• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה מס' 14/2012

שהתקיימה ביום ראשון, ד' כסלו תשע"ג (18/11/2012)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, אריה סוד, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, מרדכי סעייד, יעקב שרביט.

 

לא השתתפו:         יהושע שני, בנצי גופשטיין.

 

נוכחים:                שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:              1. אישור תברי"ם

                             2. בחירת נציג ציבור לועדת בחינה למשרות חדשות.

                              3. אישור השכרת אגף יעקב (226 מ"ר) בבנין המועצה לשירותי בריאות כללית ל- 10 שנים עם אופציה להארכה ל-10 שנים נוספות.

                            4. המשך דיון בהמלצת ועדת שמות.

 

סע' 1: אישור תברי"ם

                            חיים שחר מציג את התברי"ם המוצעים לאישור:

 

                            תב"ר 776 – פנים – עבודות לתשתיות למבנה ציבור – מדורגים

                                     – תוספת משרד הפנים                                       14,000  

 

                            תב"ר 861 – פקע"ר – התקנת מצלמות סגירה ופתיחה חרסינה

-השתתפות פקע"ר                                     270,000 

                                                                         

 

                            תב"ר 867 – פנים – תיקון מפגעי בטיחות במתקני שעשועים

                                                        - השתתפות משרד הפנים                                110,448 ₪

 

                            תב"ר 868 – פנים – תשתיות חשמל למבנה ציבור מרכז אזרחי  

                                                                - השתתפות משרד הפנים                              70,000  

 

                            תב"ר 870 – חינוך – רכישת מבנה יביל + שיפוץ ופיתוח ממ"ד בנים   

                                                                 - השתתפות משרד החינוך                          385,000 ₪

                       

                            תב"ר 871 – הנגשת (מעלית) מרכז אזרחי שלב ב' –

                                                  מקור מימון - שכ"ד                                                  464,000 ₪

 

                                              הצבעה: בעד - פה אחד

 

 

 

 

 

החלטה בישיבה מס' 14/2012 מיום 18/11/2012

מאושרים התברי"ם כדלקמן:

תב"ר 776 – פנים – עבודות לתשתיות למבנה ציבור – מדורגים –

                                 תוספת משרד הפנים                                                                14,000 ש"ח                                        

תב"ר 861 – פקע"ר – התקנת מצלמות סגירה ופתיחה חרסינה –              

                                    השתתפות  פקע"ר                                                         270,000  ש"ח                                                                                                       

תב"ר 867 – פנים – תיקון מפגעי בטיחות במתקני שעשועים –

                                 השתתפות משרד הפנים                                                   110,448 

                                                                                                                  

תב"ר 868 – פנים – תשתיות חשמל למבנה ציבור מרכז אזרחי –

                                 השתתפות משרד הפנים                                                   70,000  

                                                                                                                      

תב"ר 870 – חינוך – רכישת מבנה יביל + שיפוץ ופיתוח ממ"ד בנים –  

                                  השתתפות משרד החינוך                                                 385,000 ₪

 

תב"ר 871 – הנגשת (מעלית) מרכז אזרחי שלב ב' –

                                                  מקור מימון - שכ"ד                                         464,000 ₪

 

סע' 2: בחירת נציג ציבור לועדת בחינה למשרות חדשות.

 

יורד מסדר היום

 

סע' 3: אישור השכרת אגף יעקב (226 מ"ר) בבנין המועצה לשירותי בריאות כללית ל- 10 שנים עם אופציה להארכה ל-10 שנים נוספות.

 

שולי מדווח על פרטי הסכם השכירות עם שירותי בריאות כללית.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 14/2012 מיום 18/11/2012

הוחלט לאשר השכרת אגף יעקב (כ- 226 מ"ר) בבנין המועצה לשירותי בריאות כללית לתקופה של 10 שנים, עם אופציה להארכה של 10 שנים.

 

סע' 4: המשך דיון בהמלצת ועדת שמות.

 

יורד מסדר היום

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                                שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד