• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 10/2011

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, מרדכי סעייד, אריה סוד, יהושע שני, בן ציון גופשטיין.

 

נוכחים: שולי שמעון, יצחק ויניק, עו"ד תמיר יחיא.

 

סדר יום: תקציב 2011 – אישור מחדש

משך הדיון נקבע ל- 6 שעות בהתאם לדרישת 3 חברים–סעייד, ברמסון, גופשטיין.

ישראל ברמסון: מציע שינויים בסע' ההכנסות כדלקמן:

סע' 111100121 "ארנונה כללית הנחות" - 2,809,170 ₪ במקום 2,100,000 ₪ סע' 112100221 "אגרה השתת' בהוצאות שילוט" - 0 במקום 4,000 ₪ .

סע' 112460220 "מודעות,מכרזים, צילומים וטלפונים" - 25,000 ₪ במקום 4,000 ₪ .

סע' 115400770 "קשרי חוץ ותרומות" –0 במקום 50,000 ₪.

סע' 121420910 "בדיקת בשר ודגים – שרות וטרינרי" – 12,000 ש"ח במקום 5,000 ₪ .

סע' 121430410 "דמי חיסון והסגר כלבים" -4,000 ש"ח במקום 10,000 ש"ח.

סע' 122200411 "השתת. תושבים שמירת לילה" -1,250,000 ₪ במקום 1,100,000 ₪ .

סע' 123310220 "אגרות רשיונות בניה" –31,822 ש"ח במקום 65,000 ₪

סע' 124600760 "השתת. עמידר בהוצאות גינון" - 0 במקום 10,000 ₪.,

ישראל אזולאי : סע' 124600911 " פנים – שיקום גינון שכונות"- מציע 50,000 ₪ במקום 0.

ישראל ברמסון: סע' 126900220 "הכנסות ממתן שירותים" – 3,807 ש"ח במקום 1,000 ש"ח.

סע' 126900411 " רכישות מרוכזות לתושבים מיועדות"- 500 ש"ח במקום 3,000 ₪.

סע' 126900512 "החזר הוצאות אחזקת מ. הפנים" – 17,000 ₪ במקום 10,000 ₪ .

סע' 126900514 "החזר תביעות מחברת ביטוח" – 60,000 ש"ח במקום 20,000 ₪ .

סע' 126900620 "הכנסות שונות מכירת ציוד" – 20,000 ש"ח במקום 0.

סע' 128200220 "בתי משפט הכנסה מאגרות" – 2,000 ש"ח במקום 10,000 ₪.

סע' 128200290 "בתי משפט קנסות" מציע 50,000 ש"ח במקום 10,000 ₪.

סע' 128200512 "בתי משפט החזר הוצאות" - 0 במקום 2,000 ש"ח.

סע' 130000710 "הקצבות מיועדות חינוך ותרבות" – 50,000 ש"ח במקום 0.

סע' 131000920 "חינוך – הקצבה מיועדת 350" – 170,000 ש"ח במקום 77,000 ש"ח.

סע' 131110920 "השתת. חינוך מחוז ביחידה לקידום" – 100,000 ₪ במקום 0.

סע' 131220410 "גנ"י שכל"מ טרום חובה" – 600,000 ₪ במקום 420,000 ₪.

סע' 131220920 "הקצבות מיועדות – גנ"י כללי" – 0 במקום 15,000 ₪.

סע' 131221920 "ציוד ראשוני גנ"י – יוח"א 157" – 50,000 ₪ במקום 1,000 ₪.

סע' 131230920 "גנ"י שכל"מ – מ.חינוך 003,019" – ,3,000.000 ש"ח במקום 2,650,000 ₪.

סע' 131300920 "הקצבות מיועדות חינוך – להעברה 345" – 130,000 ₪ במקום 100,000 ₪.

סע' 131300923 "השתת. הממשלה רווחה חינוכית" – 100,000 ₪ במקום 45,000 ₪.

