• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 9/2012

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, יהושע שני, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, בנצי גופשטיין, יעקב שרביט .

 

לא משתתפים: מרדכי סעייד, אריה סוד.

 

נוכחים: חיים שחר, חגי גלס.

 

סדר יום: שינוי מוצע בתעריפים בצו ארנונה 2012

 

ישראל אזולאי: מציע בהתאם להמלצת הועדה בהרכב סוד, אזולאי וחיים שחר, לשנות את תעריפי צו הארנונה לשנת 2012 כמו בישובי האזור כדלקמן:

מלאכה 69 ₪ למ"ר במקום 82.92 ₪ .

מסחר ועסקים 69 ₪ למ"ר במקום 82.19 ₪ .

אדמת בנין 16 ₪ למ"ר במקום 11 ₪.

תעשיה 69 ₪ למ"ר ל- 100 מ"ר ראשונים במקום 82.19 ₪

ישראל ברמסון: מציע להוריד את התעריף ל- 30 ₪ למ"ר כמו מוא"ז הר חברון.

 

הצבעה: הצעת אזולאי (הועדה) בעד – 4 (לוינגר, שרביט, שני, אזולאי)

נגד – 1 (קרלין)

 

הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, גופשטיין)

נגד – 1 (קרלין)

הצעת אזולאי (הועדה) התקבלה

החלטה בישיבה שלא מן המנין מס' 9/2012 מיום 10/6/12

הוחלט להוריד את תעריפי הארנונה לשנת 2012 כדלקמן: מלאכה 69 ₪ למ"ר במקום 82.92 ₪ .

מסחר ועסקים 69 ₪ למ"ר במקום 82.19 ₪ .

אדמת בנין 16 ₪ למ"ר במקום 11 ₪.

תעשיה 69 ₪ למ"ר ל- 100 מ"ר ראשונים במקום 82.19 ₪

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד