• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/2011 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/2011 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום א', ג' סיון תשע"א (5 ביוני 2011)

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יהושע שני, שמואל קרליין, אריה סוד, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, בנציון גופשטיין.

 

לא משתתף:       יעקב שרביט.

 

נוכח:                 שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

סדר יום: 1. בחירת חברים ויו"רים לועדת מכרזים וארנונה ("קריה נאמנה")

               הצעות החלטה: א. המועצה תבחר חברים לועדת הארנונה.

                                          ב. המועצה תבחר יו"ר לועדת הארנונה.

                                          ג. המועצה תבחר חברים לוועדת מכרזים.

                                          ד. המועצה תבחר  יו"ר לועדת מכרזים.

                                          ה. בחירת החברים והיו"רים יהיו עפ"י ייצוג הסיעות

                                               השונות במועצה וזאת עפ"י הוראות החוק.

 

              2. בחירת חבר המועצה הדתית במקומו של מר ישראל אזולאי("קריה נאמנה")

             הצעת החלטה: המועצה תאשר את מינויו של מר רחמים זעפרן כנציג סיעת

                                       "קריה נאמנה" במועצה הדתית, במקומו של מר ישראל

                                      אזולאי שפרש מחברותו במועצה הדתית.

 

סע' 1. בחירת חברים ויו"רים לועדת מכרזים וארנונה

בן ציון גופשטיין: מציע לבחור לועדת הנחות בארנונה את ישראל ברמסון כחבר ויו"ר הועדה. זו ועדה מאוד רגישה שיכולה לחרוץ גורלות ל- 2 הכיוונים – מצד אחד, לתגמל את מי שהצביע עבורכם ומאידך, לדפוק את מי שלא הצביע. לכן, מן הדין והצדק שיהיה בועדה זו נציג האופוזיציה.

ישראל ברמסון: מציע לבחור את ישראל אזולאי כחבר ועדת מכרזים במקום מאיר לפיד וכיו"ר הועדה.

                         הנימוקים לכך הם: א. אריה סוד היו"ר הנוכחי של הועדה, מכהן גם כיו"ר הנהלת המתנ"ס, יו"ר עמותת אנ"ר וכרגע משמש גם כיו"ר ועדת הנחות בארנונה. יש לו הרבה ג'ובים ומן הראוי שג'וב נוסף יחולק למישהו אחר.

                         נימוקים נוספים למנות לועדת הנחות בארנונה נציג אופוזיציה הם:

(א)    זו ועדה מאוד רגישה וחשובה, שהציבור יראה שלפחות נציג אחד מהאופוזיציה חבר בועדה זו, כדי למנוע לזות שפתיים.

(ב)    סע' 40 לתקנון קובע שהרכב הסיעות הכולל של כל הועדות יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה.

                           נכון להיום , מתוך 4 הועדות – הנהלה, מכרזים, ביקורת והנחות בארנונה שמכהנים בהם  13 חברי מועצה, יש לסיעת "קריה נאמנה" רק שלושה נציגים ומגיע לנו ארבעה.

אריה סוד:         מציע שכל המשרות שהיו ללפיד יעברו למחליפו מסיעת "אחים" מר ישראל אזולאי. זאת הדרך הטבעית ביותר שכך יהיה.

ישראל אזולאי:  אני מעדיף להיות בועדת מכרזים בלבד ומציע את ברמסון כחבר ועדת הנחות.

הצבעה על הצעת בנצי למינוי ברמסון לחבר ועדת הנחות בארנונה:

           בעד – 4 (אזולאי, ברמסון, גופשטיין, סעייד)

נגד – 4 (לוינגר, שני, קרלין, סוד)

הצעת בנצי לא התקבלה

 

הצבעה על הצעת ברמסון למינוי אזולאי כחבר ועדת מכרזים:

בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 6/2011 שלא מן המנין מיום 5/6/11

הוחלט למנות את מר ישראל אזולאי כחבר ועדת המכרזים

 

הצבעה על הצעת ברמסון לבחור באזולאי כיו"ר ועדת מכרזים:

           בעד – 4 (אזולאי, ברמסון, גופשטיין, סעייד)

נגד – 4 (לוינגר, שני, סוד, קרלין)

הצעת ברמסון לא התקבלה.

 

ישראל ברמסון: מציע לאשר את סע' ה' להצעתנו לפיה בחירת החברים והיו"רים יהיו עפ"י ייצוג הסיעות השונות במועצה וזאת עפ"י הוראות החוק (סע' 40 לתקנון).

מלאכי לוינגר:    אני מציע לשאול את היועהמ"ש בענין הזה ואם הוא יגיד שצריך לדון בענין הזה, נעלה זאת לדיון בישיבה הבאה. לא נקיים הצעה על ספר החוקים, כי זה דבר שאין בו ממש.

 

סע' 2. בחירת חבר המועצה הדתית במקומו של מר ישראל אזולאי

ישראל ברמסון: מציע לבחור ברחמים זעפרן כנציג "סיעת "אחים" במועה"ד במקום ישראל אזולאי שפרש מחברותו במועה"ד. אנו בוחרים בו למרות שהוא לא מסיעת "קריה נאמנה" כי אנו מכבדים את התחייבותנו לסיעת "אחים" ולא נוהגים כמו אחרים.

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד – 7

                                                                                                  נגד – 1 (קרלין)

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 6/2011 שלא מן המנין מיום 5/6/11

הוחלט לבחור במר רחמים זעפרן כנציג סיעת "אחים" במועה"ד במקומו של מר ישראל אזולאי שפרש.

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

שש/דרעבור לתוכן העמוד