סע' 131300924 "השתתפות חינוך – 242" – 300,000 ₪ במקום 280,000 ₪.

סע' 131320410 "אגרת חינוך יסודי תשלום הורים" – 70,000 ₪ במקום 35,000 ₪.

סע' 131320411 "הכנסות הוצאות חינוך ילדי חוץ" – 295,000 ₪ במקום 200,000 ₪.

סע' 131320413 "יסודי – אגרת בריאות השן" - 0 במקום 28,000 ₪.

ישראל אזולאי: סע' 131320413 "יסודי – אגרת בריאות השן" מציע 0 במקום 28,000 ₪.

ישראל ברמסון: סע' 131320922 "(הכנסות מועצה) סייעות ויוח"א-170" – 55,000 ₪ במקום 38,000 ₪.

סע' 131321920 "סייעות כיתתיות – 171" – 300,000 ₪ במקום 250,000 ₪.

סע' 131323910 "תשלום הורים חומרים בתי"ס 185" – 10,000 ₪ במקום 11,000 ₪.

ישראל אזולאי: סע' 131324920 "אגרת שכפול בתי"ס יסודיים – 232" 31,000 ₪ במקום 10,000 ₪.

ישראל ברמסון: סע' 131325920 "תגבור לימודי היהדות-בתי"ס 326" – 150,000 ₪ במקום 100,000 ₪.

סע' 131541925 "סל תלמיד יתק"א 214" – 270,000 ₪ במקום 200,000 ₪.

סע' 131740760 "היל"ה-השתת' בעובדי נוער – מרחב 469" – 30,000 ₪ במקום 0.

סע' 131740920 "השתת' חינוך בהיל"ה – השכלת יסוד-073" – 25,000 ₪ במקום 0.

סע' 131780920 "השתת' ממשלה 470, 491, 050, 480" – 1,000,000 ₪ במקום 1,500,000 ₪.

סע' 131781920 "השתת' ממשלה – 138, 383, 256, 486" – 2,600,000 ₪ במקום 1,600,000 ₪.

סע' 131791410 "מפעל הזנה-השתת' הורים 348" – 220,000 ₪ במקום 200,000 ₪.

ישראל אזולאי: סע' 131791410 "מפעל הזנה-השתת' הורים 348" – 220,000 ₪ במקום 200,000 ₪.

ישראל ברמסון: סע' 131791920 "מפעל הזנה בי"ס יסודי השתת' 348" – 700,000 ₪ במקום 620,000 ₪.

סע' 132400920 "תרבות הקצ. מיועדות –ת.תורנית, נוער" – 150,000 ₪ במקום 50,000 ₪.

סע' 132850920 "קידום נוער – השתת' משרד החינוך – 18,000 ₪ במקום 0.

סע' 133600710 "הסעות חולים – השתת' מד"א" – 300,000 ₪ במקום 180,000 ₪.

סע' 133610941 "בריאות השן-הקצבה מיועד" 70,000 ₪ במקום 20,000 ₪.

סע' 134230934 "צרכים מיוחדים – התנתקות 1082070" – 12,000 ₪ במקום 0.

סע' 134260930 "הקצבת לכידות חברתית – 1072413" – 13,000 ₪ במקום 8,000 ₪.

סע' 134270930 "טיפול באלכוהוליסטים – 1125250" – 100,000 ₪ במקום 84,000 ₪.

סע' 134300410 "השתת' הורים בפנימיות 1038410" – 25,000 ₪ במקום 7,000 ₪.

סע' 134350410 "השתת' הורים במועדוניות 1039440 " – 35,000 ₪ במקום 13,000 ₪.

סע' 134380410 "השתת' תושבים ב"פנים לקהילה" – 0 במקום 5,000 ₪.

סע' 134380930 "השתת' באחזקת ילדים 1038410" 1.4 מלש"ח במקום 1,125,000 ₪.

סע' 134400931 "טיפול בזקן בקהילה – 1043440" – 30,000 ₪ במקום 10,000 ₪.

סע' 134400931 "מרכזי ועדות חוק סעוד – 1043990" – 70,000 ₪ במקום 15,000 ₪.

סע' 134430931 " השתת' באחזקת זקנים – 1042410" – 330,000 ₪ במקום 262,000 ₪.

סע' 134440930 "מועדונים לזקנים 1043430" – 26,000 ₪ במקום 9,000 ₪.

סע' 134510930 "השתת' משרד הרווחה 0856410" – 520,000 ₪ במקום 422,000 ₪.

סע' 134520410 "השתת' המשפ' בנופשונים – 0855920" – 0 במקום 17,000 ₪.

סע' 134520934 "נופשונים השתת' מש-0855920" – 10,000 ₪ במקום 15,000 ₪.

סע' 134760931 "טיפול בנוער ובצעירים – 1164023" – 60,000 ₪ במקום 22,000 ₪.

סע' 136000950 "השתת' משרד הקליטה בפעולות – 170,000 ₪ במקום 123,000 ₪.

סע' 143200410 "בעלי עסקים – שכ"ד במרכז האזרחי" – 0 במקום 12,000 ₪.

סע' 143200641 "שכר דירה קרוואנים" – 75,000 ₪ במקום 58,000 ₪.

סע' 144200920 "תחבורה בטיחות בדרכים בי"ס" – 80,000 ₪ במקום 50,000 ₪.

סע' 146000651 "השתת' בעלים בחשמל קרוואנים" – 100,000 ₪ במקום 80,000 ₪.

סע' 146000652 "השתת' בעלי מפעלים בחשמל" – 25,000 ₪ במקום 15,000 ₪.

סע' 147210210 "הכנסות ביוב ביתי" – 160,000 ₪ במקום 120,000 ₪.

סע' 147220210 "הכנסות ביוב ציבורי" – 20,000 ₪ במקום 35,000 ₪.

פרק הוצאות

סע' 161100110 "מועצה כללי – משכורות" – 350,000 ₪ במקום 310,000 ₪.

סע' 161110110 "מנהל כללי – משכורות"- 570,000 ₪ במקום 520,000 ₪.

סע' 161110931 "מנהל כללי – רכב רוה"מ-ליסינג" – 72,000 ₪ במקום -65,000 ₪.

סע' 161200110 "מבקר המועצה – משכורות" – 122,000 ₪ במקום 117,000-₪.

סע' 161300780 "מזכירות הוצאות עודפות" – 12,000 ₪ במקום 45,000 - ₪.

סע' 161700581 "שרות משפטי – הוצאות משפטיות" – 8,000 ₪ במקום 4,000 – ₪.

סע' 162100100 "מנהל כספי – משכורות" – 1,314,000 ₪ במקום 1,090,000 – ₪.

סע' 162100531 "מנהל כספי – דלק רכב גזבר" – 25,000 ₪ במקום 20,000 – ₪.

סע' 162200930 "אחזקת תוכנת הנה"ח" – 300,000 ₪ במקום 130,000 – ₪.

סע' 162300780 "גביה – הוצאות משפטיות" – 15,000 ₪ במקום 5,000 – ₪.

סע' 163200630 "הנחות מימון" – 30,000 ₪ במקום 0 .

סע' 171200110 "שרות נקיון – משכורת" – 470,000 ₪ במקום 310,000 – ₪.

סע' 171230731 "איסוף, ביעור אשפה – דלק למשאית" – 130,000 ₪ במקום 100,000 – ₪.

סע' 171230732 "איסוף, ביעור אשפה – אחזקת משאית" – 160,000 ₪ במקום 110,000 – ₪.

סע' 171320110 "פקוח עירוני – משכורות" – 150,000 ₪ במקום 120,000 – ₪.

סע' 171420110 "פקוח וטרינרי – משכורת" – 106,000 ₪ במקום 98,000 – ₪.

סע' 172200110 "שמירה בטחונית משכורות" – 800,000 ₪ במקום 680,000 – ₪.

סע' 172200731 "דלק לרכב בטחון" – 40,000 ₪ במקום 20,000 – ₪ שיעלו לג. 18.

סע' 172200732 "שמירה בטחונית אחזקת רכבים" – 60,000 ₪ במקום 15,000 – ₪.

סע' 172210750 "שמירת לילה – עבודות קבלניות" – 650,000 ₪ במקום 565,000 - ₪.

סע' 172700580 "בטחון – אחזקת מוקד 4" – 9,000 ₪ במקום 2,000 – ₪.

סע' 172700771 "בטחון – תאורת חשמל" – 300,000 ₪ במקום 232,000 – ₪.

סע' 173100550 "מהנדס הרשות – פרסום" – 30,000 ₪ במקום 5,000 – ₪.

סע' 174100733 "מנהל נכסי ציבור ביטוח רכבים " – 20,000 ₪ במקום 100,000 – ₪.

סע' 174200110 "דרכים ומדרכות – משכורת" – 570,000 ₪ במקום 485,000 – ₪.

סע' 176300820 "השתת' באגודה לקידום האכלוס" – 500,000 ₪ במקום 0 .

סע' 177100750 "פיתוח התיירות בקרית ארבע חברון" – 200,000 ₪ במקום 0.

סע' 181220110 "גנ"י גיל חובה משכורת" – 640,000 ₪ במקום 520,000 – ₪.

סע' 181220420 "גנ"י גיל חובה תיקונים" – 60,000 ₪ במקום 9,000 – ₪.

סע' 181220432 "גנ"י גיל חובה מים" – 8,000 ₪ במקום 4,000 – ₪.

סע' 181220450 "גנ"י גיל חובה ריהוט" – 40,000 ₪ במקום 5,000 – ₪.

סע' 181220470 "גנ"י גיל חובה מכשירי כתיבה" – 40,000 ₪ במקום 18,000 – ₪.

סע' 181220511 "גנ"י גיל חובה שתיה לעובדים" – 10,000 ₪ במקום 5,000 – ₪.

סע' 181220540 "גנ"י גיל חובה – טלפון" – 15,000 ₪ במקום 9,000 – ₪.

סע' 181220720 "גנ"י גיל חובה חומרים" – 30,000 ₪ במקום 17,000 – ₪.

סע' 181220740 "גנ"י גיל חובה ציוד וכלים" - 30,000 ₪ במקום 12,000 – ₪.

סע' 181220930 "גנ"י גיל חובה ציוד יסודי" – 20,000 ₪ במקום 10,000 – ₪.

סע' 181220932 "גנ"י שיפוצים" – 100,000 ₪ במקום 11,000 – ₪.

סע' 181230110 "גנ"י טרום חובה משכורות" – 1,400,000 ₪ במקום 1,040,000 – ₪.

סע' 181230450 "גנ"י טרום חובה ריהוט" – 40,000 ₪ במקום 3,000 – ₪.

סע' 181230470 "גנ"י טרום חובה מכשירי כתיבה" – 15,000 ₪ במקום 10,000 – ₪.

סע' 181230740 "גנ"י טרום חובה כלים וציוד" - 20,000 ₪ במקום 6,000 – ₪.

סע' 181230751 "גנ"י טרום חובה נתיב 2" – 70,000 ₪ במקום 50,000 – ₪.

סע' 181230810 "גננות עובדות מדינה – 033" – 1,600,000 ₪ במקום 1,250,000 – ₪.

סע' 181230110 "בי"ס יסודיים משכורות – 2,000,000 ₪ במקום 1,420,000 ₪.

סע' 181320763 "בריאות השן – העברות לאנ"ר" – 0 במקום 20,000 – ₪.

סע' 181320930 "בי"ס יסודיים ציוד יסודי " – 40,000 ₪ במקום 10,000 – ₪.

סע' 181320933 "בי"ס יסודי ציוד ספורט" – 20,000 ₪ במקום 1,000 – ₪.

סע' 181323760 "תשל' הורים חומרים בתי"ס 185" – 20,000 ₪ במקום 61,000 – ₪.

סע' 181325760 "תגבור לימודי היהדות בתי"ס 326" – 50,000 ₪ במקום 10,000 – ₪.

סע' 181540760 "אולפנא ק. ארבע 397, 301, 299" – 0 במקום 100,000 – ₪.

סע' 181541760 "ישיבה תיכונית – הקצבות מיועדות" 0 במקום 100,000 – ₪.

סע' 181541761 "ישיבה תיכונית 15 ש. סייעות – 170" – 35,000 ₪ במקום 21,000 – ₪.

סע' 181541765 "סל תלמיד – יתק"א 214" – 300,000 ₪ במקום 200,000 – ₪.

סע' 181541767 "תגבור למדעי היהדות יתק"א 326" – 150,000 ₪ במקום 100,000 – ₪.

סע' 181710110 "קב"ט שמירה חינוך משכורת" – 145,000 ₪ במקום 130,000 – ₪.

סע' 181710750 "קב"ט, שמירה חינוך קבלני שמירה" – 1,400,000 ₪ במקום 933,000 – ₪.

סע' 181790764 "רווחה חינוכית תוכנית יישובית" – 120,000 ₪ במקום 45,000 – ₪.

סע' 181790766 " (מת"מ) מועדונית משפחתיות-242" – 350,000 ₪ במקום 290,000 – ₪.

סע' 181791760 "מפעל הזנה בי"ס יסודי – השתת' 348" – 1,300,000 ₪ במקום 1,000,000 – ₪.

סע' 181792760 "הזנת גני ילדים – השתת' משה"ח 463" – 300,000 ₪ במקום 250,000 – ₪.

להוסיף סע' "מפעל הזנה ת"ת זילברמן" – 40,000 ₪.

סע' 182300110 "ספריה ציבורית – משכורת" – 350,000 ₪ במקום 330,000 – ₪.

סע' 182400760 "תרבות – הקצ. מיועדות-ת.תורנית נוער" – 300,000 ₪ במקום 100,000 – ₪.

סע' 182850780 "קידום נוער טיפול בנערים במצוקה" – 50,000 ₪ במקום 20,000 – ₪.

סע' 183600110 "מד"א והסעת חולים משכורות" – 600,000 ₪ במקום 510,000 – ₪.

סע' 183600731 " מד"א והסעת חולים דלק" - 130,000 ₪ במקום 95,000 – ₪.

סע' 183600732 "מד"א והסעת חולים אחזקת רכב" – 60,000 ₪ במקום 45,000 – ₪.

סע' 183600751 "מד"א והסעת חולים נתיב 2" 60,000 ₪ במקום 90,000 – ₪.

סע' 183610750 "תחנת הזנקה עבודות קבלניות" 400,000 ₪ במקום 200,000 – ₪.

סע' 184000760 "פרוייקו "מצילה" – השתת' בפעולות" – 110,000 ₪ במקום 70,000 – ₪.

סע' 184100110 "רווחה משכורות" – 800,000 ₪ במקום 693,000 – ₪.

סע' 184220842 "השתת רווחה בקייטנת 1026043" – 50,000 ₪ במקום 5,000 – ₪.

סע' 184220843 "סדנאות למשפחה 1026040" – 100,000 ₪ במקום 0.

סע' 184240842 "מרכזי טיפול באלימות 1026090" – 50,000 ₪ במקום 6,000 – ₪.

סע' 184280820 "טיפול בעולים נפגעי סמים 1125066" – 20,000 ₪ במקום 10,000 – ₪.

סע' 184350840 "פ.קהילתיות לילד – תיקצוב 1039440" – 500,000 ₪ במקום 0.

סע' 184350843 "טיפול בילדים בסיכון 1039480" – 100,000 ₪ במקום 0.

סע' 184350845 "טיפול במשפחות אומנה 1038413" – 100,000 ₪ במקום 66,000 – ₪.

סע' 184350847 "טיפול בפגיעות מיניות 1039483" – 50,000 ₪ במקום 17,000 – ₪.

סע' 184380840 "שרות לילד ונוער אח. ילדים 1038410" – 2,000,000 ₪ במקום 1,500,000 – ₪.

סע' 184400841 "טיפול בזקן בקהילה 1043440" – 50,000 ₪ במקום 30,000 – ₪.

סע' 184430841 "אחזקת זקנים במעונות 1042410" – 500,000 ₪ במקום 350,000 – ₪.

סע' 184440840 "מועדונים לזקנים" – 100,000 ₪ במקום 12,000 – ₪.

סע' 184510840 "מפגרים במוסדות 0856410" – 700,000 ₪ במקום 445,000 – ₪.

סע' 184520842 שירותים למפגר מעון טיפולי 0855420" – 100,000 ₪ במקום 30,000 – ₪.

סע' 184620841 "מ. יום שיקומי לנכים 0622110" – 80,000 ₪ במקום 38,000 – ₪.

סע' 184620844 "הסעות למ. יום שיקומי 0622113" – 250,000 ₪ במקום 30,000 – ₪.

סע' 184630841 "הדרכת העיוור ובני ביתו 0662430" – 50,000 ₪ במקום 11,000 – ₪.

סע' 184670840 "אחזקת נכים בפנימיות 0621040" – 400,000 ₪ במקום 256,000 – ₪.

סע' 184670844 "נכים קשים בקהילה – 0621090" – 50,000 ₪ במקום 9,000 – ₪.

סע' 184670845 "תוכניות לילד החריג 0622020" – 50,000 ש"ח במקום 0.

סע' 184670846 "תעסוקה נתמכת לנכים 0622350" – 50,000 ₪ במקום 0.

סע' 184710841 "טיפול בנערה במצוקה 1165420" – 40,000 ₪ במקום 30,000 – ₪.

סע' 184760931 "טיפול בנוער ובצעירים 1164023" – 100,000 ₪ במקום 30,000 – ₪.

סע' 184930840 "משפחות עולים במצוקה 1025411" – 50,000 ₪ במקום 3,000 – ₪.

סע' 184970840 "ילדים במצוקה עולים מס' 1039447" – 50,000 ₪ במקום 28,000 – ₪.

 

שמואל קרליין: מציע לאשר את הצעת התקציב שהגיש הגזבר.

 

ישראל אזולאי: מציע לקבל את התקציב כפי שהוגש ע"י הגזבר ולקראת הדיון בתקציב 2012 להתכנס למשך יומיים ללימוד התקציב.

 

מלאכי לוינגר: מציע לאשר התקציב כמו שהוגש ע"י הגזבר.

 

 

הצבעה על הצעת מלאכי : בעד – 4 (לוינגר, קרלין, סוד, אזולאי)

 

הצבעה על הצעת ישראל ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, גופשטיין)

 

מלאכי לוינגר: מציע לאשר שיא כח אדם במועצה – 145 משרות

 

הצבעה: בעד – 5 (לוינגר, ברמסון, אזולאי, סוד, קרלין)

נ מ נ ע – 1 (גופשטיין)

 

(יעקב, יהושע ומרדכי לא נוכחים).

 

 

החלטה בישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 10/2011 מיום 4/9/2011

- הוחלט לאשר תקציב המועצה לשנת 2011 בהתאם להצעה שהוגשה ע"י גזבר המועצה בסך 48,518,000 ₪.

- הוחלט לאשר 145 משרות שיא כח אדם.

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד