• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11/2012

שהתקיימה ביום ראשון, ג' מנ"א תשע"ב (22 ביולי 2012)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, אריה סוד, יעקב שרביט,  ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, ישראל אזולאי, שמואל קרלין.

לא משתתפים:      בנצי גופשטיין,  יהושע שני.

 

סדר יום:              1. אישור תברי"ם;

                            2. תיקוני תקציב 2012;

                            3. עדכון היערכות מערכת החינוך (בתי ספר, גנים ומעונות) לשנה"ל הבאה –

                               (סיעת "אחים" ו"קריה נאמנה");

                            4. אישור ועדות.

 

שאילתות ישראל אזולאי

  1. מה נעשה עם השיפוצים של השירותים הציבוריים שליד הבנק? מתי יבוצעו?
  2. מדוע המועצה לא מבצעת החלטות מועצה דלהלן:

א.      "יום פתוח" לראש המועצה – ישיבה מס' 7/2012 מיום 5/6/2011.

ב.      שיפור חזיתות המבנים – ישיבה מס' 11/2012 מיום 12/9/2011.

 

 

 

תשובות ראש המועצה

  1. שיפוץ שירותים ציבוריים – ביקשנו ממשרד הפנים תב"ר לענין זה. ברגע שזה יאושר, נבצע את השיפוצים.
  2. (א) יום פתוח לראש המועצה – אני מקיים יום פתוח – 7 ימים בשבוע. אני מקווה שמידי יום רביעי נישאר פה מאוחר יותר כדי לשמוע את התושבים שאינם מספיקים לפנות אלינו בשעות הבוקר.

             (ב) שיפור חזיתות המבנים – אתייחס בישיבת המועצה הבאה.

 

 

סדר יום:           אישור תברי"ם.

                         חיים שחר מפרט את התברי"ם לאישור:

                         תב"ר מס' 799 – שיפוץ אולמות ספורט – תוספת משרד החינוך  200,000 ₪

                                                                              השתת'  משרד תרבות וספורט    304,600 ₪

                                                                                סה"כ תב"ר    מס' 799              504,600 ₪

 

                         תב"ר מס' 821 – העתקה ושדרוג מוקד חירום

                                                                                 השתת' משרד הבטחון     450,000 

 

                         תב"ר מס' 846 – רענון רכב בטחון         השתת' פקע"ר                 120,000 

                                                                                           השתת' ממכירת רכוש     70,000  

                                                                                      סה"כ תב"ר 846                   190,000 

 

                         תב"ר מס' 852 – התאמת חללים לכיתות לימוד ממ"ד בנות

                                                                                             השתת' משרד החינוך     70,000  

 

                         תב"ר מס' 853 – התאמת חללים לכיתות לימוד אלוני ממרא

                                                                                             השתת' משרד החינוך     70,000  

 

                         תב"ר מס' 855 – חידוש מבנים ממ"ד בנות

                                                                                             השתת' משרד החינוך     270,000  

 

                         תב"ר מס' 856 – חידוש מבנים ממ"ד בנים

                                                                                             השתת' משרד החינוך     260,000  

 

                         תב"ר מס' 857 – חידוש מבנים בי"ס אלוני ממרא

                                                                                             השתת' משרד החינוך     170,000  

 

                         תב"ר מס' 858 – חידוש מבנים בי"ס תלמוד תורה

                                                                                             השתת' משרד החינוך     155,000  

 

                         תב"ר מס' 859 – חידוש מבנים בי"ס גוונים

                                                                                             השתת' משרד החינוך     80,000  

 

                         תב"ר מס' 860 – סימון כבישים והתקני בטיחות

                                                                                      השתת' משרד התחבורה     120,536

                                                                              השתת' הקרן לעבודות פיתוח     12,393  

                                                                                    סה"כ תב"ר  860                  133,929 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 1: אישור תברי"ם בישיבה מס' 11/2012 מיום 22/7/12

