• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה 1/2011

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/2011

שהתקיימה ביום ראשון, ד' שבט תשע"א (9/1/2011)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, שמואל קרלין, אריה סוד, מרדכי סעייד,  ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין,  יעקב שרביט , יהושע שני (מגיע במהלך סע' 1).

 

נוכחים:                שולי שמעון, יצחק ויניק.

 

סדר יום:              1. תיקונים לספר התקציב לשנת 2010 (החומר ניתן בישיבה האחרונה בתאריך 30.12.2010).

                            2. דו"ח ראש המועצה על מצבה של המועצה (הכנסות והוצאות). דו"ח ראש המועצה בכתב על פעולות המועצה וקיום דיון על הדוחות הנ"ל, כנדרש בסע' 34 א'-ג' לתקנון (החומר נמסר בישיבה האחרונה בתאריך 30.12.2010).

                            3. חילופי גברי בועדת הנחות ארנונה.

                            4. החלת החלטת המועצה מן הקדנציה הקודמת – למסור העתק מוקלט (ע"ג תקליטור) של ישיבות המועצה לחברי המועצה – על כל הישיבות, דוגמת ועדה לתכנון ובניה ופרסומן באתר האינטרנט של המועצה (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

 

סע' 1. תיקונים לספר התקציב לשנת 2010

יצחק ויניק:          מבקש לאשר שינוי בתקציב 2010 עפ"י החומר שנמסר לכם .   

    סה"כ הגדלה 563,773 ₪.

 

יהושע שני מגיע

 

ישראל ברמסון:    אני מציע לא להגדיל את הסעיפים הבאים:

                            (1) סע' 174600750 "גינון", עקב כך שמועסקים בגינון נציגי האוייב הערבי שמסתובבים בקריה בלי פיקוח ויש עליהם הרבה תלונות.  בהזדמנות זו יש להעיר, שאם יקרה ח"ו אסון, שלא נגיד ש"ידינו לא שפכו את הדם הזה".

                            (2) סע' 182700750 "גרעין תורני", עקב כך שסע' זה נבנה ללא ידיעת 45% מחברי המועצה, שלא שותפו בכך ועקב חששות של חבר המועצה גופשטיין  שרק מגזר ישיבתי מסויים יהנה משרותיו של הגרעין התורני הזה, לעומת קבוצת אוכלוסיה אחרת, כדוגמת ישיבת ניר, שלא משתתפת בפרוייקט זה.

 

 

 

 

הצבעה על ההצעה לשינוי תקציב 2010 ללא סעיפי הגינון והגרעין התורני:

בעד – 8

          נמנע – 1 (מאיר)

 

 

 

הצבעה על סעיף גרעין תורני המשוייך למתנ"ס  :

                                           בעד – 5 (מלאכי, יעקב, שמואל, אריה, יהושע)

                                      נגד – 4 (ישראל, מרדכי, מאיר, בן ציון)

 

החלטה לסע' 1 בישיבת מועצה מס' 1/2011 מיום 9 בינואר 2011

הוחלט לאשר את השינוי בתקציב 2010 כנגד תקציב בטחון עפ"י ההצעה שהוגשה והוצגה ע"י הגזבר. הגדלה 1,143,773 ₪ הקטנה 580,000 ₪. סה"כ הגדלת תקציב 2010 – 563,773 ₪.

 

סע' 2: דו"ח ראש המועצה על מצבה של המועצה (הכנסות והוצאות). דו"ח ראש המועצה בכתב על פעולות המועצה וקיום דיון על הדוחות הנ"ל, כנדרש בסע' 34 א'-ג' לתקנון  

                           

גזבר המועצה מוסר דו"ח על מצבה הכספי של המועצה עפ"י נתוני יוני 2010.

 

ראש המועצה מוסר דו"ח על פעולות המועצה.

 

סע' 3: חילופי גברי בועדת הנחות ארנונה.

מלאכי לוינגר:       מציע למנות את אריה סוד כחבר ועדת הנחות בארנונה במקום שמואל קרלין וכיו"ר הועדה במקום מאיר לפיד.

                            חברי מועצה וגם חברים בועדת ההנחות, פנו אלי להחליף את מאיר מתפקיד היו"ר בגלל התנהגותו הבעייתית וסגנונו המזלזל והבוטה בישיבות המליאה.

                            לחילופין, אני מוכן לקבל כל הצעה למינוי חבר אחר מהאופוזיציה שיהיה חבר ויו"ר הועדה במקום מאיר.

בן ציון גופשטיין:  אנו מציעים להחליף את שמואל באריה ומאיר יישאר יו"ר.

ישראל ברמסון:    מציע:

                            (1) אנו שמחים שאריה נכנס כחבר ועדת הנחות במקום שמואל.

                            (2) המועצה דוחה את הצעת ראש המועצה להדיח את מאיר מתפקידו כיו"ר ועדת הנחות.

                            (3) ההדחה היא על רקע מאבקו הבלתי מתפשר והצודק של מאיר למען שוויון מלא בפני הועדה ולמען ביטול האיפה ואיפה שמתקיימת בה מעת לעת.

                            (4) ההדחה היא נקמנות אישית מצידו של ראש המועצה, כנגד מחאתו של מאיר על התערבות ראש המועצה בעבודת הועדה.

 

הצבעה על הצעת מלאכי : בעד – 5 (מלאכי, שמואל, אריה, יעקב, יהושע)

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 4 (ישראל, מרדכי, בן ציון, מאיר)

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 1/2011 מיום 9 בינואר 2011

הוחלט למנות את אריה סוד כחבר הועדה להנחות בארנונה במקומו של מר שמואל קרלין וכיו"ר הועדה במקומו של מר מאיר לפיד.

 

 

 

סע' 4: החלת החלטת המועצה מן הקדנציה הקודמת – למסור העתק מוקלט (ע"ג תקליטור) של ישיבות המועצה לחברי המועצה – על כל הישיבות, דוגמת ועדה לתכנון ובניה ופרסומן באתר האינטרנט של המועצה  

 

ישראל ברמסון:    מציע שכל ישיבות ועדות החובה יוקלטו וישמרו במזכירות המועצה למשך שנה לטובת חברי המועצה בפרט וכל תושב בכלל שיהיה מעוניין להאזין להם.

                            מתן זכות לשמיעת הישיבות, תמנע ויכוחים ותסיר את הערפל וחוסר הבהירות לגבי תוכן הדיונים ודרך קבלת ההחלטות.

יעקב שרביט:        מציע להשאיר את המצב הקיים לפיו פרוטוקולים והקלטות של ישיבות המועצה מפורסמים באתר האינטרנט ונגישים לכל הציבור.

                            לישיבות של הועדות, יש פרוטוקולים ברורים שמשקפים את הלך הרוח ואין שום חוסר בהירות ושום ערפולים בפרוטוקולים. אם יש חוסר בהירות, ניתן לערער על פרוטוקול גם אם אין הקלטה.

מרדכי סעייד:       מציע שהחומר המוקלט יהיה נגיש לחברי אותה הועדה בלבד.

מלאכי לוינגר:       מציע שתהיה הקלטה של הועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד, שתישמר 3 חודשים אצל המזכיר.

יהושע שני:           מציע לשמור את ההקלטה של הועדה המקומית לתכנון ובניה במזכירות בלי הגבלת זמן.

 

הצבעה על הצעת יעקב ויהושע: בעד – 5 (מלאכי, יעקב, יהושע, שמואל, אריה)

 

הצבעה על הצעת ישראל:          בעד – 4 (ישראל, מרדכי, בן ציון, מאיר)

 

הצעת יעקב ויהושע התקבלה

 

החלטה לסע' 4 בישיבת מועצה מס' 1/2001 מיום 9 בינואר 2011

 הוחלט להקליט את ישיבות הועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד והחומר המוקלט ישמר במזכירות המועצה.

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                     שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                   מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד