• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה 2/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2011

 שהתקיימה ביום ראשון, ב' אדר א' תשע"א (6/2/2011)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, בן ציון גופשטיין, אריה סוד, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, יהושע שני .

לא משתתפים:      יעקב שרביט, מרדכי סעייד, מאיר לפיד.

נוכחים:                שולי שמעון, חיים שחר.

סדר יום:              1. אישור תברי"ם (הרשימה נשלחה בתאריך 20/1/2011).

                            2. שינוי בסע' "השתתפות באגודה לקידום האיכלוס" (החומר נשלח ב- 20/1/2011).

                            3. אישור שכר בכירים למהנדס המועצה.

                            4. אי קיום החלטת המועצה בדבר שמירה והגנה על חייהם של מתיישבי גבעה 18 (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

 

סע' 1: אישור תברי"ם

מלאכי לוינגר:       מציע לאשר את התברי"ם דלהלן:

                            תב"ר  723 – משרד הפנים – גן משחקים גבעת האבות           268,605 ₪

                               תב"ר  777 – מינהל המים – שיקום רשת המים                      300,000 ₪

                            תב"ר  802 – מ. התחבורה – מעקות בטיחות להולכי רגל       135,000 ₪

                                                                           הקרן לעבודות פיתוח        15,000 

                                סה"כ תב"ר 802                                                                     150,000 ₪

                              תב"ר  803 – משרד החינוך – בניה ממ"ד בנים אופק חדש       273,494 ₪

                              תב"ר  804 – משרד החינוך – בניה ממ"ד בנות אופק חדש       273,494 ₪

                              תב"ר 805 – משרד החינוך – מרכז פסג"ה – השלמת

                                                                                        מבנה ושיפוצים                37,000  

 

הצבעה : בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 2/2011 מיום 6.2.2011

הוחלט לאשר התברי"ם דלהלן:

תב"ר  723 – משרד הפנים – גן משחקים גבעת האבות           268,605 ₪

תב"ר  777 – מינהל המים – שיקום רשת המים                      300,000 ₪

תב"ר  802 – מ. התחבורה – מעקות בטיחות להולכי רגל       135,000 ₪

                                                 הקרן לעבודות פיתוח      15,000 

 סה"כ תב"ר 802                                                                     150,000 ₪

תב"ר  803 – משרד החינוך – בניה ממ"ד בנים אופק חדש     273,494 ₪

תב"ר  804 – משרד החינוך – בניה ממ"ד בנות אופק חדש     273,494 ₪

 תב"ר 805 – משרד החינוך – מרכז פסג"ה – השלמת

                                                           מבנה ושיפוצים             37,000  

יהושע עוזב

 

 

 

סע' 2: שינוי בסע' "השתתפות באגודה לקידום האיכלוס"

מלאכי לוינגר:       מציע לאשר הגדלה של 120,000 ₪ לסע' 176300820 "השתתפות באגודה לקידום האיכלוס" מ- 280,000 ₪ ל- 400,000 ₪. ההגדלה היא כנגד הקצבת פנים בטחון 2010.

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 2/2011 מיום 6.2.2011

הוחלט לאשר הגדלה של 120,000 ש"ח לסע' 176300820 "השתתפות באגודה לקידום האיכלוס" מ- 280,000 ₪ ל- 400,000 ₪. ההגדלה היא כנגד הקצבת פנים בטחון 2010.

 

 

סע' 3: שכר בכירים למהנדס המועצה

מלאכי לוינגר:       מציע לאשר למהנדס המועצה החדש מר נריה דולב 85% משכר בכירים, דרגה 2 ,בהתאם להנחיות משרד הפנים.  מר דולב יועסק ב- 70% משרה.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 2/2011 מיום 6.2.2011

הוחלט לאשר למהנדס המועצה מר נריה דולב משכורת בשיעור 85% משכר בכירים דרגה 2 , בהתאם להנחיות  משרד הפנים. מר דולב יועסק ב- 0.70 משרה.

 

סע' 4: אי קיום החלטת המועצה בדבר שמירה והגנה על חייהם של מתיישבי גבעה 18 

ישראל ברמסון:    מציע:

1.       המועצה תקיים את החלטתה מלפני שנתיים בדבר שמירה והגנה על חייהם של מתיישבי גבעה 18.

2.       המועצה תממן את השמירה במקום.

3.        המועצה תמצא את הדרכים הראויות לביצוע הנושא כפי שהיא מוצאת לנכון לממן פעילויות ופרוייקטים שהיא מוצאת לנכון לקיימם.

4.       ראש המועצה יורה באופן מיידי למח' הבטחון ולקב"ט להורות לרכב בטחון של המועצה המסיירים בלילות, להגיע לפחות 5 פעמים בלילה לגבעה 18 לאורך כל שעות הלילה.

5.       המועצה תממן מכשירי קשר למשפחות ולמתיישבים בגבעה ע"מ לוודא את מצב הבטחון בגבעה במשך שעות היממה.

נימוקים:

א.      כרגע הגבעה מופקרת מבחינה בטחונית. כלי נשק היחידים שהיו בגבעה הוחרמו ע"י שלטונות הצבא, המינהל האזרחי, השב"כ ומשטרת ישראל.

ב.      כרגע הגבעה חשופה להתקפה ואין שום אמצעי הגנה מיידי בגבעה.

ג.        המועצה צריכה לכבד את עצמה ולקיים את החלטותיה שהיא עצמה קיבלה.

ד.      לא אמורה להיות בעיה תקציבית היות והמועצה קיבלה בתקופה האחרונה מיליונים בגין פעולות הממשלה נגד ההתיישבות בכלל ופעולת ההקפאה בפרט ומן הדין ומן הצדק שחלק מהתקציב הנ"ל יופנה לטובת ההתיישבות הגבעות בכלל ובגבעה 18 בפרט.

ה.      המועצה והעומד בראשה וכולנו מתגאים במשפחות שנמצאות בשטח זה וזה הדבר המינימלי שאנו יכולים לעשות למענם.

מלאכי לוינגר:       מציע לאשר שוב את החלטת המועצה מיום 12/9/2010 לפיו הנושא של גבעה 18 ימשיך להיבחן במקום ובפורום המתאים לכך.

 

הצבעה על הצעת ישראל : בעד – 2 (ישראל, בן ציון).

 

                  הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 3 (מלאכי, אריה, שמואל).

 

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 2/2011 מים 6.2.2011

נושא גבעה 18 ימשיך להיבחן במקום ובפורום המתאים לכך.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי    שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד