוליסטיים כגון פרסום ויחסי ציבור, ששם אפשר לקצץ הרבה ולא לפגוע בעובדים הפשוטים בדרגים הנמוכים. שם לא נמצא פתרון. התוכנית תוגש למועצה בדחיפות לקראת ישיבת המועצה הבאה.

אריה סוד:            מציע: המועצה קוראת לגזבר המועצה וראש המועצה לצמצם בגרעון המועצה ולהגיש תוכנית עבודה לשנת 2013 בהתאם לרוח הדברים שנאמרו פה בישיבה.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 3 (ברמסון, גופשטיין, סעייד)

                  הצעת אריה :    בעד – 4 (מלאכי, סוד, שרביט, קרלין)

אזולאי ישראל לא נוכח בהצבעה

הצעת אריה סוד מתקבלת.

סעייד עוזב את הישיבה.

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 15/2012 מיום 18/11/2012

המועצה קוראת לגזבר המועצה וראש המועצה לצמצם בגרעון המועצה ולהגיש תוכנית עבודה לשנת 2013 בהתאם לרוח הדברים שנאמרו בישיבה הנוכחית.

 

 

סע' 2: המשך רכישת קרקעות ובתים בסיבות קרית ארבע חברון

ישראל אזולאי:     מציע: א. המועצה תמשיך לפעול לרכישת קרקעות ובתים והרחבת שטחה המוניציפאלי של קרית ארבע.

                            ב. ראש המועצה יתן סקירה בנושא זה בפני חברי המועצה פעם בחצי שנה.

ישראל ברמסון:    מציע:

1.       המועצה מחזקת את ידי העושים במלאכה ובמיוחד את עובדי המועצה ובפרט את קב"ט המועצה גלמן אייל. תחזקנה ידיהם.

2.       המועצה תמשיך לפעול לגיוס משאבים בנושא רגיש זה ותקדמו כפי יכולתה.

3.       תוקם ועדה בהרכב כל חברי המועצה שתתכנס מידי 3 חודשים לשם קבלת דווח מראש המועצה והתוויית כוון.

יעקב שרביט:        מציע פעם בשלושה-ארבעה חודשים נתכנס כל המליאה לפני ישיבת מועצה, נדבר על הכל, נתעדכן, נעלה רעיונות.

                            לאור העובדה שהבחירות יתקיימו בעוד פחות משנה, אז מציע שדיון ראשון ייערך בינואר , שני ביוני.

מלאכי לוינגר:       מציע להצביע על הצעה משולבת ברמסון, אזולאי ושרביט.

                                   

הצבעה: בעד –  7

                                                                            נגד – 1 (אריה)

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 15/2012 מיום 18/11/2012

  1. המועצה מחזקת את ידי העושים במלאכה בנושא רכישת קרקעות ובתים ובמיוחד את  קב"ט המועצה מר אייל גלמן.
  2. המועצה תמשיך לפעול לגיוס משאבים בנושא רגיש זה ותקדמו ככל יכולתה.
  3. ראש המועצה יעדכן את חברי המועצה בנושא זה בחודשים ינואר ויוני 2013, לפני ישיבת המועצה ויתקיים דיון.

 

 

 

 

 

 

                                                                  מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                  ראש המועצה                 גזבר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה 

 

 

 

 

שש/דרעבור לתוכן העמוד