מאושרים התברי"ם כלהלן:

תב"ר מס' 799 – שיפוץ אולמות ספורט – תוספת משרד החינוך  200,000 ₪

                                                                              השתת'  משרד תרבות וספורט    304,600 ₪

                                                                                סה"כ תב"ר    מס' 799              504,600 ₪

            תב"ר מס' 821 – העתקה ושדרוג מוקד חירום

                                                                     השתת' משרד הבטחון     450,000 

            תב"ר מס' 846 – רענון רכב בטחון         השתת' פקע"ר                 120,000 

                                                                                           השתת' ממכירת רכוש     70,000  

                                                                                      סה"כ תב"ר 846                   190,000 

            תב"ר מס' 852 – התאמת חללים לכיתות לימוד ממ"ד בנות

                                                                                             השתת' משרד החינוך     70,000  

            תב"ר מס' 853 – התאמת חללים לכיתות לימוד אלוני ממרא

                                                                                             השתת' משרד החינוך     70,000  

            תב"ר מס' 855 – חידוש מבנים ממ"ד בנות

                                                                                             השתת' משרד החינוך     270,000  

            תב"ר מס' 856 – חידוש מבנים ממ"ד בנים

                                                                                             השתת' משרד החינוך     260,000  

            תב"ר מס' 857 – חידוש מבנים בי"ס אלוני ממרא

                                                                                             השתת' משרד החינוך     170,000  

            תב"ר מס' 858 – חידוש מבנים בי"ס תלמוד תורה

                                                                                             השתת' משרד החינוך     155,000  

            תב"ר מס' 859 – חידוש מבנים בי"ס גוונים

                                                                                             השתת' משרד החינוך     80,000  

            תב"ר מס' 860 – סימון כבישים והתקני בטיחות

                                                                                      השתת' משרד התחבורה     120,536

                                                                              השתת' הקרן לעבודות פיתוח     12,393  

                                                                                    סה"כ תב"ר  860                  133,929 ₪

 

סע' 2: תיקוני תקציב 2012;

 

חיים שחר נותן הסברים לתיקוני התקציב המוצעים:

סע' מס'

פרטים

תקציב קיים

תוספת

הפחתה

תקציב מעודכן

161100110

מועצה כללי משכורות

390,000

 

390,000  -

--

162300110

גביה – משכורות

---

240,000

 

240,000

174520110

ביוב – משכורת

---

105,000

 

105,000

176900110

מרשם אוכלוסין-משכורת

---

45,000

 

45,000

161130820

השתת' במרכז השלטון המקומי

---

18,000

 

18,000

161400680

אתר אינטרנט

---

26,500

 

26,500

185100810

מ.דתית – השתת' המועצה

704,000

 

135,317  -

568,683

161400750

פרסום ויחסי ציבור

120,000

120,000

 

240,000

161610750

השתלמויות כללי

50,000

20,000

 

70,000

164920691

פרע"מ – קרן

550,000

187,497

 

737,497

סע' מס'

פרטים

תקציב קיים

תוספת

הפחתה

תקציב מעודכן

164920692

פרע"מ – ריבית

160,000

42,300

 

202,300

164920693

פרע"מ – הצמדה

80,000

40,500

 

120,500

182410750

היכל התרבות

96,000

40,000

 

136,000

162300750

גביה-קבלניות (מילגם)

 

135,720

 

135,720

182890820

תנועות נוער השתת'

100,000

50,000

 

150,000

182900810

מועדון קליעה

20,000

6,800

 

26,800

193500750

קרקעות-שמירת אדמות

 

120,000

 

120,000

176300820

השתת' באגודה יש"ע

 

200,000

 

200,000

177100750

פיתוח התיירות

 

120,000

 

120,000

181660580

מכללה אזורית

 

30,000

 

30,000

18132071

הסעות מורים

800,000

 

200,000  -

600,000

 

 

 

1,547,317

725,317  -

822,000

הכנסות

סע' מס'

פרטים

תקציב קיים

תוספת

הפחתה

תקציב מעודכן

111100120

ארנונה

4,900,000

257,000

 

5,157,000

119100911

מענק איזון משרד הפנים

9,416,000

565,000

 

9,981,000

 

 

 

822,000

 

822,000

 

 

ישראל ברמסון:    מציע כי לאור הגדילה המשמעותית של הגרעון בשנה האחרונה - מחצי מליון ש"ח           ל- 2.5 מלש"ח בממוצע, צריך להדק את החגורה ולבטל את התוספת המוצעת בסע' פרסום ויחסי ציבור ובסעיף היכל התרבות. אי אפשר להשתולל ולהגדיל הוצאות כשאין הכנסה.

מלאכי לוינגר:       מציע לאשר את השינויים בתקציב כפי שהוצג ע"י הגזבר.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, סעייד)

                   הצעת מלאכי:  בעד – 4 (מלאכי, סוד, שרביט, קרלין)

אזולאי לא נכח בהצבעה

 

הצעת מלאכי התקבלה

 

 

 

 

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 11/2012 מיום 22/7/2012

אושרו שינויי התקציב לשנת 2012 כדלהלן:

סע' מס'

פרטים

תקציב קיים

תוספת

הפחתה

תקציב מעודכן

161100110

מועצה כללי משכורות

390,000

 

390,000  -

--

162300110

גביה – משכורות

---

240,000

 

240,000

174520110

ביוב – משכורת

---

105,000

 

105,000

176900110

מרשם אוכלוסין-משכורת

---

45,000

 

45,000

161130820

השתת' במרכז השלטון המקומי

---

18,000

 

18,000

161400680

אתר אינטרנט

---

26,500

 

26,500

185100810

מ.דתית – השתת' המועצה

704,000

 

135,317  -

568,683

161400750

פרסום ויחסי ציבור

120,000

120,000

 

240,000

161610750

השתלמויות כללי

50,000

20,000

 

70,000

164920691

פרע"מ – קרן

550,000

187,497

 

737,497

164920692

פרע"מ – ריבית

160,000

42,300

 

202,300

164920693

פרע"מ – הצמדה

80,000

40,500

 

120,500

182410750

היכל התרבות

96,000

40,000

 

136,000

162300750

גביה-קבלניות (מילגם)

 

135,720

 

135,720

182890820

תנועות נוער השתת'

100,000

50,000

 

150,000

182900810

מועדון קליעה

20,000

6,800

 

26,800

193500750

קרקעות-שמירת אדמות

 

120,000

 

120,000

176300820

השתת' באגודה יש"ע

 

200,000

 

200,000

177100750

פיתוח התיירות

 

120,000

 

120,000

181660580

מכללה אזורית

 

30,000

 

30,000

18132071

הסעות מורים

800,000

 

200,000  -

600,000

 

 

 

1,547,317

725,317  -

822,000

הכנסות

סע' מס'

פרטים

תקציב קיים

תוספת

הפחתה

תקציב מעודכן

111100120

ארנונה

4,900,000

257,000

 

5,157,000

119100911

מענק איזון משרד הפנים

9,416,000

565,000

 

9,981,000

 

 

 

822,000

 

822,000

 

סע' 3. עדכון היערכות מערכת החינוך (בתי ספר, גנים ומעונות) לשנה"ל הבאה :

מנהל אגף החינוך מר אבי שושן מעדכן על היערכות המועצה במוסדות החינוך ומעונות יום          לקראת שנה"ל תשע"ג

ישראל אזולאי:     מציע שמערכת החינוך היישובית תדאג להשלים את החוסר במקומות למעונות יום ברמת ממרא ובקריה.

ישראל ברמסון:    מציע:

(1)     המועצה סומכת את ידיה על דבריו של מנהל מח' חינוך בדבר הפיתרון לילדי החרסינה במעונות יום שיפתח אי"ה עד פתיחת שנה"ל.

(2)     המועצה סומכת את ידיה על התחייבותו של ראש המועצה לפתרון בעיית המעונות בקרית ארבע, עד פתיחת שנה"ל מתוך החלופות הקיימות.

(3)     המועצה מאשרת לראש המועצה להפעיל כל תקציב שדרוש כדי לתת פתרון לתינוקות בקרית ארבע.

 

אריה סוד:            מציע לחזק את ידי ראש המועצה ומנהל אגף החינוך להמשיך בדרכם במציאת פתרונות לגנים ומעונות יום לכל ילדי קרית ארבע.

 

הצבעה: הצעת אזולאי - בעד – 3 (אזולאי, ברמסון, סעיד)

                  הצעת ברמסון - בעד – 3 (ברמסון, אזולאי, סעייד)

                  הצעת  סו ד     - בעד  - 4 (מלאכי, סוד, שרביט, קרלין)

                                  הצעת אריה סוד התקבלה

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 11/2012 מיום 22/7/2012

המועצה מחזקת את ידי ראש המועצה ומנהל אגף החינוך להמשיך בדרכם במציאת פתרונות לגנים ומעונות יום לכל ילדי קרית ארבע.

 

סעייד עוזב את הישיבה

 סע' 4: אישור ועדות

מלאכי לוינגר:       מציע הרכב הועדות כדלהלן:

                            ועדת איכות הסביבה: יעקב שרביט – יו"ר, שמואל קרלין, ישראל אזולאי, אריה סוד ועוזי כהן.

                            ועדת למאבק בנגע הסמים המסוכנים: אבי שושן – יו"ר, יהושע שני, נעמה נוב, מינה גוברי, שרה זוננשיין, אוהד זימרן וגרשון גולדמן.

                            ועדת שמות: אריה סוד – יו"ר, נועם ארנון, יוסי שרביט, בועז העצני, גיא רוזן, יוסי לייכטר, יורם אלמכיאס, אבי נייר – מרכז הועדה.

                            סיעת "קריה נאמנה" רשאית להגיש בכל עת נציגים מטעמה לועדות הנ"ל ואני קורא להם לבוא ולהיות שותפים בכל הועדות שפועלות לרווחת הציבור.

ישראל ברמסון:    מציע:   המועצה דוחה את הצגת השמות לועדות מהסיבות הבאות:

(1)     הקואליציה משתמשת בכח שלה כדי לקבוע רשימות שאינן משקפות את הסיעות השונות במועצה.

(2)     הקואליציה משתמשת בכח שלה כדי להכניס את חבריה לועדות החשובות באמת ולאופוזיציה זורקים עצמות, לכן אין שום סיבה לשתף פעולה עם ההצגה המתנהלת לנגד עינינו.

 

הצבעה: הצעת ברמסון – בעד – 1 (ברמסון)

                    הצעת מלאכי – בעד – 5 (לוינגר, אזולאי, שרביט, סוד, קרלין).

 

 

 

 

 

החלטה לסע' 4 בישיבת מועצה מס' 11/2012 מיום 22/7/2012

הוחלט על בחירות הועדות דלהלן:

ועדת איכות הסביבה: יעקב שרביט – יו"ר, שמואל קרלין, ישראל אזולאי, אריה סוד ועוזי כהן.

ועדת למאבק בנגע הסמים המסוכנים: אבי שושן – יו"ר, יהושע שני, נעמה נוב, מינה גוברי, שרה זוננשיין, אוהד זימרן וגרשון גולדמן.

ועדת שמות: אריה סוד – יו"ר, נועם ארנון, יוסי שרביט, בועז העצני, גיא רוזן, יוסי לייכטר, יורם אלמכיאס, אבי נייר – מרכז הועדה.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי   שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד